SZLAK ROWEROWY
DOOKOŁA POWIATU OSTROWSKIEGO

KOD: POS-102c
DŁUGOŚĆ: 201,3 km
KOLOR: czerwony

BRONÓW – KORYTA – LIGOTA – KORYTNICA – GŁOGOWA – RASZKÓW – POGRZYBÓW – WALENTYNÓW – JANKÓW ZALEŚNY – CEGŁY – PKP DANISZYN – CHRUSZCZYNY – KURHANY – GLIŚNICA – KACZORY – ODOLANÓW – RACZYCE – UCIECHÓW – BOGDAJ – MOŻDŻANÓW – MOJA WOLA – CIESZYN – PAWŁÓW – KUŹNICA KĄCKA – CHOJNIK – KAŁKOWSKIE – CZARNYLAS – LUDWIKÓW – ANTONIN – MIKSTAT – KOTŁÓW – STRZYŻEW – NAMYSŁAKI – KANIA – RADUCHÓW – WIELOWIEŚ – MASANÓW – OŁOBOK – SŁAWIN – PSARY – ŚLIWNIKI – SKALMIERZYCE – BOCZKÓW – BISKUPICE – KOTOWIECKO – DROSZEW – GAŁĄZKI – GUTÓW – SOBÓTKA – GRUDZIELEC – BRONÓW

DROGI

DŁUGOŚĆ

PROCENT

ASFALTOWE

144,8 km

71,95%

GRUNTOWE

27,95 km

13,9%

BRUKOWE

7,35 km

3,65%

PIASZCZYSTE

21,2 km

10,5%

RAZEM

201,3 km

100%

 

Długość odcinka Długość narastająco

Przebieg szlaku

Długość malejąco
0,0 0,0 Bronów - Stacja PKP 201,3
4,5 4,5 leśniczówka Koryta 196,8
1,9 6,4 Koryta - wieś sołecka 194,9
1,0 7,4 Koryta - kościół p.w. Św. Mikołaja i MB Szkaplerznej, murowany, prezbiterium z ok.1800 r., nawa z poł. XIX w, od pd. kruchta szachulcowa, nad prezbiterium drewniana wieżyczka na sygnaturkę. Ołtarze z XVIIIw. 193,9
1,5 8,9 Ligota - wieś sołecka - kościół filialny p.w. Michała Kozala 192,4
2,35 11,25 Korytnica - wieś sołecka 190,05
2,55 13,8 Głogowa - wieś sołecka 187,5
2,7 16,5 Raszków - początek miasta, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny LKS Raszkowianka 184,8
1,1 17,6 Raszków - czworoboczny Rynek o 5 wylotach ulicznych, pośrodku murowany ratusz z pocz. XIX w., nad wejściem herb miasta, na wieżyczce zegarowej chorągiewka z datą nadania praw miejskich -1444, pomnik powstańców wielkopolskich, tablica pamiątkowa ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych 183,7
0,4 18,0 Raszków - Regionalna Izba Muzealna, neogotycki kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 1885-87, nietynkowany, bazylikowy z transeptem 183,3
1,1 19,1 Pogrzybów - wieś sołecka - koniec szlaku czarnego z Ostrowa Wielkopolskiego,kościół parafialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 1801-06 - murowany, klasycystyczny 182,2
2,4 21,5 Walentynów - wieś sołecka 179,8
3,6 25,1 Janków Zaleśny - wieś sołecka - początek wsi 176,2
1,1 26,2 Janków Zaleśny - kościół parafialny p.w. św. Wojciecha, 1905-08, murowany, neoromański, bazylikowy na planie krzyża łacińskiego, od wsch. portyk uskokowy i czworoboczna wieża o hełmie iglicowym; prezbiterium zamknięte półkoliście, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. 175,1
4,2 30,4 stacja PKP Daniszyn 170,9
2,55 32,95 Chruszczyny - wieś sołecka 168,35
5,9 38,85 Kurhany (200 m w kierunku wschodnim) 162,45
2 40,85 Gliśnica - wieś sołecka - zespół dawnego nadleśnictwa, pomniki przyrody - dęby szypułkowe 160,45
2,3 43,15 Kaczory - wieś 158,15
0,75 43,9 Odolanów - początek miasta 157,4
0,7 44,6 Odolanów - Cmentarz na Przedmieściu (ul. Chwaliszewska). Trudne lata powojenne symbolizują pomniki żołnierzy WSGO „Warta", poległych w potyczce z oddziałem wojsk radzieckich. Przy centralnym krzyżu cmentarnym znajduje się skromny grób Franciszka Sójki - pierwszego poległego żołnierza w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919, w bitwie pod Granowcem. Po całym cmentarzu rozproszone są groby innych powstańców wielkopolskich, jest też grób powstańca śląskiego - J. Cofalskiego. 156,7
0,65 45,25 Odolanów - hala sportowa gimnazjum im. Jana Pawła II, Schronisko Młodzieżowe 156,05
1,3 46,55 Rączyce - wieś sołecka 154,75
1,1 47,65 Rączyce - krzyż przydrożny wielofigurowy z I połowy XIX w. dzieło Pawła Brylińskiego 153,65
3,05 50,7 Uciechów - wieś sołecka 150,6
4,3 55,0 Smugi - osada w sołectwie Bogdaj 146,3
2,8 57,8 Bogdaj - cmentarz, najstarszy nagrobek z datą 1901, mogiła zbiorowa 9 żołnierzy, poległych 1 .IX 1939r. 143,5
0,15 57,95 Bogdaj - kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla murowany z 1930r., tablica ku czci powstańców wielkopolskich 143,35
1,6 59,55 Możdżanów - wieś sołecka 141,75
0,85 60,4 dwór myśliwski - wzniesiony pod koniec XIX wieku przez Karola Neumanna, rozbudowany w 1935 r. o wieżę i zaadoptowany przez Wojciecha Lipskiego, murowany, 2-piętrowy. 140,9
0,5 60,9 zagroda dzików 140,4
1,95 62,85 pomnikowa aleja dębów szypułkowych 138,45
3,1 65,95 Moja Wola -Pałac Myśliwski zbudowany w latach 1820-1825 na zlecenie księcia Von Brunschwig w stylu szwajcarskim, elewacje z kory dębu korkowego, park krajobrazowy z pomnikami przyrody, zespół folwarczny, stanica Biały Daniel. 135,35
1,15 67,1 skrzyżowanie, na wprost zalew (możliwość kąpieli), szlak skręca w prawo 134,2
7,1 74,2 Cieszyn - kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła z II pot. XVII w., murowany, barokowy, 1-nawowy, w prawym ołtarzu płaskorzeźba św. Jana Chrzciciela „na puszczy" z 1499 r. wykonana przez jednego z uczniów Wita Stwosza - zaliczana do najwybitniejszych dzieł tego okresu. 127,1
3,2 77,4 Winna Góra -wzniesienie 199 m n.p.m. 123,9
3,3 80,7 Pawłów - stacja PKP 120,6
3,75 84,45 Kuźnica Kącka - zespół młyński z koń. XIX w. 116,85
2,35 86,8 Chojnik - kościół poewangelicki, obecnie parafialny p.w. Chrystusa Króla z 1925r., pomniki przyrody 114,5
3,7 90,5 Kałkowskie - wieś sołecka 110,8
7,5 98,0 Czarnylas - wieś sołecka 103,3
0,3 98,3 Czarnylas - kościół poewangelicki p.w. NMP Niepokalanie Poczętej z 1850r. zbudowany z cegieł i kostek rudy darniowej, nietynkowany, 1-nawowy, od zach. kwadratowa wieża z zegarami zakończona 4 szczytami. 103,0
0,6 98,9 Czarnylas -kościół ewanpelicko-luterański z końca XIXw. murowany,nietynkowar-, neogotycki,1-nawowy, obecnie zaniedbany. 102,4
4,05 102,95 Ludwików - wieś sołecka 98,35
2,4 105,35 Antonin - wieś sołecka, pomnik przyrody - dąb szypułkowy 95,95
1,1 106,45 Antonin - rezerwat przyrody WYDYMACZ 94,85
0,35 106,8 Antonin - pałac myśliwski Radziwiłłów 94,5
0,4 107,2 Antonin - neoromańska kaplica grobowa Radziwiłłów p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej 94,1
1,3 108,5 granica powiatów: ostrowskiego i ostrzeszowskiego 92,8
8,0 116,5 Mikstat - miasto w powiecie ostrzeszowskim, położone na Wzgórzach Ostrzeszowskich, na wysokości 215-220 m npm. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mikstat. Ludność ok 1900 osób. Do 1954 r. miasto w powiecie ostrowskim. 84,8
0,6 117,1 Mikstat - kościół p.w. św. Rocha 84,2
0,8 117,9 Mikstat - kościół parafialny świętej Trójcy z 1914 roku, neobarokowy, krzyż przydrożny z rzeźbami Pawła Brylińskiego 83,4
1,95 119,85 Kotłów - kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP z XII w., kamienno-ceglany, romański, 1-nawowy z transeptem. 81,45
2,25 122,1 Strzyżew - wieś sołecka, granica powiatów: ostrowskiego i ostrzeszowskiego, początek wsi 79,2
1,45 123,55 Strzyżew - kościół Królowej Polski, polskokatolicki, neogotycki, z lat 1873-1875 77,75
1,2 124,75 Hanobry - osada 76,55
3,5 128,25 Rezerwat przyrody "Niwa" 73,05
2,0 130,25 Namysłaki - wieś sołecka 71,05
11,65 141,9 Kania - wieś sołecka - krzyż przydrożny (1859) Pawła Brylińskiego 59,4
2,7 144,6 Raduchów - wieś sołecka, początek wsi 56,7
2,6 147,2 aleja dębowa - pomnik przyrody, dęby szypułkowe o obw. do 560 cm 54,1
3,8 151,0 Wielowieś (Klasztorna) - wieś sołecka początek wsi 50,3
1,45 152,45 Wielowieś - skrzyżowanie, szlak przecina drogę nr 450 48,85
1,2 153,65 Masanów - wieś sołecka - początek wsi 47,65
0,65 154,3 Masanów - skrzyżowanie - szlak skręca w prawo 47,0
2,0 156,3 Masanów - skrzyżowanie - szlak prowadzi prosto 45,0
2,4 158,7 Ołobok - wieś sołecka, drewniany kościół cmentarny p.w. św Jana Chrzciciela kryty gontem z pocz. XVIw., grób powstańców wielkopolskich 42,6
0,9 159,6 Ołobok - zespół klasztorny pocysterski. Na przełomie XV i XVI wieku wybudowany został obecny, orientowany kościół w stylu późnogotyckim pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty oraz murowany klasztor. W latach 1780-1788 przebudowano fasadę zachodnią kościoła i dobudowano wieżę dzwonniczą. W 1837 roku konwent cystersek w Ołoboku zlikwidowały władze pruskie. Większość zabudowań klasztornych została rozebrana w 1882 roku. Kościół był restaurowany w latach 1922-1924. Obecnie kościół w głównym zrębie zachował charakter póżnogotycki. Opinają go na zewnątrz, częściowo gotyckie, szkarpy. Wewnętrzny wystrój kościoła z bogatą dekoracją snycerską pochodzi z lat 1779-1795 i ma charakter jednolicie rokokowy. Z zabudowań klasztornych zachowało się tylko piętrowe skrzydło przylegające od północy do kościoła oraz skarbczyk i kapitularz. Przed kościołem znajduje się barokowa, kamienna figura świętego Wawrzyńca oraz nowsza kamienna figura świętego Jana Nepomucena. 41,7
0,3 159,9 Sławin - wieś sołecka, początek wsi 41,4
4,35 164,25 Psary - wieś sołecka, początek wsi 37,05
0,15 164,4 Psary - skrzyżowanie - szlak skręca w prawo 36,9
3,2 167,6 Śliwniki - wieś sołecka - początek wsi 33,7
2,2 169,8 Śliwniki - zespół pałacowy, neogotycki pałac-zamek wybudowany w latach 1848-1850, rozbudowywany w 1898. Posiada nieregularną bryłę o 2-3 kondygnacjach, z 4 narożnymi wieżami. Obecnie zniszczony. Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni 10,5 ha z drewnianym domkiem ogrodnika pochodzącym z końca XIX wieku. W zespole znajdują się także zabudowania folwarczne z XIX wieku, m.in. z pięciokondygnacyjnym spichrzem o sześciennej bryle pochodzącym z 1849 roku. Obecnie tereny prywatne na których znajduje się Klub Jeździecki Pałac Śliwniki. 31,5
0,9 170,7 Skalmierzyce - wieś sołecka - początek wsi 30,6
0,8 171,5 Skalmierzyce - skrzyżowanie - szlak przecina drogę krajową nr 25 29,8
1,85 173,35 Boczków - wieś sołecka - początek wsi 27,95
1,55 174,9 Boczków - dwór z połowy XIX wieku, zbudowany na planie litery T, z czterokolumnowym frontowym portykiem, obecnie zniszczony, okołodworski park krajobrazowy o powierzchni 1,7 ha, obelisk ku pamięci Jana Mertki. 26,4
0,8 175,7 Boczków - stocznia jachtowa "ANCORA" jest jedną z najstarszych prywatnych stoczni w Polsce. Powstała w 1986 roku. W swoim dorobku posiada wykonanie wielu prototypów jachtów i wprowadzenie ich na rynek krajowy oraz zagraniczny. Do najbardziej znanych należą TANGO TURIST oraz TANGO FAMILY. 25,6
0,8 176,5 Biskupice - skrzyżowanie, szlak skręca w lewo 24,8
1,3 177,8 Trkusów - skrzyżowanie szlak skręca w prawo 23,5
2,4 180,2 Głoski - wieś sołecka, skrzyżowanie, szlak skręca w lewo 21,1
2,1 182,3 Kotowiecko - wieś sołecka, park z połowy XIX wieku, o powierzchni 10 ha, z licznymi drzewami o wymiarach pomnikowych w parku murowany pałac z 1842. 19,0
0,6 182,9 Kotowiecko - skrzyżowanie, szlak skręca w lewo 18,4
1,6 184,5 Droszew - wieś sołecka, skrzyżowanie szlak skręca w prawo, na cmentarzu krzyż z rzeźbami Pawła Brylińskiego z 1865 roku 16,8
0,3 184,8 Droszew - skrzyżowanie szlak skręca w prawo, kościół Wszystkich Świętych z lat 1783-1787, przebudowywany w końcu XIX wieku i w roku 1951, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, wzmocniony lisicami, z dachem dwuspadowym, krytym gontem. 16,5
1,5 186,3 Pawłów - skrzyżowanie, szlak skręca w lewo 15,0
0,25 186,55 Gałązki Wielkie - wieś sołecka, początek wsi 14,75
1,45 188,0 Gatązki Małe - wieś sołecka, dwór z 1903 roku murowany, piętrowy 13,3
2,1 190,1 Gutów - wieś sołecka, skrzyżowanie - szlak skręca w prawo, 11,2
3,8 193,9 Sobótka - wieś sołecka - szlak skręca w lewo 7,4
0,2 194,1 Sobótka - pałac von Stieglerów z lat 1898-1899, eklektyczny, piętrowy, z dwiema wieżyczkami, basztą i wieżą, park krajobrazowy, z lat 40 XIX wieku, zabudowania pofolwarczne z przełomu XIX i XX wieku, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wczesnogotycki, prawdopodobnie z końca XIII wieku, wendyjski układ cegieł, wczesnogotycki portal ostrołukowy wykonany z profilowanej cegły, wczesnogotyckie przypory,ołtarz boczny z II połowy XVIII wieku, chrzcielnica z 1675 roku, wykonana z czarnego marmuru, dzwonnica z 1775 roku, drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana, kryta gontem, z dzwonem z 1558 roku fundacji Jadwigi Sobockiej. 7,2
1,2 195,3 Sobótka - skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 UWAGA ! - szlak prowadzi na wprost 6,0
2,9 198,2 Grudzielec - wieś sołecka - skrzyżowanie , szlak skręca w prawo 3,1
2,2 200,4 Bronów -wieś sołecka, skrzyżowanie, skręcamy w lewo 0,9
0,9 201,3 Bronów - Stacja PKP, budynek dworcowy z ok.1875 roku. 0,0

Barokowy kościół poklasztorny w Ołoboku z XV-XVI wieku
   
Dremniany pałac myśliwski książąt Radziwiłłów
w Antoninie z lat 1821 - 26
   
Dwór myśliwski Wojciecha Lipskiego w Możdżanowie
   
Eklektyczny pałac von Stieglerów w Sobótce
   
Jesień w Antoninie
   
Nad stawami w Możdżanowie
   
Neogotycki dworzec kolejowy z lat 1905-06
w Nowych Skalmierzycach
   
Płaskorzeźba św. Jana Chrzciciela z 1499 r. w kościele św. Michała Archanioła w Cieszynie
   
Wawrzynek wilczełyko w rezerwacie Wydymacz w Antoninie

 

opracowano na podstawie "Przewodnika po szlakach turystycznych
okolic Ostrowa Wielkopolskiego