Szlak turystyczny to trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

Szlaki powinny umożliwiać dotarcie do najciekawszych punktów topograficznych i obiektów krajoznawczych: widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych. Cel ten osiąga się przez utrzymanie sieci jednolicie znakowanych szlaków turystycznych, zgodnie z instrukcją znakowania szlaków. Oznakowanie szlaków - tras rowerowych na drogach publicznych odbywa się za zgodą i wiedza Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, zgodnie z pismem Departamentu Ruchu Drogowego TD-4k-801-26/96 z dnia 3 marca 1996 roku. Trasy rowerowe nie są tożsame z drogami (ścieżkami) rowerowymi w pojęciu "Prawo o ruchu drogowym".

Znak szlaku ma za zadanie wskazać turyście właściwy kierunek i upewnić o prawidłowej trasie podróży (wędrówki). Znaki znajdują się w widocznym miejscu na drzewach i słupach, kamieniach, elewacjach budynków itp., przeważnie na wysokości oczu wędrującego, na kontrastowym tle.  Znak skrętu jest umieszczony przed miejscem zmiany kierunku szlaku. Strzałka za miejscem zmiany kierunku szlaku. Kolor w szlakach rowerowych nie świadczy o trudności trasy.

W okolicach Ostrowa Wielkopolskiego wyznakowano ok. 276,8 km. szlaków rowerowych atrakcyjnych pod względem krajoznawczym, przyrodniczym i historycznym. Niniejsza strona opisuje wszystkie wytyczone szlaki rowerowe w powiecie ostrowskim., którymi opiekuje się Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

W powiecie ostrowskim można wyróżnić 3 szlaki rowerowe.

  1. Szlak czerwony - "DOOKOŁA POWIATU OSTROWSKIEGO"

  2. Szlak niebieski

  3. Szlak czarny - "DOJAZDOWY"

Szczegółowa mapa tras rowerowych wyznaczonych
na terenie powiatu ostrowskiego

Kliknij aby powiększyć mapę

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE
"Przewodnika po szlakach turystycznych okolic Ostrowa Wielkopolskiego"