strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szkoły zakończyły nabór
5 lipca 2017 roku

Szkoły zakończyły nabór

Ponad 1630 uczniów zostało przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski w tegorocznym naborze. – Nasze szkoły wybrało ok. 400 uczniów spoza powiatu oraz województwa. Skoro chcą do nas przyjeżdżać z daleka, to oznacza, że ostrowska oświata ma uznaną markę – mówi Starosta Ostrowski Paweł Rajski

Zakończenie naboru odbyło się 4 lipca 2017 r. W kwestii formalnej oznacza ono podjęcie przez Zarząd Powiatu decyzji organizacyjnych dotyczących ilości oddziałów w poszczególnych szkołach. Zgodnie z prawem uczniowie o wynikach o wynikach naboru zostaną poinformowani 12 lipca.

Zarząd wyraził zgodę na utworzenie 51 oddziałów (klas) w szkołach. Z tego w szkołach technicznych 19 oddziałów i liceach ogólnokształcących 32 oddziały.

- ‘’Istotne w obliczu stopy bezrobocia, ale także pod względem potrzeb rynku pracy jest to, że ponad 54,5 proc. uczniów poszło do szkół branżowych (zawodowych) i technicznych. 43,5 proc. postawiło na szkoły ogólnokształcące. Przesunięcie tej proporcji to pozytywne zjawisko, a elementami budowania nowe wizerunku szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ostrowskim są m.in. Techno Granty, nowe pracownie zawodowe czy największy projekt budowy nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Jeśli chodzi o licea ogólnokształcące to największym zainteresowaniem cieszą się profile ogólnym. To oferta dla tych, którzy do końca nie są zdecydowani a są wszechstronnie uzdolnieni. W szkołach technicznych z nowej oferty wielkim zainteresowaniem cieszyła się grafika komputerowa prowadzona przez Zespół Szkół Technicznych. – ‘’Kiedy ta specjalność startowała w ubiegłym roku zgłosiło się 15 uczniów. W tym roku chętnych było już 60 osób! Jednak ze względów pw. kadrowych mogliśmy utworzyć tylko jedną klasę’’ – powiedział Starosta.

Obłożenie niektórych kierunków sprawia, że grupa ok. 80 uczniów nie dostała się  na swoje wymarzone kierunki, tzw. Kierunki pierwszego wyboru. Nie oznacza to, że nie ma dla nich innych propozycji w pozostałych szkołach.

Niemal równo z informacjami o wyborach tych, którzy dopiero zaczynają edukację zbiegły się wyniki matur. Ponad 81,3 proc. maturzystów ogółem ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski zdało egzamin dojrzałości. To dużo więcej w stosunku do średniej wojewódzkiej (78 proc.) i krajowej (78,5 proc.)! W liceach ogólnokształcących wskaźnik zdanych matur wyniósł 84,77 proc. (średnia wojewódzka 83 proc., krajowa 84,4 proc.). W technikach 76,42 proc. (średnia wojewódzka 70 proc., krajowa 67,9 proc.). Grupa 161 uczniów, którym nie powiodło się za pierwszym razem będzie mogła przystąpić do egzaminów poprawkowych już w sierpniu.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 242