strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję
6 września 2007 roku

Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek (dostępny w urzędzie)

  2. załączniki:

  • pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny,

  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, potwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (w przypadku gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany za usterki techniczne lub kolizję)

  • dowód osobisty (do wglądu)

  • upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego w imieniu firmy (jeżeli dowód rejestracyjny jest wystawiony na osobę prawna)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16
parter, sala obsługi interesantów, stanowiska od 1 i 2
Tel. (062) 7378-442

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki.

Opłaty:

Wydanie dowodu rejestracyjnego nie podlega opłacie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 19997r. Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami,

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów – Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zmianami,

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – Dz. U. Nr 192, poz. 1878 ze zmianami,

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodał(a): Karolina Szuleta
Odwiedzin: 8418