strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju
2 stycznia 2008 roku

Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek (dostępny w urzędzie)

 2. załączniki:

 • dowód własności,

 • dowód rejestracyjny pojazdu,

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 • tablice rejestracyjne,

 • dowód osobisty właściciela (do wglądu),

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o numerze REGON, upoważnienie do rejestracji pojazdu w imieniu firmy (jeżeli rejestracji dokonuję osoba prawna)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16
parter, sala obsługi interesantów, stanowiska od 3-7
Tel. (062) 737-84-43, 737-84-44, 737-84-45, 737-84-46, 737-84-47

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki – rejestracja czasowa,
Odbiór dowodu rejestracyjnego – do 30 dni od daty złożenia wniosku o rejestrację,
Odbioru dowodu rejestracyjnego odbywa się na stanowiskach nr 1 i 2 (parter, sala obsługi)
Pod numerem telefonu (062) 7378-442 można uzyskać informację czy dowód rejestracyjny jest do odbioru.

Opłaty:

Opłata administracyjna:

 1. samochód – 80,00 zł (tablice rejestracyjne),

 2. motocykl – 40,00 (tablica rejestracyjna),

 3. motorower – 30,00 (tablica rejestracyjna),

 4. przyczepa – 40,00 (tablica rejestracyjna),

 5. tablice indywidualne – 1 000,00 zł,

 6. pozwolenie czasowe – 13,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),

 7. dowód rejestracyjny – 54,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),

 8. komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),

 9. nalepka kontrolna – 18,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).

Opłata skarbowa:

brak

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 19997r. Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami,

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów – Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zmianami,

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – Dz. U. Nr 192, poz. 1878 ze zmianami,

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów – Dz. U. Nr 230, poz. 2302 ze zmianami,

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodał(a): Karolina Szuleta
Odwiedzin: 30116