strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Olimpijski sukces młodych wynalazców
14 czerwca 2017 roku

Olimpijski sukces młodych wynalazców

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie potwierdzili swoja klasę i zdominowali tegoroczną edycję Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Zdobyli nie tylko główne nagrody, ale także zyskali przepustkę w dalszym kształceniu.

zdjecie

Uroczyste podsumowanie Olimpiady odbyło się 9 czerwca 2017 roku w Warszawie. Wśród tegorocznych zwycięzców olimpiady znalazło się aż 15 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, w tym 3 uczennice. Zdobyte nagrody uczniowie zaprezentowali 13 czerwca w macierzystej szkole w Ostrowie.

- ‘’Tego jeszcze nie było! – mówił z dumą Eugeniusz Namysł Dyrektor Szkoły podsumowując tegoroczne osiągnięcia i przedstawiając laureatów. - Udział naszej ZAP-owskiej ekipy w Olimpiadzie to, ewenement w sakli kraju. Bowiem w ciągu 10 lat jej istnienia aż 212 uczniów zostało jej laureatami.

Podczas spotkania w ZAP-ie nagrodzeni otrzymali drobne upominki z rąk Starosty Ostrowskiego.

zdjecie

-‘’To duma i satysfakcja dla nas władz powiatu, kiedy przywozicie przysłowiowy worek nagród z tak prestiżowej olimpiady. Od początku wspieramy szkolnictwo zawodowe poprzez duże inwestycje jak budowa Centrum Kształcenia Praktycznego, ale także takie projekty jak Techno Granty właśnie adresowane na wsparcie wynalazczości i pomysłowości młodych ludzi. Takie spotkanie jak to jest dla nas potwierdzeniem, że warto to robić. Gratuluję także opiekunom i nauczycielom za rozwijanie tych talentów’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Laureatką I miejsca w Polsce w kategorii „Pomoc dydaktyczna’’ została Katarzyna Frankowska, która wraz z kolegami Szymonem Dycfeldem i Arkiem Nowackim wykonała pracę „Stanowisko dydaktyczne do badania rewersyjnej pompy ciepła zasilane odnawialnymi  źródłami energii lub z sieci energetycznej”. Kasia jest tegoroczną absolwentką Technikum. Ukończyła z wyróżnieniem klasę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, planuje podjąć studia dzienne na Politechnice Poznańskiej, na którą zostanie przyjęta z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

zdjecie

Marta Matuszczak, to laureatka I miejsca w kategorii Usprawnienie softwarowo-techniczne. Wraz z tegorocznymi absolwentami Huberten Danielczakiem i Aleksandrem Lisieckim skonstruowała prototyp „Biotycznej dłoni”. Marta obecnie kończy klasę trzecią w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Finalistką tegorocznej olimpiady została Magdalena Talarczyk, która za pracę „System monitoringu jakości powietrza w tym zapylenia” wykonaną wraz z Łukaszem Strzelczykiem wywalczyła w finale wyróżnienie w kategorii  „Pomysł ekologiczny”. Magda to obecnie wyróżniająca się uczennica klasy trzeciej w zawodzie technik informatyk.

Na podkreślenie zasługuje sukces uczniów klasy I – Tomasza Płóciennika i Filipa Tomczyka, konstruktorów „Autonomicznego linowego wózka kamerowego”, za który uzyskali wyróżnienie w kategorii „Pomysł techniczny”.

zdjecie

Organizatorem olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak. Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny, zgłoszone prace mają charakter innowacyjny i badawczy. Laureatom i finalistom OITiW przysługuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz wstęp na wybrane kierunki studiów z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Nie można pominąć również roli nauczycieli – promotorów uczniowskich prac. Ich działania i wszechstronna pomoc wpływają na kreatywność, wysiłek intelektualny i sukcesy młodych wychowanków. W uznaniu za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów przyznał Annie Opłockiej tytuł Przyjaciela Młodzieży.

zdjecie

Wyniki OITiW 2017

I miejsce w kategorii Pomoc dydaktyczna -  Katarzyna Frankowska, Arkadiusz Nowacki i Szymon Dycfeld za pracę Stanowisko dydaktyczne do badania rewersyjnej pompy ciepła zasilane odnawialnymi  źródłami energii lub z sieci energetycznej, promotor Anna Opłocka

I miejsce w kategorii Usprawnienie softwarowo-techniczne - Marta Matuszczak, Hubert Danielczak i Aleksander Lisiecki za pracę Biotyczna dłoń, promotor Marek Błocisz

II miejsce w kategorii Pomoc dydaktyczna - Przemysław Owczarek za pracę „Frezarka CNC”, promotor Marek Błocisz

II miejsce w kategorii Usprawnienie softwarowo-techniczne -  Grzegorz Gorzaniak i Bogumił Skoczylas za pracę „Optymalizacja procesów produkcyjnych za pomocą Problemu Komiwojażera”, promotor Paweł Sobczak.

zdjecie

Wyróżnienia

Tomasz Płóciennik i Filip Tomczyk za pracę Autonomiczny linowy wózek kamerowy, promotor Sławomir Szymanowski,

Jakub Jędrzejewski i Michał Zwierz za pracę Microwave Resontant Cavity Thruster (MRCT), silnik mikrofalowy, promotor Paweł Sobczak,

Magdalena Talarczyk i Łukasz Strzelczyk za pracę System monitoringu jakości powietrza w tym zapylenia, promotor Tomasz Szydłowski

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 434