OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zakończenie roku szkolnego
21 czerwca 2024 roku

Zakończenie roku szkolnego

W piątek, 21 czerwca 2024 roku w powiatowych szkołach świadectwo odbierze ponad 7,5 tysiąca uczniów. Kończący się rok szkolny 2023/2024 to okres wytężonej pracy dla 764 nauczycieli.

W sumie w roku szkolnym 2023/2024 do powiatowych szkół uczęszczało 8136 uczniów szkół młodzieżowych, 303 słuchaczy szkół dla dorosłych, 156 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i 263 uczniów Zespołu Szkół Muzycznych. W powiatowych szkołach był to okres wytężonej pracy dla 764 nauczycieli, którzy w większości realizowali pracę powyżej 1 etatu, w tym zdecydowana większość pracowała w więcej niż jednej szkole (608 nauczycieli realizowało zajęcia w wymiarze przekraczającym 1 etat, 156 nauczycieli w niepełnym wymiarze).

* DSC_0584

W piątek, 21 czerwca 2024 roku w powiatowych szkołach świadectwo odbierze w sumie 7.555 uczniów liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół  Muzycznych.

Wcześniej, 26 kwietnia naukę zakończyło 1204 absolwentów liceów i techników oraz 99 słuchaczy szkół dla dorosłych. W czerwcu grono absolwentów zasilili kończący branżową szkołę I stopnia w liczbie 185 osób, 10 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, 6 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, 9 uczniów Czteroletniej Szkoły Muzycznej I Stopnia, 21 uczniów Sześcioletniej Szkoły Muzycznej I Stopnia, 8 uczniów Szkoły Muzycznej II Stopnia. W sumie w szkołach powiatu ostrowskiego w roku szkolnym 2023/2024 kolejny etap edukacyjny ukończyło 1542 absolwentów.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 110