OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zostaw 1% podatku w powiecie ostrowskim!
19 marca 2021 roku

Zostaw 1% podatku w powiecie ostrowskim!

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych. Jak co roku podatnicy, przy rozliczeniu podatkowym za rok poprzedni, mogą przeznaczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które uzyskały status Organizacji Pożytku Publicznego. Spośród nich są też organizacje działające na rzecz mieszkańców powiatu ostrowskiego. Zachęcamy do zostawienia 1% podatku dochodowego w naszym powiecie.

Zeznanie roczne trzeba wysłać do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia. Termin ten obowiązuje m.in. podatników wypełniających formularze PIT-37. W zeznaniu podatnicy wskazują jaką kwotę podatku zapłacili już w zaliczkach podatkowych odprowadzanych co miesiąc i obliczają należny podatek za dany rok.

W corocznym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą wskazać, że 1% należnego państwu podatku chcą przekazać wybranej przez siebie organizacji pozarządowej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego. Należy wówczas podać jej nazwę i numer KRS w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Wpłaty nie dokonuje się samodzielnie, pieniądze przekazuje później wskazanym przez podatników organizacjom urząd skarbowy.

Wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wykaz takich podmiotów można znaleźć również w spisie organizacji pożytku publicznego portalu organizacji pozarządowych ngo.pl (pozytek.ngo.pl) czy Narodowego Instytutu Wolności.

W załączniku prezentujemy wykaz organizacji z siedzibą na terenie powiatu ostrowskiego.

Wykaz można uzupełnić o podmioty spoza naszego powiatu, ale działające na rzecz jego mieszkańców. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (nr tel. 62 73 78 474 lub adres e-mail: op@powiat-ostrowski.pl).

Dodał(a): Rafał Luciński
Odwiedzin: 519