strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny
17 lutego 2011 roku

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny

Około 30 dzieci korzysta z pomocy Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. Trafiają tu wtedy, gdy doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej ze strony najbliższych. Od 1 stycznia placówka działa w nowej strukturze skupiając się na działalności opiekuńczo- wychowawczej.

Do końca roku Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny funkcjonowała przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast od nowego roku jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, łącząc dzienne i całodobowe działania interwencyjne, socjalizacyjne, terapeutyczne dla dzieci i rodzin. Placówka podporządkowana jest bezpośrednio Zarządowi Powiatu Ostrowskiego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

Głównym jej celem jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz wspieranie dziecka i jego rodziny poprzez podejmowanie działań skierowanych na poprawę ich sytuacji życiowej.

Placówka przeznaczona jest dla 16 osób na pobyt dzienny i 14 osób pobyt całodobowy.

DSC_0102

Miejsca przeznaczone dla dzieci skierowanych na pobyt całodobowy dzielimy na 11 miejsc socjalizacyjnych i 3 miejsca interwencyjne. Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia, a także pełnoletnich osób przebywających na zasadach określonych przez Starostę Ostrowskiego, tzn. kontynuujących naukę po ukończeniu szkoły, przed osiągnięciem pełnoletniości – wyjaśnia Monika Kowalik, Dyrektor Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.  

Podstawowymi zadaniami wyznaczającymi kierunek planowanej działalności opiekuńczo-wychowawczej są między innymi działania interwencyjne i socjalizacyjne, polegające na zapewnieniu dziecku: doraźnej opieki na czas trwania sytuacji kryzysowej, dostępu do kształcenia, opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub wskazania do objęcia dziecka opieką zastępczą, dostępu do pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęć korekcyjnych, logopedycznych oraz terapeutycznych.

DSC_0104   

Z każdym dzieckiem i rodziną pracujemy indywidualnie w oparciu o plan pracy sporządzony na podstawie dokładnej diagnozy dotyczącej zdrowia, stanu emocjonalnego i związków interpersonalnych z najbliższym otoczeniem. Jest on modyfikowany w zależności od zmieniających się warunków dziecka. Poza tym, co pół roku jest konsultowany na posiedzeniach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – dodaje Monika Kowalik.     

 Warto podkreślić, że prowadzenie placówki jest zadaniem własnym Powiatu Ostrowskiego. W tegorocznym budżecie powiatu na ten cel zabezpieczono ponad 700 tysięcy złotych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 2218