OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Matura 2024
9 lipca 2024 roku

Matura 2024

Ponad 85 procent absolwentów szkół młodzieżowych Powiatu Ostrowskiego zadało tegoroczny egzamin maturalny. To wynik lepszy od ubiegłorocznego o 3,5 %. Ostrowskie licea osiągnęły wyższy procent zdawalności niż licea w kraju i Wielkopolsce.

* Matury

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w Formule 2023 w terminie głównym w maju 2024 roku w całej Polsce przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia). Natomiast w województwie wielkopolskim zdawało w sumie 23 579 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych z czego: 13.546 w liceach i 9.826 w technikach.

* 20230504_084847

W młodzieżowych szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski do egzaminu przystąpiło w sumie 1.097 absolwentów, z czego 614 w liceach i 483 w technikach.

Tegoroczny poziom zdawalności egzaminu maturalnego zarówno na poziomie kraju, województwa, jak i powiatu jest lepszy niż wyniki z ostatnich lat, również tych sprzed pandemii.

W skali kraju maturę zdało 84,1% wszystkich zdających, czyli absolwentów liceów, techników i branżowych szkół II stopnia (w 2023r. – 84,4%, 2021r. - 74,5%, w 2019r. - 80,5%), prawo do poprawki ma 10,4% (w 2023r. – 11,3%, 2021r. – 17,7%, w 2019r. – 12,9%), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 5,5% absolwentów (w 2023r. – 4,3%, 2021r. – 7,8%, w 2019r. – 6,6%).

Analogicznie w województwie wielkopolskim maturę zdało 83,1% absolwentów (w 2023r. – 83,2%, 2021r. -74,2 %, w 2019r. – 80,5%), prawo do poprawki ma 10,7% absolwentów (w 2023r. – 11,8%, 2021r. – 18,2%, w 2019r. – 13,1%), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 6,2% absolwentów (w 2023r. – 4,9%, 2021r. – 7,6%, w 2019r. – 6,5%).

We wszystkich szkołach młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski maturę zdało 934 absolwentów tj. 85,14 % (w 2023r. – 81,6%, 2021r. – 78,9%, w 2019r. – 83,7%), prawo do poprawki ma 114 absolwentów tj. 10,4 % (w 2023r. – 13,6%, 2021r. – 15,8%, w 2019r. – 11,7%), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 49 absolwentów tj. 4,5 % (w 2023r. – 4,9%, 2021r. – 5,2%, w 2019r. – 4,6%).

W liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego (I LO, II LO, III, LO, IV LO) do egzaminu maturalnego przystąpiło 614 absolwentów, z czego maturę zdało 557 absolwentów tj. 90,72% (w 2023r. – 88,3%, 2021r. – 90,3%, w 2019r. – 91,7%), prawo do poprawki ma 48 absolwentów tj. 7,8% (w 2023r. – 9,5%, 2021r. – 8,4%, w 2019r. – 6,1%), a nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu  - 9 absolwentów tj. 1,47% (w 2023r. – 2,2%, 2021r. – 1,4%, w 2019r. – 2,2%). Wśród liceów najlepszą zdawalnością cieszy się I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim (98,17%), które osiągnęło najwyższy wynik spośród wszystkich szkół Powiatu Ostrowskiego.

W zespołach szkół (technika) prowadzonych przez powiat ostrowski (ZSE, ZSB-E, ZST, ZST-E, ZSU, ZSP Przygodzice) do egzaminu maturalnego przystąpiło 483 absolwentów, z czego maturę zdało 377 absolwentów tj. 78,05% (w 2023r. – 74,1%, 2021r. – 67,4%, w 2019r. – 74,4%), prawo do poprawki ma 66 absolwentów tj. 13,7% (w 2023r. – 18,1%, 2021r. – 23,4%, w 2019r. – 18,1%), a nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu 40 absolwentów tj. 8,3% (w 2023r. – 7,8%, 2021r. – 9,2%, w 2019r. – 7,5%). Wśród techników najlepszą zdawalnością cieszy się Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (98,13%).

W szkołach dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Ostrowski do egzaminu przystąpiło 11 słuchaczy liceum dla dorosłych - poziom zdawalności wyniósł 45,5% oraz 24 słuchaczy branżowych szkół II stopnia - poziom zdawalności wyniósł 8,3%.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) i poprawkowym (w sierpniu) będą ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 10 września 2024r.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 261