OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Komunikat

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 roku Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim wznowiło działalność w pełnym zakresie. Obsługa interesantów jest prowadzona w sposób bezpośredni bez konieczności wcześniejszej rejestracji we wszystkich wydziałach i komórkach organizacyjnych.

Na terenie urzędu obowiązuje zakrywanie twarzy maseczką lub innym materiałem, dezynfekcja rąk oraz utrzymywanie odpowiedniego dystansu przez osoby oczekujące w kolejce.

Komunikat

REFERAT ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA INFORMUJE:

WSZELKIEGO  RODZAJU  WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI
DOSTĘPNE SĄ – DLA WYGODY INWESTORA – NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATU (zakładka Jak załatwić sprawę, Wydział Rozwoju Powiatu, Referat Architektury
i Budownictwa).

 Bezpośrednie linki:

Informacja

Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 294, oraz z 2020r. poz. 875)

w celu skorzystania z pomocy prawnej należy
umówić się na wizytę pod numerem telefonu 

539 526 070

Zapisy będą odbywały się w dniach:
wtorek (godz. 12.00-14.00)
czwartek (godz. 12.00-14.00)

Aktualności
Budowa nowego DPS na start!

Budowa nowego DPS na start!

8 lipca 2020 roku

Rusza budowa nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. W dniu 7 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym Podpisano umowę z wykonawcą tej największej pod względem wartości inwestycji w historii powiatu. Umowę na budowę DPS podpisują: Od lewej Maria Rogusza i Dominik Roguszyny - firma MIKSTBUD Sp. zo.o., Paweł Rajski - Starosta Ostrowski, Roman Pacholczyk - Wicestarosta Ostrowski, Piotr Walkowski - Przewodniczący Rady Powiatu.

Promesy dla samorządów

Promesy dla samorządów

8 lipca 2020 roku

Samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego otrzymali rządowe promesy z przeznaczeniem na inwestycje. Spotkanie odbyło się 6 lipca 2020 r. w ostrowskim Centrum Aktywności Lokalnej.

Zapisy w Młodzieżowym Domu Kultury

Informujemy, że w dniach od 06 do 31.lipca 2020r. MDK ogłasza dodatkową rekrutację na wymienione niżej zajęcia:

Kaczory-Wierzbno oficjalnie

Kaczory-Wierzbno oficjalnie

7 lipca 2020 roku

Droga Odolanów-Kaczory-Baby-Wierzbno jedna z największych inwestycji drogowych w powiecie ostatnich lat została oficjalnie oddana do użytku. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się 6 lipca 2020 r. w Wierzbnie.

Stypendia kolejowe

Stypendia kolejowe

6 lipca 2020 roku

Pod koniec czerwca w ostrowskim Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych uczniom kierunków kolejowych przyznano 15 stypendiów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rok szkolny 2020/2021. Pięć z nich otrzymały osoby kształcące się w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, a dziesięć w specjalności technik transportu kolejowego.  

Z korzyścią dla nauczyciela, ucznia i szkoły

Z końcem czerwca zakończył się kolejny projekt Powiatu Ostrowskiego z zakresu międzynarodowego doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół średnich. Tym razem wzięło w nim udział 57 nauczycieli języków obcych.

Karetka w Raszkowie

Karetka w Raszkowie

2 lipca 2020 roku

Od 1 lipca 2020r. w Raszkowie oficjalnie otwarto nową bazę ratownictwa medycznego, która będzie służyć mieszkańcom północnej części Powiatu Ostrowskiego. Dzięki dodatkowej karetce zlokalizowanej na tym terenie diametralnie skrócony zostanie czas dojazdu do pacjenta.

Finalista olimpiady zdobywa 100% na maturze

Norbert Kustusz, uczeń ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych został finalistą XIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Olimpijski sukces skutkuje zwolnieniem z egzaminu maturalnego z historii.

Wiosna z Bicyklem

Wiosna z Bicyklem

2 lipca 2020 roku

Po dłuższej przerwie spowodowanej zakazami epidemiologicznymi spragnieni wyjazdów rowerzyści ruszyli trasami Powiatu Ostrowskiego i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. W ten sposób XXVIII Rajd Rowerowy „Wiosna z Bicyklem” organizowany przez ostrowski oddział PTTK przeszedł do historii.

W duchu kolejowej tradycji

W duchu kolejowej tradycji

2 lipca 2020 roku

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych bardzo dobrze zaprezentowali się na ogólnopolskim konkursie wiedzy kolejowej pt. „Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”.

Muzyka serc

Muzyka serc

1 lipca 2020 roku

To był wyjątkowy koncert „Muzyka serc dla Wielkich Serc’’ w podziękowaniu dla wszystkich zaangażowanych w walkę z koronawirusem zaprosił na niego Starosta Ostrowski.

Podziękowanie za podjęcie pracy w wyjątkowo trudnych warunkach

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymali z rąk Wicestarosty Ostrowskiego Romana Pacholczyka podziękowania i nagrody za pracę podjętą w placówkach, gdzie najbardziej potrzebowano pomocy.  

Zgodne absolutorium

Zgodne absolutorium

29 czerwca 2020 roku

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Jednogłośną uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

Dla wielkich serc

Dla wielkich serc

26 czerwca 2020 roku

W sobotę 27 czerwca 2020 o godz. 20.00 odbędzie się koncert pt. „Koncert serc dla wielkich serc’’, na który zaprasza Starosta Ostrowski. Wydarzenie jest dedykowane wszystkim, którzy zaangażowani są w walkę z koronawirusem.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia wakacyjne do MDK

I tydzień od 29 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. II tydzień od 6 lipca 20202 r. do 10 lipca 2020 r. III tydzień od 18 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. IV tydzień od 24 sierpnia 20-20 do 28 sierpnia 2020 r.

Pompujemy dla dzieciaków- #GaszynChallenge trwa

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim włączyło się w akcję #GaszynChallenge, by wesprzeć potrzebujące dzieci. Na boisku III Liceum Ogólnokształcacego pracownicy urzędu, ze Starostą Pawłem Rajskim na czele, wykonali 10 pompek i przysiadów.

Burze z gradem- ostrzeżenie pogodowe
„Powiatówki” z dofinansowaniem

Remonty dwóch dróg powiatowych otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 15 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie odbyło się podpisanie stosownych dokumentów.

Rusza rekrutacja do szkół

Rusza rekrutacja do szkół

10 czerwca 2020 roku

Od 15 czerwca rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Od tego dnia do 10 lipca br. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać podania do szkół ponadpodstawowych zgodnie z ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży.

Ultradźwiękiem w zwapnienie

Ultradźwiękiem w zwapnienie

9 czerwca 2020 roku

Operacja rozkruszania zwapnienia tętnic z wykorzystaniem ultradźwięków wykonana została po raz pierwszy w ostrowskim szpitalu. Ten innowacyjny zabieg stosowany od niedawana w medycynie przeprowadzony został w ostrowskiej lecznicy 5 czerwca 2020 r.

Archiwum: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |