strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie...
28 czerwca 2016 roku

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług - Ankieta

     W związku z przystąpieniem Powiatu Ostrowskiego do opracowania dokumentacji konkursowej dla projektu geodezyjnego pt. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług” w otwartym naborze wniosków o dofinansowanie dla projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)  Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” (http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/105),  zwracam się do wszystkich zainteresowanych usługami świadczonymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety link:

https://docs.google.com/forms/d/1fxJ8wPKiKYHQPC_wx-s0ji2NPLP4sS7rWlo0qIaokis/viewform

     Przedmiotem planowanego projektu jest między innymi stworzenie cyfrowej mapy ewidencyjnej dla 58 obrębów oraz uruchomienie nowych, bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych dostarczanych poprzez sieć Internet (inaczej e-usług), które powinny usprawnić obsługę interesantów PODGiK. Uzyskane w ten sposób informacje posłużą do ostatecznego określenia jego zakresu. Z góry dziękujemy za poświęcony czas i przekazane dla nas jakże cenne informacje, z poważaniem p.o. Geodety Powiatowego Zbigniew Bukowski.

Odwiedzin: 804