OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Komunikat

Komunikat z dnia 1 kwietnia  2020 dotyczący obsługi klientów Wydziału Spraw Społecznych – Referatu Rejestracji Pojazdów

 1. Osoby, które chcą odebrać stały dowód rejestracyjny  proszone są o przybycie pod siedzibę Starostwa Powiatowego (boczne wejście), w godz. 9.00-9.30 z pozwoleniem czasowym oraz załączonym do niego numerem telefonu do kontaktu i wrzucenie go do urny. Stałe dowody rejestracyjne będą wysyłane pocztą na adres wskazany w dokumencie.
 2. Osoby, które chcą dokonać pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski mogą umówić się na wizytę drogą telefoniczną  (nr tel. 62-73-78-443). Warunkiem zarejestrowania pojazdu jest przekazanie pracownikowi kompletu oryginalnych dokumentów wraz z dowodem przelewu na: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001. W tytule przelewu należy wpisać nr VIN pojazdu.
 3. Cennik rejestracji:
  1. Pojazdy nowe (zakupione u dilera)
   • samochód  – 180,50 zł
   • ciągnik rolniczy, przyczepa, motocykl – 121,50
   • motorower – 111,50
  2. Pojazdy sprowadzone zza granicy
   • samochód – 256 zł
   • ciągnik rolniczy, przyczepa – 121,50
   • motocykl – 197
   • motorower – 111,50
 4. Rejestracja pojazdu dotyczy w pierwszej kolejności sytuacji wyjątkowych, np. rejestracja ciągnika siodłowego, ciągnika rolniczego, samochodu dostawczego (pojazdu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej). Z powodu panującej epidemii wprowadzony zostaje limit osób obsługiwanych w ciągu jednego dnia, a także limit spraw załatwianych przez pośredników lub dilerów samochodowych do 1 sprawy w tygodniu. Nowe wytyczne dotyczące rejestracji pojazdów i wydawania stałych dowodów rejestracyjnych wchodzą w życie od 3 kwietnia 2020 roku.

Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronie www.powiat-ostrowski.pl

Informacja

W związku z postępującym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że począwszy od wtorku 17 marca 2020 roku aż do odwołania, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim będzie zamknięte dla interesantów. Załatwianie spraw możliwe będzie poprzez przysłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub poprzez system ePUAP.

Ponadto w wyjątkowych i niecierpiących zwłoki sytuacjach możliwy jest telefoniczny kontakt z właściwym urzędnikiem pod tel.

62 737 84 00 - centrala

62 737 84 02 - sekretariat

oraz poprzez numery bezpośrednie lub pocztę elektroniczną których wykaz figuruje na stronie  www.powiat-ostrowski.pl

w zakładce KONTAKT

Ponadto informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będą funkcjonować również w ograniczonym zakresie czasowym.

Informacja

Komunikat Starosty Ostrowskiego dotyczący obsługi
klientów Wydziału Spraw Społecznych

W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronowirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia, podjąłem decyzję o reorganizacji pracy Wydziału Spraw Społecznych od 17 marca 2020 roku na czas wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

 1. Nakładanie kar za brak zarejestrowania pojazdu lub niezawiadomieniu o jego zbyciu/nabyciu jest czasowo zawieszone. Szczegółowy opis postępowania został zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego z dnia 13 marca 2020 roku pod linkiem https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/7265
 2. Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać drogą elektroniczną przez stronę gov.pl (zakładka: kierowca i pojazdy)
 3. Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty ważności pozwolenia czasowego będzie możliwa po umówieniu się drogą telefoniczną nr tel. 62-73-78-439, 443, 444
 4. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (62-73-78-401, 441) będą przyjmowane wnioski  o:
 • wydanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę dokumentu
 • przedłużenie prawa jazdy z uwagi na wpis kwalifikacji zawodowej
 • przedłużenie prawa jazdy z uwagi na utratę ważności badania lekarskiego
 • zwrot zatrzymanego prawa  jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz będzie możliwy odbiór gotowych dokumentów również po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 1. Sprawy związane z działalnością Biura Transportu Drogowego i Publicznego można zgłaszać pod nr tel. 62-73-78-436
 2. Informacje dotyczące wydania decyzji o sprowadzeniu zwłok z zagranicy proszę zgłaszać pod nr tel. 62-73-78-417, 434
 3. Od jutra (wtorek 17 marca) filie Referatu Rejestracji Pojazdów w Odolanowie i Nowych Skalmierzycach będą zamknięte do odwołania.
 4. Wszystkie wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów umówione przez internet zostają anulowane, ponadto do odwołania zostaje wyłączony system umożliwiający umówienie wizyty przez internet.

Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronie www.powiat-ostrowski.pl

Informacja

Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2017r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467)
w celu skorzystania z pomocy prawnej należy
umówić się na wizytę pod numerem telefonu

539 526 070

Zapisy będą odbywały się w dniach:
wtorek (godz. 12.00-14.00)
czwartek (godz. 12.00-14.00)

Aktualności
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na pożyczki dla mikro przedsiębiorców, których działalność ograniczona została epidemią koronawirusa.

Ostrowskie liceum z nowoczesnym narzędziem do nauki

Uczniowie IV LO w Ostrowie Wielkopolskim jako pierwsi ze szkó ogólnokształcących mają możliwość skorzystania z najnowocześniej platformy do zdalnego nauczania. Dzięki współpracy Dyrekcji IV LO w Ostrowie ze światowym koncernem informatyczny IBM powstało w tej szkole nowoczesne rozwiązanie e-learningowe. To bardzo duże udogodnienie dla uczniów i nauczycieli. Podobny system do zalanej współpracy chce wdrożyć Starosta Ostrowski.

Pierwszy przypadek wirusa

Pierwszy przypadek wirusa

25 marca 2020 roku

Mieszkający w Ostrowie 17-letni chłopak jest pierwszą potwierdzoną osobą zakażoną koronawirusem w Powiecie Ostrowskim. O sytuacji epidemiologicznej poinformowano w poniedziałek 23 marca 2020 r. podczas wideokonferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym.

Apel w sprawie pomocy szpitalowi

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologicznąwspólnie Starosta Ostrowski Paweł Rajski wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego Piotrem Walkowskim wystosowali apel w sprawie pomocy ostrowskiemu szpitalowi.

Kwarantanna. Co oznacza i jak się zachować?

Co oznacza kwarantanna i jak się zachować w takiej sytuacji? Szczegóły w ulotce przygotowanej przez Wielkopolską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i udostępnione przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Wspierają szpital w zakupach sprzętu

Najbardziej skuteczna metoda leczenia chorych zakażonych koronawirusem to respiratoterpia. Dlatego to właśnie respiratory są najbardziej pożądanym sprzętem medycznym. W obliczu rozmiaru epidemii wsparcie na zakup najnowszych urządzeń dla ostrowskiego szpitala kierowane jest z różnych stron: administracji rządowej, samorządów, jak również firm prywatnych, ale także osób indywidualnych. Szpital dwoi się troi, aby kupić za przekazywane środki nieosiągalne niemal wyposażenie.

Namioty jak śluzy

Namioty jak śluzy

15 marca 2020 roku

Kilkunastu strażaków i pracowników technicznych rozkładało w sobotę po południu pięć specjalnych namiotów przed wejściami do budynku głównego ostrowskiego szpitala,  poradni specjalistycznej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i oddziału położniczo - ginekologicznego.

Powiat nie naliczy kar

Powiat nie naliczy kar

13 marca 2020 roku

Ze względu na epidemię koronwirusa Starostwo Powiatowe w Ostrowie nie będzie naliczać kar interesantom, którzy w ciągu miesiąca od sprowadzenia nie zarejestrują pojazdu lub nie powiadomią o wyrejestrowaniu. Decyzja władz powiatu ma przyczynić się do ograniczenia ilości interesantów. A właśnie formalności związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem generowały największy potok interesantów z całego powiatu w budynku Starostwa Powiatowego.

Powiat w stanie podwyższonej gotowości

Na terenie Powiatu Ostrowskiego nie wykryto osób zarażonych korona wirusem (na dzień 12 marca). Testy wykonane dla kilku podejrzanych osób przyniosły wynik negatywny. –‘’Sytuacja jest stabilna, ale nie możemy mówić o żadnej zielonej wyspie, co mogłoby niepotrzebnie uspokajać. Jesteśmy w stanie niebezpieczeństwa, stanie który wymaga ostrożności i przestrzegania przepisów sanitarnych’’ – mówi Andrzej Biliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Zostaw 1% podatku w Powiecie Ostrowskim!

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych. Jak co roku podatnicy, przy rozliczeniu podatkowym za rok poprzedni, mogą przeznaczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które uzyskały status Organizacji Pożytku Publicznego. Spośród nich są też organizacje działające na rzecz mieszkańców powiatu ostrowskiego. Zachęcamy do zostawienia 1% podatku dochodowego w naszym powiecie.

Powiat Ostrowski wicemistrzem zimy

Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego zajęła II miejsce w XXII Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Tadeusz Tomaszewskiego impreza dobyła się miejscowości WĄGROWIEC.

Zapisy na warsztaty w IV LO

Zapisy na warsztaty w IV LO

10 marca 2020 roku

XVI Konkurs języka niemieckiego

W piątek, 28 lutego 2020 w IV Liceum Ogólnokształcącym odbył się XVI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadpodstawowych „Deutsch ist in”. W tym roku rywalizowało 42 uczniów z  10 szkół Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.

V Przegląd Słowa

V Przegląd Słowa

9 marca 2020 roku

„Młodość sądzi, starość rozgrzesza“. Oto hasło V Przeglądu Słowa, który został zorganizowany 6 marca 2020 r. w ZSP CKU w Przygodzicach przez pomysłodawcę konkursu Panią Justynę Ligocką. Przegląd odbył się pod patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka.

Tuż za podium

Tuż za podium

9 marca 2020 roku

Ewelina Stempin i Adam Połczyński, uczniowie czwartej klasy o profilu technik budownictwa ostrowskiego Zespołu Szkól Budowlano-Energetycznych zdobyli wysokie czwarte miejsce na IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Budowlanej „Buduj z Pasją”. Ta największa tego typu branżowa impreza w Polsce miała miejsce w dniach 28 luty – 1 marca w „Arenie” w Gliwicach podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych.

Wernisaż Studium Kreatywności

W czwartek 5 marca 2020 roku, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego, miał miejsce wernisaż prac uczniów klas o profilu architektoniczno-matematycznym. Rysunki i szkice zaprezentowane na wystawie stanowią efekt ćwiczeń prowadzonych przez młodzież licealną w ramach Studium Kreatywności.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Powiatu Ostrowskiego

Starosta Ostrowski w czwartek 5 marca 2020 roku wspólnie ze służbami mundurowymi, szefami samorządów gmin powiatu ostrowskiego, dyrektorami sanepidu i szpitala oraz przedstawicielami sztabów zarządzania kryzysowego spotkał się na odprawie zakończonej telekonferencją zorganizowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dyskutowano na temat podjętych działań i przygotowaniu na ewentualność pojawienia się koronawirusa w regionie .

Jak postępować w przypadku choroby?

Jak postęować i gdzie dzwonić w przypadku zachorowania i podejrzenia zachorowania na koronawirusa? Szczegóły i numery telefonów na plakacie.

Apel w sprawie Kolei Dużych Prędkości

Rada Powiatu Ostrowskiego przyjęła apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego przebiegu nowej trasy Kolei Dużych Prędkości. -‘’Zwracamy się (…) o ich niezwłoczną modyfikację, w sposób, który pozwoli mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego na bezpośredni dostęp do linii kolei dużej prędkości, jednocześnie zapewniając połączenia z Poznaniem, Wrocławiem oraz Łodzią’’ – czytamy w piśmie.

Przygotowania w ostrowskim szpitalu

Czasowe ograniczenie przyjęć na oddziałach zachowawczych, wzmożony rygor sanitarny, zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych to kilka działań profilaktycznych w związku z ewentualnością pojawienia się korona wirusem. Jednak bez paniki, bo działania te oznaczają jedynie wzmożone przygotowania na ewentualność pojawienia się wirusa.

Archiwum: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |