strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Finał Zawodów Centralnych XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności...
12 kwietnia 2017 roku

Finał Zawodów Centralnych XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Paweł Sobczak, uczeń klasy IV (B4B), został laureatem XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Dotarł do finału centralnego. Uczeń reprezentował ostrowski Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych.

W bieżącej, jubileuszowej edycji olimpiady, po zestawieniu wyników prac zawodów okręgowych przez Centralny Zespół Sprawdzający, decyzją Prezydium Komitetu Głównego OWiUB, do etapu centralnego zakwalifikowało się 90 najlepszych uczniów z 49 szkół  budowlanych w Polsce. Paweł Sobczak, dzięki uzyskanemu wysokiemu wynikowi, zajął 24 miejsce i  uzyskał tytuł laureata.

zdjecieZ okręgu IV w Wieluniu do finału przystąpiło 5 uczestników. Dla wszystkich finał był szczęśliwym etapem, trzech wywalczyło tytuł laureatów a dwóch – finalistów.

- Tegoroczny finał przebiegał w podniosłej atmosferze z uwagi na fakt, że to właśnie w Białymstoku w 1988 odbyły się zawody finałowe I edycji OWiUB. Imprezę  przygotowano na bardzo wysokim poziomie, były akcenty rocznicowe i liczne niespodzianki. Miały na to wpływ niewątpliwie doskonałe warunki szkoły, patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka,  oraz wielu znaczących instytucji i znakomitych sponsorów – 25 firm budowlanych w Polsce. – powiedziała Ewa Wegner nauczyciel przedmiotów z zakresu budownictwa w ostrowskim ZSB-E odpowiedzialna za proces przygotowawczy Pawła Sobczaka.   

Zgodnie z przewidywaniami, miała miejsce zacięta rywalizacja w konkursie indywidualnym i w rankingu szkół. W zakończonym etapie okręgowym uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom. Po raz pierwszy pułapem kwalifikującym na zawody centralne było osiągnięcie 44 punktów. Aż 85 uczestników z 90 zakwalifikowanych już zaprezentowało poziom wiedzy i umiejętności budowlanych pozwalający uzyskać tytuł finalisty XXX OWiUB.

Paweł Sobczak przystąpił do finału centralnego z  tytułem finalisty z etapu okręgowego.

Zadania finałowe, przeznaczone do rozwiązania w trzech częściach, kolejno w czasie 120, 90 i 90 minut, były przedstawione w sposób problemowy i wykraczały poza ramy szkolnych programów nauczania przedmiotów zawodowych budowlanych.

Paweł, będąc uczniem klasy IV, nie skorzysta z przysługującego laureatowi lub finaliście zwolnienia z części pisemnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, ponieważ zdał je w zakończonych już sesjach. Osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty uprawnia również do uzyskania ocen celujących z przedmiotów zawodowych, a co najważniejsze – umożliwia wstęp na studia budowlane poza rekrutacją, zatem gwarantuje indeks na wydział budownictwa dowolnej uczelni technicznej w Polsce.

zdjecie

- Gratulujemy Pawłowi. Niech jego sukces będzie zachętą dla młodszych uczniów klas budowlanych technikum- powiedziała Ewa Wegner nauczyciel ZSB-E.

Zawody odbyły się w dniach od 6 do 8 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 78