OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2007
Strony: 1 2 3 4 5

Międzynarodowe Targi FARMA 2007

3 października 2007 roku

12 firm wzięło udział we wspólnej prezentacji Powiatu Ostrowskiego podczas targów FARMA 2007 w Poznaniu. Organizatorem ekspozycji było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Mianowanie nauczycieli

3 października 2007 roku

Starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak 1 października wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego sześciu nauczycielom z powiatowych szkół. Wśród nich znaleźli się: Donata Dominik-Stawicka Katarzyna Lisiak, Agnieszka Sikora, Waldemar...

Ćwiczenia taktyczno-bojowe WIADUKT 2007

2 października 2007 roku

W dniu 27 września w Skalmierzycach o godzinie 10.00 odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem WIADUKT 2007. Ćwiczenia obejmowały symulację katastrofy drogowej i aktu terroru, a ich celem było sprawdzenie praktycznego współdziałania...

Pieniądze od Wojewody na meliorację

26 września 2007 roku

Jeszcze w tym roku jest szansa na poprawę stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu ostrowskiego. Wojewoda Wielkopolski może przekazać nawet do 300.000 złotych na rzecz Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie powiatu. O tym jak pozyskać...

W Domu Pomocy Społecznej w Psarach kontynuowane są prace związane z adaptacją i termomodernizacją dawnego budynku lokatorskiego. Inwestycję obejrzał podczas swojego pobytu w Ostrowie wicewojewoda wielkopolski. Jestem pod wrażeniem przeprowadzonych...

Na zlecenie powiatu ostrowskiego przeprowadzono wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych badania diagnostyczne dotyczące uzależnień oraz przemocy rówieśniczej. W poniedziałek 24 września w obecności władz powiatowych, nauczycieli, psychologów i...

21 września 2007 roku w Ołoboku odbędzie się Popularnonaukowa Konferencja Cysterska „Z przeszłości klasztornego Ołoboku” w ramach XV Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkopolsce. Organizatorami konferencji jest Polskie...

Wizyta niemieckich strażaków

19 września 2007 roku

Już po raz dziesiąty ostrowskich strażaków odwiedziła zaprzyjaźniona grupa strażaków z niemieckiego Welver. O tej długoletniej znajomości, łączącej ich służbie i zamiłowaniu do gotowania opowiedzieli w piątek, 14 września staroście ostrowskiemu.

Sprzątanie świata

14 września 2007 roku

Już po raz kolejny powiat ostrowski bierze udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata 2007– Clean up the world”. Tegoroczna akcja odbędzie w dniach 14 września. W tym roku hasłem przewodnim jest „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj....

III Ostrowski Festiwal Nauki

14 września 2007 roku

PROGRAM III OSTROWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

Z okazji 60-lecia KLUBU SPORTOWEGO STAL OSTRÓW, starosta ostrowski wystosował na ręce Pani Izabeli Kaczmarek, Prezesa Zarządu Klubu sportowego STAL oraz pani Krystiany Czaii, dyrektora Klubu STAL OSTRÓW list gratulacyjny, w którym czytamy:

Spotkanie z ostrowskimi alpinistami

10 września 2007 roku

Ostrowianie Łukasz Cieplik, Radosław Witek oraz Marcin Świtek z Kędzierzyna Koźla 31 sierpnia o godzinie 11:40 zdobyli najwyższy szczyt Alp - Mont Blanc. W tydzień później odwiedzili starostę ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka, aby podzielić się...

Od 10 września mieszkańcy Południowej Wielkopolski mogą starać się o paszport w Ostrowie Wielkopolskim. W tutejszym Starostwie Powiatowym na II piętrze uruchomiono Terenowy Punkt Paszportowy, w którym będzie można zarówno złożyć wniosek jak i odebrać...

Decyzja o budowie obwodnicy Ostrowa

7 września 2007 roku

W czwartek, 6 września wojewoda wielkopolski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego. Dla mnie to historyczny dzień, zapamiętam go do końca życia. Jestem naprawdę szczęśliwy, gdyż finalizujemy właśnie najważniejszą inwestycję...

1. Wydział Organizacyjno - Administracyjny zapewnia funkcjonowanie Starostwa w zakresie: spraw organizacyjnych, obsługi biurowej Zarządu i Rady, prowadzenia sekretariatu Starosty, przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, obsługi obywateli,...

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

31 sierpnia 2007 roku

Należy powołać do życia aglomerację kalisko-ostrowską – zgodnie mówili uczestnicy spotkania w Starostwie Powiatowym, które odbyło się w poniedziałek, 27 sierpnia br. Zaproszenie starosty ostrowskiego do udziału w dyskusji na temat utworzenia...

25 sierpnia odbył się Rajd Samochodowy Powiatowej Rady Biznesu o Puchar Starosty Ostrowskiego. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe, przy współpracy Automobilklubu Ostrowskiego oraz Domu Pomocy Społecznej w Psarach.

Nowi dyrektorzy powiatowych szkół

24 sierpnia 2007 roku

Nowi dyrektorzy powiatowych szkół to Marek Lewicki, Olga Koterba oraz Marek Wojtasz. 22 sierpnia na posiedzeniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego starosta Włodzimierz Jędrzejak wręczył im akty powierzenia obowiązków na okres pięciu lat szkolnych.

Programy edukacyjne - aktualizacja

20 sierpnia 2007 roku

W czerwcu br. Wojewoda Wielkopolski poprzez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty ogłosił konkurs na regionalne lub lokalne programy uwzględniające założenia Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja...

Samorząd na szóstkę !

20 sierpnia 2007 roku

Starostwo Powiatowe w Ostrowie zwyciężyło w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd na 6” - na najlepiej wspierające ponadgimnazjalne placówki oświatowe. Współpracę na linii urząd – szkoła oceniło 418 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Do...

Strony: 1 2 3 4 5