OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2007
Strony: 1 2 3 4 5

Warto mieć marzenia

31 grudnia 2007 roku

Świąteczny wywiad w Kurierze Ostrowskim z 19 grudnia 2007 roku

Zespół Szkół Muzycznych będzie miał nową siedzibę. Decyzją Zarządu Powiatu szkoła zostanie przeniesiona na aleje Słowackiego, do budynku dawnej bursy. Modernizacja obiektu będzie kosztować pół miliona złotych.

Najważniejsze wydarzenia

31 grudnia 2007 roku

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA DLA POWIATU OSTROWSKIEGO ANNO DOMINI 2007

Wystawa Świąteczna w Psarach

31 grudnia 2007 roku

Piękną wystawę prac Bożonarodzeniowych można oglądać w Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Swoje dzieła prezentują artyści z 12 jednostek z terenu powiatu ostrowskiego. Z przyjemnością odwiedzamy ten Dom, bo zawsze czeka tutaj na nas jakaś miła...

Aleksandra Mikołajczyk z II Liceum Ogólnokształcącego wygrała tegoroczny konkurs ortograficzny „O pióro Starosty Ostrowskiego”. Z laureatką konkursu, spotkał się szef powiatowego samorządu. Gratuluję Ci bardzo serdecznie tego zwycięstwa, tym bardziej...

Wizyta w ostrowskiej Mleczarni

31 grudnia 2007 roku

Jestem pod wrażeniem działań podjętych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Ogromnie się cieszę, że ten zakład tak dobrze się rozwija. – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak, który odwiedził ostrowską mleczarnię. Firma tylko w 2007 roku wydała prawie...

Ponad 700.000 złotych udało się pozyskać dla szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ostrowski. Dzięki tym pieniądzom dofinansowano bieżące remonty i zakup wyposażenia, a dzieciom i młodzieży umożliwiono...

Wizyta w Turyngii

21 grudnia 2007 roku

Edukacja, gospodarka, służba zdrowia i samorząd terytorialny to główne obszary współpracy w przyszłym roku pomiędzy powiatem ostrowskim a południową Turyngią. Z roboczą, trzydniową wizytą w Niemczech przebywał starosta ostrowski. Jestem...

Uczą się od Niemców

21 grudnia 2007 roku

Od 5 lat Powiat Ostrowski aktywnie bierze udział w Programie Leonardo da Vinci, który umożliwia wyjazdy na zagraniczne staże lub wymiany uczniów i nauczycieli z polskich szkół zawodowych. Ostatnia wymiana nauczycieli powiatowych szkół...

Konferencja

21 grudnia 2007 roku

W piątek, 14 grudnia dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, samorządów powiatowych i środowiska gospodarczego z terenu całej...

Poznać sepsę

17 grudnia 2007 roku

W środę, 12 grudnia dyrektorzy przedszkoli z terenu powiatu ostrowskiego wzięli udział w szkoleniu dotyczącym sepsy. Sepsa zdarza się rzadko, ale ponieważ może być bardzo niebezpieczna nie można jej lekceważyć. Spotkanie z udziałem Powiatowego...

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach wzbogacił się o nowy ciągnik rolniczy wart 100. 000 zł. To efekt starań podjętych przez szkołę i wniosku złożonego w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ciągnik będzie wykorzystany do...

Nowe centrum w Przygodzicach

29 listopada 2007 roku

Z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach i Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 1 lutego 2008 zostanie uruchomione „Centrum Kształcenia na odległość”. Jest to kolejna...

Nowoczesny ultrasonograf oraz fotel ginekologiczny został przekazany na potrzeby oddziału ginekologiczno-położniczego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrwie Wielkopolskim. Sprzęt o wartości ponad 120 000 zł został w Polowie ufundowany przez...

Elektroniczny obieg dokumentów

26 listopada 2007 roku

W dniu 4 grudnia 2007 (wtorek) w godz. 10.00-12.00 Powiat Ostrowski organizuje spotkanie w sprawie wdrażania w Urzędach systemów wymiany informacji w formie elektronicznej, elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego.

Jubileusz w II LO

21 listopada 2007 roku

W piątek, 16 listopada II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim świętowało 100-lecie funkcjonowania w charakterze szkoły publicznej. Uroczystość obejmowała promocję książki napisanej przez jedną z absolwentek, wykład dotyczący historii...

PUP certyfikaty

21 listopada 2007 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał certyfikat „Jestem Legalny” przyznany przez firmę audytorską CompNet oraz certyfikat „Microsoft License Management” przyznany przez Microsoft. Certyfikaty legalności oprogramowania na...

Protest rolników

16 listopada 2007 roku

W czwartek 15 listopada przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim rolnicy z ostrowskiego Zrzeszeniu Hodowców Trzody Chlewnej protestowali przeciwko zbyt niskiej cenie żywca. Rolnicy z Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej na czele...

Współpraca powiatu z gminami

13 listopada 2007 roku

Starosta Włodzimierz Jędrzejak na spotkaniu 12 listopada rozmawiał z wójtami i burmistrzami gmin powiatu ostrowskiego o dalszej współpracy między innymi w finansowaniu budowy chodników i warsztatów terapii zajęciowej. Starosta przedstawił również...

Zarząd Powiatu Ostrowskiego zdecydował, że od przyszłego roku w powiatowych szkołach realizowany będzie program „Młodzieżowy konsultant ds. uzależnień”. Program sfinansowany zostanie z budżetu powiatu ostrowskiego, a szkolenia poprowadzi Ośrodek...

Strony: 1 2 3 4 5