OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat Sonneberg (GER)

  Partnerska wizyta

  23 września 2014 roku

  To była już czwarta wizyta niemieckich samorządowców z partnerskiego Powiatu Sonneberg w Powiecie Ostrowskim.

  Z wizytą w Sonnebergu

  20 września 2012 roku

  Z jednodniową roboczą wizytą w Niemczech przebywała delegacja z Powiatu Ostrowskiego z wicestarostą Tomaszem Ławniczakiem. Podczas pobytu rozmawiano między innymi o współpracy w dziedzinie edukacji i wymiany doświadczeń przez nauczycieli....

  Przyjaciele z Sonnebergu

  12 lipca 2012 roku

  Przez trzy dni w Powiecie Ostrowskim gościła delegacja z partnerskiego Powiatu Sonneberg (południowa Turyngia, Niemcy). Wizytę niemieckich przyjaciół zdominowały przed wszystkim rozmowy o dalszej współpracy w zakresie kultury, gospodarki...

  Ostrowski szpital powinien wzbogacić się o potrzebny sprzęt medyczny, który chcą przekazać kliniki z Niemiec. Ten rodzaj współpracy to efekt wizyty, jaką kilkanaście dni temu w Powiecie Sonneberg złożyła delegacja samorządowców z...

  Historia pewnej przyjaźni

  21 czerwca 2011 roku

  Oficjalnie porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Sonneberg podpisano 29 lipca 2009 roku. Dokument sformalizował wzajemne kontakty pomiędzy samorządami, która rozwijały się od 2007 roku.

  Powiat Sonneberg

  17 czerwca 2011 roku

  Leżący na południu Turyngii Powiat Sonneberg liczy obecnie ponad 60 tysięcy mieszkańców (dane: 31.12.2009) i składa się z 5 gmin miejskich i 11 gmin wiejskich. Region urzeka przede wszystkim malowniczym krajobrazem i bogatą historią. Leżące u...