Oświadczenia

Wybierz kadencję: V IV III
Wzory druków: Radni, Członkowie Zarządu

Kadencja V

Członkowie Zarządu Powiatu Ostrowskiego

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Radni Rady Powiatu Ostrowskiego

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

Starosta Ostrowski