OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2023
Strony: 1 2 3 4 5 13

Nowy budżet na 2024 rok

29 grudnia 2023 roku

Ponad 40 milionów złotych na inwestycje przewiduje budżet Powiatu Ostrowskiego na 2024 rok. Uchwałę w tej sprawie radni powiatowi przyjęli jednogłośnie podczas ostatniej sesji.

 Uroczysty wieczór wigilijny to wyczekiwana przez wszystkich mieszkańców piękna bursowa tradycja. Ta szczególna uroczystość miała miejsce w środę 20 grudnia 2023 r.

Za zasługi dla Uniwersytetu

21 grudnia 2023 roku

W dniu 17 grudnia 2023 roku w Sali Lubrańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rektor Uniwersytetu prof. dr bab. Bogumiła Kaniewska wręczyła „Medal za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” Doktorowi...

Potrawy na wigilijny stół

21 grudnia 2023 roku

Dnia 10 grudnia 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp., uczęszczający do pierwszej klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, wzięli udział w regionalnym konkursie „Na wigilijnym stole 2023”,...

Powiat dla Biznesu

21 grudnia 2023 roku

Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski zorganizował kolejne już spotkanie z przedsiębiorcami.

Bursowy Klub Wolontariatu

20 grudnia 2023 roku

Od wielu lat, w ostrowskiej Bursie Szkolnej, dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży i wychowawców organizowanych jest wiele akcji charytatywnych, których kulminacja następuje właśnie w okresie świąteczno-noworocznym.  Młodzież bursowa...

Wigilia środowisk wiejskich

20 grudnia 2023 roku

Rolnicy – członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele sołectw, KGW, OSP, LZS samorządowcy, członkowie Ruchu Ludowego – naturalni liderzy środowisk wiejskich powiatu ostrowskiego wzięli udział w wieczerzy wigilijnej 17 grudnia...

8 grudnia 2023 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim zorganizował w sali GOK w Wysocku Wielkim uroczyste Spotkanie Opłatkowe dla swoich podopiecznych.

W tym roku w ramach organizacji Powiatowego Konkursu Literackiego „Opowiedz mi bajkę” do ostrowskiej książnicy trafiły same niesamowite i pełne niespodzianek historie. Ten posiadający długą tradycję konkurs, organizowany w naszej instytucji...

Wernisaż w stolicy

14 grudnia 2023 roku

W dniu 7 grudnia 2023 w Galerii Sztuki 101 Projekt w Warszawie, odbył się wernisaż pierwszej, solowej wystawy prac malarskich „Między mitem a prawdą” Jakuba Godziszewskiego – malarza, rysownika i nauczyciela plastyki w Młodzieżowym...

W piątek 8 grudnia 2023 r.  III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim gościło 151 uczniów szkół podstawowych oraz ich opiekunów z 17 szkół powiatu ostrowskiego. Okazją ku temu była IX już edycja...

Zagra z orzełkiem na piersi

12 grudnia 2023 roku

Zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego ORZEŁ w Wysocku Wielkim - Aleksandra Nawrocka, podopieczna trener Małgorzaty Dudzińskiej, została powołana na turniej WTT Youth Contender w Linz (Austria), który odbędzie się w terminie 11-14 stycznia 2024 r.

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim zajęło I miejsce w tegorocznej edycji charytatywnej akcji „Solidarna Szkoła” niosącej pomoc swoim rówieśnikom, przy wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja. Laureaci odebrali...

Spotkanie z przedsiębiorcami

11 grudnia 2023 roku

Psychiatria już po remoncie

8 grudnia 2023 roku

Zakończył się pierwszy etap remontu Oddziału Psychiatrycznego w ostrowskim szpitalu nazywanego przez pracowników i pacjentów „białym domkiem’’.

Laury Kultury 2023 wręczone

4 grudnia 2023 roku

Podczas uroczystej gali wręczone zostały twórcom i animatorom kultury Laury Kultury 2023 Starosty Ostrowskiego. Jak zawsze w gronie wyróżnionych znalazły się znane postacie od lat święcone sukcesy i triumfy, ale także osoby mniej znane...

Poradnia jak budowla z klocków

27 listopada 2023 roku

Nowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to najnowsza inwestycja powiatu ostrowskiego. -,,To nasza powiatowa odpowiedz na problemy dzieci i młodzieży i z dumą mogę dziś powiedzieć, że jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w...

Do Bonikowa nowa droga i ścieżką

20 listopada 2023 roku

Zakończyła się modernizacja drogi i budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Odolanowa do Bonikowa. To jedna z największych drogowych inwestycji powiatowych w 2023 roku.

Współpraca III LO z UAM w Poznaniu

16 listopada 2023 roku

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu objęły patronat nad klasami z rozszerzoną geografią w III Liceum Ogólnokształcącym...

Uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego od 15 listopada br. mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ósmej edycji Funduszu „TECHNO – GRANT”.

Strony: 1 2 3 4 5 13