strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
INFORMACJA O V SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO
8 lutego 2019 roku

INFORMACJA O V SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995 ze zm.), zwołuję V sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 15 lutego 2019 roku (piątek) o godz. 15.30, w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16 (sala nr 4).

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr IV/2019 z sesji odbytej w dniu 4 stycznia 2019 roku.
 4. Sprawozdanie Starosty Ostrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych poza główną siedzibą szkoły.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych poza główną siedzibą szkoły.
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego przy ul. Tomczeka 34 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji miejsca zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom przebywającym poza miejscem stałego zamieszkania w okresie pobierania nauki poza główną siedzibą bursy.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ostrowskiego
/-/ Piotr Walkowski

Odwiedzin: 96