OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
90- letni Ekonomik hucznie świętował Jubileusz
26 października 2015 roku

90- letni Ekonomik hucznie świętował Jubileusz

Szkoła rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1925 roku. Przez lata rozwijała się, rozbudowywała, wychowywała wiele pokoleń młodzieży. W sobotę 24 października obchodziła swój 90. Jubileusz. Było wiele rozmów i wspomnień miłych chwil z lat szkolnych.

Od samego rana odbywały się wzbudzające emocje i przywołujące wspomnienia spotkania absolwentów w szkolnych murach, było zwiedzanie wystawy, msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego w ostrowskiej Konkatedrze, następnie przemarsz ulicami miasta do Ostrowskiego Centrum Kultury na oficjalną uroczystość. Obchody zakończył Bal Jubileuszowy na ponad 400 osób. Uroczystości Jubileuszu 90- lecia szkoły odbyły się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

- To wyjątkowy dzień, dzięki któremu ożywają wspomnienia wielu absolwentów. Zespół Szkół Ekonomicznych jest mocno wpisany w krajobraz edukacyjny tego powiatu i odnosi znaczące sukcesy, dzięki którym o szkole dobrze się mówi, nie tylko w Południowej Wielkopolsce ale i w kraju. Absolwenci trafili do różnych miejsc w Polsce, ale jak sami mówią, zawsze pamiętają o tej szkole-  powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

W gronie gości znalazło się wielu wybitnych absolwentów. Najstarsza z nich, Zofia Dymalska urodzona w 1920 roku, przywitana została gromkimi brawami.  Dobrze mówi o szkole i wspomina swojego pierwszego dyrektora Gniazdowskiego, obecnie patrona szkoły.

zdjecieNa scenie wystąpiła Genowefa Żłobińska-Moras (pseudonim artystyczny Kinga Chełmińska) śpiewaczka Operetki Śląskiej- absolwentka szkoły.

zdjecie

- Wśród naszych absolwentów mamy różne profesje, nie tylko są to specjaliści w dziedzinie ekonomii, finansów, handlu, rachunkowości, ale również profesorowie, doktorzy, ambasador, poseł, biskup, jest także śpiewaczka Operetki Śląskiej. Cieszymy się, że możemy się w takim gronie dzisiaj spotkać- powiedziała dyrektor ZSE Beata Matuszczak.

Swoją obecnością zaszczycił także Ambasador RP w Iraku Stanisław Smoleń. Prawdziwa chluba szkoły. Osoba, która miło wspomina lata spędzone w Ekonomiku. Obecnie jest on członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych. Nadal uczestniczy w  życiu szkoły, prezentując gościnnie wykłady dla uczniów.

- To nie tylko przyjemność, ale i zaszczyt wrócić do szkoły z którą nigdy emocjonalnie się nie rozstawałem. Nadal jest mi bliska.  Maturę zdawałem w 1971 roku, później były studia w Poznaniu, Moskwie, potem placówki w Afganistanie, Pakistanie, Jemenie, Arabii Saudyjskiej i ambasadorstwo w Iraku. Tutaj tworzyły się  fundamenty naszych zawodów, wartości moralnych,  charakteru, rozwijała się osobowości i umiejętności. To jest silna uczelnia z tradycjami przedwojennymi, te tradycje są zakodowane w tych murach i w procesie podejścia do uczniów i do nas również. Ta uczelnia nie jest tylko uczelnią ekonomiczną. Tam była silna matematyka, fizyka, język polski, bardzo rozbudowane języki obce, podstawach z prawa, stąd ludzie uciekali w różne profesje i się odnajdywali. To, że w nazwie jest profil nauczania ekonomiczny, nie znaczy, że jest to dedykowane wyłącznie ekonomistą, choć w tym zakresie wiedza przekazywana daje świetne podstawy do dorosłego życia- powiedział Stanisław Smoleń, absolwent ZSE- obecnie szef zespołu do spraw Państw Zatoki Perskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Ambasador RP w Iraku.

Podczas uroczystości Starosta Ostrowski Paweł Rajski, na ręce dyrektor ZSE Beaty Matuszczak oraz nauczycielki Wiesławy Walkowiak, złożył Nagrody Starosty Ostrowskiego przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

zdjecie

zdjecie

Z okazji jubileuszu wydana została dwutomowa publikacja ze skrótowo opisanymi losami szkoły, wspomnieniami absolwentów, oraz spisem wszystkich roczników. Aneks zawiera nazwiska dyrektorów, nauczycieli, wychowawców pracujących w szkole oraz uczniów przypisanych według roku ukończenia edukacji. Wcześniej odbyła się także wystawa w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej. W przygotowanie bogatych obchodów Jubileuszu zaangażowało się wiele osób, grono pedagogiczne oraz uczniowie. Włożyli serce i wiele sił. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 861