strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Anna Stawicka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
31 stycznia 2011 roku

Anna Stawicka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 1. Zadania z zakresu ochrony praw konsumentów realizuje Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 2. Do podstawowych zadań biura rzecznika należy prowadzenie spraw właściwych dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie ochrony konsumenta określonych przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innymi przepisami, w szczególności:
  1. zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  6. prowadzenie edukacji konsumenckiej,
  7. występowanie w sprawach o wykroczenie na szkodę konsumenta w charakterze oskarżyciela publicznego.
Dodał(a): Anna Stawicka
Odwiedzin: 3851