strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informacja o XLIII sesji Rady Powiatu Ostrowskiego
8 sierpnia 2018 roku

Informacja o XLIII sesji Rady Powiatu Ostrowskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995 ze zm.), zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 12.30 w n-Klub ul. Królowej Jadwigi 10 w Ostrowie Wielkopolskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr XLII/2018 z sesji odbytej w dniu 13 lipca 2018 roku.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XL/276/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości gruntowej,

2)  podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

3)  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku, określonych Uchwałą Nr XXXVII/261/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 23 marca 2018 roku.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne głosy i wnioski.

11.Zakończenie obrad                                       

Przewodniczący

Rady Powiatu Ostrowskiego

/-/ Andrzej Leraczyk

Odwiedzin: 43