OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2008
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8

Szybciej i sprawniej

24 października 2008 roku

W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim już niebawem zacznie obowiązywać System Numerkowy. Naszym zdaniem znacznie skróci to czas oczekiwania w kolejce oraz usprawni pracę naszym urzędnikom – uważa Mirosław Rychlik,...

Wojewoda podziwia i gratuluje

23 października 2008 roku

Czy ostrowski oddział położniczy stanie się nowoczesnym centrum położniczym dla Południowej Wielkopolski? O tym między innymi dyskutowano na spotkaniu wicewojewody wielkopolskiego ze starostami, lekarzami i specjalistami od zdrowia i polityki...

Cieszą sie uczniowie i nauczyciele

22 października 2008 roku

Ponad 1. 200 000 złoty kosztować będzie modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. W rezultacie powstanie tam nowoczesna hala sportowa do zajęć wychowania fizycznego. Zakończenie prac remontowych i oddanie...

Europejski starosta

20 października 2008 roku

Statuetkę Parlamentu Europejskiego otrzymał starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak. Wyróżnienie wręczył wiceprzewodniczący parlamentu, Marek Siwiec podczas swojego pobytu w Ostrowie Wielkopolskim. Honorujemy w ten sposób człowieka, który ma wielkie...

Goście z Tomaszowa Lubelskiego

17 października 2008 roku

25 uczniów wraz z opiekunami przyjechało z trzydniową wizytą do swoich kolegów z IV LO. Szkoły uczestniczą w ogólnopolskim programie „Poznajmy naszą kulturę”. Projekt realizowany jest przez fundację Roberta Schumana w Warszawie.

Kuźnia pomaga

17 października 2008 roku

Nowoczesny sprzęt komputerowy przekazała Kuźnia Ostrów Wielkopolski dla powiatowego szpitala. Cieszymy się ogromnie, że również ostrowscy przedsiębiorcy wspomagają naszą działalność, że wśród sfer biznesu jest poczucie wspólnoty z lokalną społecznością...

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

16 października 2008 roku

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Ostrowski wręczył 28 nauczycielom i dyrektorom powiatowych szkół nagrody I i II stopnia. Samorząd powiatowy, którego jestem przedstawicielem honoruje w ten sposób wasz codzienny trud i wysiłek wniesiony w...

W walce ze straszną chorobą

16 października 2008 roku

145 tysięcy złotych kosztował remont pomieszczeń po byłej Bibliotece Pedagogicznej w IV LO. W efekcie powstała tam super nowoczesna sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych, sale do nauki języków, wybudowano także podjazd dla osób niepełnosprawnych. Gros...

85 lat Polskiego Związku Łowieckiego

15 października 2008 roku

O roli i znaczeniu łowiectwa oraz wzajemnych relacjach między myśliwymi, a właścicielami łowisk mówiono podczas uroczystego spotkanie z okazji 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Spotkanie odbyło się 14 października w Sali GOK w Wysocku Wielkim.

18-ste urodziny w 2030 roku

14 października 2008 roku

Wspólne gotowanie, przygotowanie przyjęcia urodzinowego i specjalnych strojów z okazji 18-stych urodzin – tak w skrócie wyglądała realizacja projektu „Przyszłość Europy należy do młodzieży”. Projekt przygotowany został przez Starostwo Powiatowe w...

Potrzebny piasek

14 października 2008 roku

800 tysięcy ton piasku potrzeba na budowę I etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. O zabezpieczeniu kruszywa na tę największa drogową inwestycje w południowej Wielkopolsce rozmawiano podczas narady, na którą starosta Włodzimierz Jędrzejak zaprosił...

Porodówka jak marzenie

10 października 2008 roku

Kameralne pokoje z łazienkami, pojedyncze sale porodowe, indywidualne stanowiska do pielęgnacji noworodków, nowoczesne gabinety zabiegowe, wysokiej klasy sprzęt medyczny – tak obecnie wygląda porodówka w ostrowskim szpitalu. Samorząd powiatowy do tej...

Powiat Ostrowski na FARMIE

7 października 2008 roku

Podczas Międzynarodowych Targów FARMA 2008 w Poznaniu tradycyjnie już swoje stoisko miał Powiat Ostrowski. W Pawilonie Regionów wspólnie ze Starostwem Powiatowym wystawiło się 10 firm. Targi trwały trzy dni, od 3 do 5 października.

„Delfin” - jak nowy!

7 października 2008 roku

Kaskada, bicze wodne i masaż punktowy – to nowe atrakcje na krytej pływalni przy ulicy Poznańskiej w Ostrowie. Modernizacja basenu „Delfin” w Zespole Szkół Technicznych kosztowała prawie milion złotych i w głównej mierze została sfinansowana z budżetu...

Wśród 8 polskich szkół ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie „Poznajmy naszą kulturę” znalazło się ostrowskie IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina. Projekt realizowany jest przez fundację Roberta Schumana...

Statuetka Orła dla Starosty Ostrowskiego

6 października 2008 roku

Statuetkę Orła za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego otrzymał podczas Międzynarodowych Targów FARMA 2008 w Poznaniu starosta Włodzimierz Jędrzejak. Statuetki Chempiona - Mistrza nad Mistrzami...

Powiatowa Rada Biznesu na Góreczniku

30 września 2008 roku

Przedsiębiorcy z terenu powiatu ostrowskiego po raz kolejny spotkali się ze starostą ostrowskim na posiedzeniu Powiatowej Rady Biznesu. Tym razem gospodarzem spotkania, które odbyło się w kompleksie restauracyjnym na Góreczniku, był Józef Szeląg,...

Sprzątanie świata 2008

30 września 2008 roku

Powiat ostrowski po raz kolejny uczestniczył w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata POLSKA – 2008”. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmiało „Ziemia w Twoich rękach”. Zebrano ponad 10 ton śmieci.

Dar dla szpitalika

29 września 2008 roku

Oddział dla Dzieci Przewlekle Chorych w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał sprzęt o wartości 50 tysięcy złoty od Stowarzyszenia „Ostrowianie dzieciom specjalnej troski”. Pieniądze na ten cel zostały zebrane podczas ostatniego festynu charytatywnego pod...

VIII Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich odbędzie się w dniach 3-5 października w Ostrowie Wielkopolskim:

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8