OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2007
Strony: 1 2 3 4 5

Mistrzów i wicemistrzów Świata w speedrowerze oraz opiekuna parafialnego klubu Wiraż, księdza kanonika Andrzeja Szudrę gościł starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak. Spotkanie stało się okazją do złożenia gratulacji zawodnikom, rozmawiano także o...

VII Powiatowe Zawody Wędkarskie

7 sierpnia 2007 roku

Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa zdobyło Puchar Starosty Ostrowskiego podczas VII Powiatowych Zawodów Wędkarskich. W tegorocznej edycji wzięło udział 17 dwuosobowych drużyn. Impreza połączona była z piknikiem ekologicznym.

2 węzły, 9 przecięć, przejazd rowerowo-pieszy, most na Baryczy, trzy przejścia dla zwierząt – takie obiekty inżynierskie zawiera projekt drugiego etapu obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego. Koncepcja, której autorem jest poznańskie biuro projektowe...

Uchwałą Zarządu Powiatu

31 lipca 2007 roku

Zarząd Powiatu Ostrowskiego przyznał 60.000 złotych dotacji na renowację systemów odwadniania sieci dróg powiatowych. Prace zakończą się jesienią tego roku i będą prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Drużyny OSP Wysocko Małe i OSP Topola Mała okazały się najlepsze w IV Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych rozegranych w minioną niedzielę w Świeligowie. Najstarszy pojazd zbudowano w roku 1860.

W najbliższy piątek, 3 sierpnia na terenie łowiska MAŚLANKA w Psarach, odbędą się VII Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Ostrowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego i Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Zawody...

Od piątku pracodawcy mogą zatrudniać bez zezwolenia na 3 miesiące pracowników z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Muszą jednak zgłosić to w PUP i wypełnić stosowne oświadczenie.

Profilaktyka najważniejsza !

20 lipca 2007 roku

Rada Powiatu Ostrowskiego w budżecie na rok 2007 zagwarantowała kwotę 40.000 zł na realizację programu zdrowotnego ukierunkowanego na zwalczanie chorób nowotworowych.

W niedzielę, 29 lipca w Świeligowie odbędą się IV Powiatowe Zawody Sikawek Konnych. Organizatorem imprezy jest miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna.

Rozpoczęła się procedura administracyjna w sprawie wydania pozwolenia na budowę obwodnicy Ostrowa!!! Wojewoda wielkopolski w wydanym dzisiaj obwieszczeniu poinformował, że – na wniosek generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu -...

W powiatowych szkołach ruszyły remonty. Wakacje to najlepszy czas na to, by odświeżyć pomieszczenia, dokonać niezbędnych napraw, czy też poczynić poważne inwestycje. Powiat na tegoroczne „wakacyjne remonty” w swoich placówkach oświatowych przeznaczył...

Klub Pracy ma nową siedzibę

6 lipca 2007 roku

Klub Pracy ma nową siedzibę. Działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Klub Pracy przeniósł się na III piętro Urzędu Miejskiego przy alei Powstańców Wielkopolskich. W lipcu i sierpniu z pomocy tej instytucji korzystają także...

Złoci medaliści w speedrowerze

29 czerwca 2007 roku

Decyduje moment. Rozmowa z Andrzejem Latuskiem trenerem i prezesem Parafialnego Klubu Sportowego Wiraż Ostrów Wielkopolski.

IX sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

29 czerwca 2007 roku

Zawarcie porozumienia między Powiatem Ostrowskim a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie uruchomienia i funkcjonowania Punktu Paszportowego w Starostwie Powiatowym, przyjęcie raportu z wykonania programu ochrony środowiska oraz sprawozdania z realizacji...

Podsumowanie Roku Sportowego

29 czerwca 2007 roku

Tradycyjnie już z okazji zakończenia roku szkolnego wyróżniani są sportowcy szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem w minioną środę Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski nagrodził szkolnych sportowców, trenerów i dyrektorów szkół.

Sukces Powiatowego Big Bandu

28 czerwca 2007 roku

Big Band Powiatu Ostrowskiego zdobył pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Big Bandów i Orkiestr CESKA KAMENICE USTI nad LABEM – BAD SCHANDAU. Z laureatami festiwalu spotkali się starosta i wicestarosta ostrowski.

„Mamy wspaniałą młodzież!" - tak starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak skomentował zwycięstwo Urszuli Ratajczak uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Certyfikat jakości dla szpitala

23 czerwca 2007 roku

ISO 9001 dla powiatowego szpitala Certyfikat ISO 9001 ma ułatwić pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na ostrowski szpital, a także zwiększa gwarancję podpisania dobrego kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z wizytą w pasiece

23 czerwca 2007 roku

W tegorocznym planie imprez edukacyjnych Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego dla młodzieży licealnej interesującej się rolnictwem ekologicznym i zdrową żywnością, przewidziano wyjazd do pasieki. Stąd 44 uczniów i ich opiekunów...

Najtańszy urząd w kraju

23 czerwca 2007 roku

W rankingu „najniższe wydatki bieżące na administrację w 2006 roku”, ogłoszonym przez samorządowy miesięcznik WSPÓLNOTA, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim zajęło I miejsce w kraju. Kapituła oceniała przede wszystkim wyniki finansowe...

Strony: 1 2 3 4 5