strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zostaw 1% podatku w Powiecie Ostrowskim
14 lutego 2017 roku

Zostaw 1% podatku w Powiecie Ostrowskim

Każdego roku podatnik może przeznaczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które uzyskały status Organizacji Pożytku Publicznego. (Status OPP nadają wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby wnioskującej organizacji.) Aby przekazać 1% swego podatku należy wpisać nazwę i numer KRS do odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT). Środki finansowe na odpowiednie konto OPP przekazuje Urząd Skarbowy.

Pełen wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych publikuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 31 grudnia roku kalendarzowego, za który rozliczają się podatnicy. Na liście widnieją organizacje, które uzyskały status do 30 listopada roku, za który rozliczają się podatnicy. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany na stronie Ministerstwa: www.mpips.gov.pl/bip.

Poniżej prezentujemy wycinek ministerialnego wykazu dotyczący organizacji z siedzibą na terenie Powiatu Ostrowskiego, wykaz można uzupełnić o podmioty spoza powiatu, ale działające na rzecz jego mieszkańców. Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych tel. 62 50 48 360.

Odwiedzin: 307