OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Komunikat

REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA INFORMUJE !

Z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną, Biuro Obsługi Inwestora, od dnia 02 listopada 2020 roku do odwołania, obsługiwać będzie petentów w godzinach od 8:30 do 12:00.

Szczegółowe informacje pod numerem 62 504 8 333

Komunikat

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 roku Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim wznowiło działalność w pełnym zakresie. Obsługa interesantów jest prowadzona w sposób bezpośredni bez konieczności wcześniejszej rejestracji we wszystkich wydziałach i komórkach organizacyjnych.

Na terenie urzędu obowiązuje zakrywanie twarzy maseczką lub innym materiałem, dezynfekcja rąk oraz utrzymywanie odpowiedniego dystansu przez osoby oczekujące w kolejce.

Informacja

Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 294, oraz z 2020r. poz. 875)

w celu skorzystania z pomocy prawnej należy
umówić się na wizytę pod numerem telefonu 

539 526 070

Zapisy będą odbywały się w dniach:
wtorek (godz. 12.00-14.00)
czwartek (godz. 12.00-14.00)

Aktualności

Młodzi fachowcy się egzaminują

15 stycznia 2021 roku

Ponad 780 uczniów szkół technicznych prowadzonych przez Powiat Ostrowski przystąpiło do egzaminów zawodowych. Pozytywny wynik jest dla nich nie tylko weryfikacją umiejętności nabytych przez lata nauki, ale także formalnym otwarciem drogi zawodowej.

Komunikat w sprawie rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19

Od 15 stycznia 2021 r. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zakończył się konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 roku przeznaczony dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Nowe komputery dla uczniów

Nowe komputery dla uczniów

13 stycznia 2021 roku

140 nowych laptopów wraz z pełnym oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem trafiło do szkół technicznych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Środki na ten cel pozyskane zostały przez powiat z funduszy unijnych wygospodarowanych przez Urząd Marszałkowski.

Finał wojewódzki z wyróżnieniem dla uczennicy IV LO

Oliwia Dostatnia – uczennica klasy II Ag IV Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim zdobyła wyróżnienie w finale wojewódzkim konkursu recytatorskiego ,,#Pan Tadeusz”.

Rywalizowali na pierniki

Rywalizowali na pierniki

8 stycznia 2021 roku

Dwadzieścia jeden szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego i nie tylko wzięło udział w konkursie na wypiek tradycyjnych świątecznych pierników. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, konkurs zastąpił tradycyjne warsztaty organizowane dotąd w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie.

Noworoczne spotkanie samorządowców

W dniu 6 stycznia 2021, w przypadające tego dnia Święto Trzech Króli odbyło się XXII Noworoczne spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Ze względu na pandemię zrezygnowano z dotychczasowej formuły ograniczając się jedynie do Mszy św. w intencji mieszkańców Powiatu Ostrowskiego.

Praktyka zawodowa w formie projektu

Realizowany w Zespole Szkół Usługowych projekt edukacyjny pod nazwą „Wykonywanie przekazu reklamowego - reklama w praktyce”, realizowany w klasie drugiej w zawodzie technik reklamy, był odpowiedzią na powstałą potrzebę realizacji praktyk zawodowych w formie zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dla młodych muzyków

Dla młodych muzyków

7 stycznia 2021 roku

Kolejna partia instrumentów muzycznych trafiła do Zespołu Szkół Muzycznych im. K Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie. Saksofony, flety, perkusja i inne zakupione zostały z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Zimowe ferie z MDK

Zimowe ferie z MDK

4 stycznia 2021 roku

Młodzieżowy Dom Kultury, jak każdego roku, organizuje otwarte zajęcia feryjne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą, w której każdy chętny znajdzie coś dla siebie.

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele mianowani

30 grudnia 2020 roku

Na zakończenie roku akty mianowania odebrało jeszcze 4 nauczycieli ze szkół i placówek Powiatu Ostrowskiego. Spotkanie odbyło się 30 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym.

Teatr ma w sobie magię…

Teatr ma w sobie magię…

29 grudnia 2020 roku

O tym mogli się przekonać młodzi aktorzy, pracujący na zajęciach teatralnych w IV LO. Przenieśli się w czas Bożego Narodzenia i opowiedzieli tą historię po swojemu. Uczniowie, z powodu pandemii, nie mogli wystawić planowanego przedstawienia ani wspólnie pracować w szkole, ale mogli przygotować stroje i rekwizyty w swoich domach oraz zagrać role i uwiecznić te chwile na fotografiach.

Warsztaty online z zakresu Edukacji Międzykulturowej

O otwartości na inne kultury, smaki i drugiego człowieka rozmawiali po polsku i po angielsku uczniowie klas językowych IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim podczas warsztatów międzykulturowych.

Ufundowane urządzenie do terapii wysokoprzepływowej trafia do szpitala

Niepozorne pod względem wielkości, ale wysokiej klasy urządzenie do terapii tlenowej, przekazali dla ostrowskiego szpitala Barbara i Krzysztof Kaczmarek- właściciele firmy BAKRA.

Remont ortopedii czas zacząć

Remont ortopedii czas zacząć

21 grudnia 2020 roku

W piątek 18 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim podpisana została umowa z wykonawcą na remont w ostrowskim szpitalu, Tym razem Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Na tę oczekiwaną inwestycję z powiatowego budżetu przeznaczona została kwota około 2 mln złotych.

Inwestycyjna operacja blok

Inwestycyjna operacja blok

17 grudnia 2020 roku

Nowy blok operacyjny powstanie w ostrowskim szpitalu. Koszt tego zadania szacowany jest na ok. 17 milionów złotych. Powiat Ostrowski pozyskał na to 14 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałą brakującą kwotę stanowić będą środki z budżetu powiatu i szpitala.

„Przekażmy sobie znak pokoju!” . Paczki świąteczne w Środowiskowym Domu Samopomocy

Każdego roku w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy z utęsknieniem czekali na ten radosny,  magiczny czas. W poszczególnych pracowniach przygotowywane były ozdoby i kartki świąteczne, szlifowane były role na przedstawienie z okazji Spotkania Opłatkowego, gotowane były potrawy wigilijne.

Nowa firma na terenach inwestycyjnych

W hali produkcyjnej nowo powstałej firmy MiBM na terenach inwestycyjnych Powiatu Ostrowskiego w Przygodzicach odbyło się podpisanie umowy dotyczącej wspólnej strategii promocji terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce.

XVI Forum Szkolne w III LO

XVI Forum Szkolne w III LO

9 grudnia 2020 roku

Tradycją w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim stało się organizowanie tzw. Forum Szkolnego, którego uczestnikami są przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów. Podczas ogólnoszkolnych debat poruszane są ważne sprawy dotyczące organizacji i życia w naszej szkole.

4 miliony dotacji dla własną firmę

Szansa na bezzwrotną dotację na uruchomienie własnej firmy (20 538,00 PLN netto) i wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów jej funkcjonowania w pierwszych 12 miesiącach (12 transz po 1 514,50 PLN netto lub 2 152,00 PLN netto). Wsparcie skierowane jest zarówno do osób pracujących jak i niepracujących, które ukończyły 30 rok życia i zamieszkują na terenie Wielkopolski!

Archiwum: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |