strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
INFORMACJA O IV SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO
28 grudnia 2018 roku

INFORMACJA O IV SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995 ze zm.), zwołuję IV sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 4 stycznia 2019 roku (piątek)o godz. 10.00, w „n klubie -sztuka i edukacja” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr III/2018 z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019-2029.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu Ostrowskiego

/-/ Piotr Walkowski

Odwiedzin: 84