OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Komunikat

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 roku Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim wznowiło działalność w pełnym zakresie. Obsługa interesantów jest prowadzona w sposób bezpośredni bez konieczności wcześniejszej rejestracji we wszystkich wydziałach i komórkach organizacyjnych.

Na terenie urzędu obowiązuje zakrywanie twarzy maseczką lub innym materiałem, dezynfekcja rąk oraz utrzymywanie odpowiedniego dystansu przez osoby oczekujące w kolejce.

Komunikat

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Urząd Morski w Szczecinie zajmuje się obecnie budową i wdrożeniem elektronicznego ogólnokrajowego rejestru pod nazwą REJA24.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

bip.powiat-ostrowski.pl

Komunikat

REFERAT ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA INFORMUJE:

WSZELKIEGO  RODZAJU  WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI
DOSTĘPNE SĄ – DLA WYGODY INWESTORA – NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATU (zakładka Jak załatwić sprawę, Wydział Rozwoju Powiatu, Referat Architektury
i Budownictwa).

 Bezpośrednie linki:

Informacja

Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 294, oraz z 2020r. poz. 875)

w celu skorzystania z pomocy prawnej należy
umówić się na wizytę pod numerem telefonu 

539 526 070

Zapisy będą odbywały się w dniach:
wtorek (godz. 12.00-14.00)
czwartek (godz. 12.00-14.00)

Aktualności
Hołd dla ofiar sowieckiej napaści

Hołd dla ofiar sowieckiej napaści

18 września 2020 roku

Przy pomniku Ofiar Sybiru w rocznicę agresji ZSRR na Polskę uczczono pamięć pomordowanych i zaginionych Polaków.

„Ojczyzno ma” w ruinach

„Ojczyzno ma” w ruinach

15 września 2020 roku

Zabytkowe ruiny kaplicy loretańskiej w Skrzebowej były miejscem koncertu pt. „Ojczyzno ma”, poświęconego rocznicom bitwy warszawskiej i powstania Moszczanki.

Zielone światło dla Interny B

Zielone światło dla Interny B

7 września 2020 roku

Oddział B Interny ostrowskiego szpitala zostanie wyremontowany. Na to zadanie Powiat Ostrowski otrzymał 2,4 mln zł z rezerwy Premiera. Pozostałą kwotę potrzebną do rozpoczęcia prac wyłoży ze swojego budżetu.

Starosta wyróżnił architektów po raz trzeci

W dniu 4 września 2020 r. odbyło się podsumowanie trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Starostę Ostrowskiego dla architektów o Nagrodę „im. Karla Friedricha Schinkla” i „Ambasadora Ostrowskiej Architektury”.

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Ruszył nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Termin składania wniosków dla uczniów szkół  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych upływa 25 września 2020 r., natomiast dla studentów i słuchaczy - 20 października 2020 r.

Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!

We wtorek, 1 września 2020 odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Władze Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami Parlamentu RP, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i harcerstwa oddali hołd poległym i pomordowanym.

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele mianowani

1 września 2020 roku

Na progu nowego roku szkolnego akty mianowania odebrało 8 nauczycieli ze szkół i placówek Powiatu Ostrowskiego.

Ruszyły konsultacje społeczne dla podmiotów, które chcą wziąć udział we współtworzeniu corocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Realizacją programu jest otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w 2021 roku, do którego będą mogły przystąpić organizacje pożytku publicznego z powiatu ostrowskiego lub spoza powiatu, ale działające na rzecz jego mieszkańców.

Nowy budynek na inaugurację

Nowy budynek na inaugurację

28 sierpnia 2020 roku

Ponad 7,3 tys. uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski rozpocznie 1 września nowy rok szkolny. Wielu z nich uczyć się będzie w tzw. budynku B ZSU, którego remont został niedawno zakończony. To największa inwestycja oświatowa powiatu ostatnich miesięcy.

Zmodernizowana droga we Wtórku

Zmodernizowana droga we Wtórku

25 sierpnia 2020 roku

Prawie pół miliona złotych kosztowała modernizacja należącej do powiatu ul. Zielonej we Wtórku. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Gminą Ostrów Wielkopolski.

Obostrzenia żółtej strefy

Obostrzenia żółtej strefy

21 sierpnia 2020 roku

Decyzją Ministerstwa Zdrowia Powiat Ostrowski włączony został do tzw. „żółtej strefy’’. Zadecydowała o tym ilość przypadków zakażeń koronawirusem w ostatnim okresie.

W hołdzie Hallerczykom

W hołdzie Hallerczykom

17 sierpnia 2020 roku

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, w której walczyli także mieszkańcy naszego powiatu odsłonięto Pomnik Ostrowskich Hallerczyków. Tablice pamięci odsłonięto przed ostrowskim dworcem kolejowym, na którym przed stu laty witano powracającą z obczyzny Błękitną Armię.  

Wstępne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Ponad 90% uczniów (1605) zostało wstępnie przyjętych do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Ostrowskiego, z czego 81 % do swojej wymarzonej uczelni. Od kilku lat prym wiodą technika. Na osoby, które nie zostały obecnie zakwalifikowane nadal czekają wolne miejsca.

Matura w czasach epidemii

Matura w czasach epidemii

12 sierpnia 2020 roku

Blisko 79 % proc. uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski zadało tegoroczny egzamin maturalny. To wynik niższy od ubiegłorocznego, ale tradycyjnie wyższy niż średnia krajowa i wojewódzka. Ogółem do egzaminu maturalnego w powiecie przystąpiło 1.177 absolwentów liceów oraz zespołów szkół.

Dotacje na ratowanie zabytków

Dotacje na ratowanie zabytków

11 sierpnia 2020 roku

Powiat Ostrowski ponownie zamierza wesprzeć odnawianie i renowację zabytków w naszym regionie. Wnioski o dotacje można składać do 30 września. Pieniądze rozdysponowane będą podczas przydzielania środków finansowych na rok 2021.

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

W dniach od 7 do 11 sierpnia przewiduje się upały.

Godzina „W” – pamiętamy

Godzina „W” – pamiętamy

3 sierpnia 2020 roku

Ostrów upamiętnił 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji „Burza”. Tradycyjnie w godzinę „W” w mieście zabrzmiały syreny. Oficjalne uroczystości odbyły się 1 sierpnia 2020 roku przy kościele pw. Św. Antoniego, przy ostrowskiej ścianie pamięci.

Święto Sportu w Łąkocinach- piłkarze w nowych strojach

„Walczymy z koronawirusem na sportowo!”. Takie motto przyświecało organizatorom i uczestnikom „Święta Sportu – Łąkociny 2020”. W ramach tej imprezy odbył się dwunasty piłkarski Memoriał Aleksandra Szuberta, byłego społecznika, radnego gminnego, piłkarza i współzałożyciela LZS „Ogniwo” Łąkociny oraz III Bieg o Puchar Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. W tym dniu Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk przekazał stroje piłkarskie miejscowej drużynie.

Finał XXII Letniej Wielkopolskiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego

W dniu 27 lipca 2020 r. w Środzie Wielkopolskiej odbył się finał Wojewódzkiej XXII Wielkopolskiej Letniej Spartakiady LZS w grach zespołowych.  

Starosta z tytułem

Starosta z tytułem

28 lipca 2020 roku

Corocznie wraz z festynem z okazji Dni Miasta w Nowych Skalmierzycach odbywa się uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W roku 30-lecia odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce, sesji nadano podniosłego charakteru – a to za sprawą przyznania kolejnych medali „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

Archiwum: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |