strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informacja o XXXIII sesji Rady Powiatu Ostrowskiego
17 listopada 2017 roku

Informacja o XXXIII sesji Rady Powiatu Ostrowskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868), zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 24 listopada 2017 roku (piątek) o godz. 1515     w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu nr XXXII/2017 z sesji odbytej w dniu 26 października 2017 roku.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Ostrowskiego.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Ostrowskiego

Andrzej Leraczyk

Odwiedzin: 8