OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2009
Strony: 1 6 7 8 9 10 11 12

6 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja poświęcona X Targom Rolniczo - Ogrodniczym, które odbędą się 19 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. Jak poinformowali...

Wybrano Europejczyków Roku 2008

6 kwietnia 2009 roku

Profesor Jerzy Buzek, profesor Jadwiga Staniszkis, Ewa Błaszczyk, redaktor Jacek Żakowski, Jerzy Stuhr, Jędrzej Wittchen, Rafał Dutkiewicz i wójt Ryszard Nawrocki otrzymali tytuł Europejczyka Roku 2008. Gala z udziałem laureatów odbyła się w siedzibie...

Wielkopolski Rolnik Roku 2008

2 kwietnia 2009 roku

22 marca w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala VIII edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2008, na której zostały wręczone statuetki Siewcy dla najlepszych rolników województwa wielkopolskiego. Wśród...

Olimpiada w Eurocentrum

25 marca 2009 roku

11 marca w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się XXXV eliminacje okręgowe Olimpiady z Wiedzy o Wynalazczości. W eliminacjach wzięło udział 15 uczniów, którzy reprezentowali 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu...

Francuskie wrażenia

25 marca 2009 roku

W poniedziałek, 23 marca Renata i Kornel spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, aby opowiedzieć im o swoich wrażeniach ze stażu zawodowego, który odbywają we Francji. Wyjazd tych młodych ludzi na roczny, zawodowy...

Warsztaty podsumowane

25 marca 2009 roku

20 marca 2009r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice, odbyło się podsumowanie warsztatów „Chrońmy środowisko i zasoby wodne”. Realizacją projektu zajęli się nauczyciele Zespołu Szkół w Przygodzicach, przy współpracy Wydziału Ochrony...

Plan na kryzysowe sytuacje

24 marca 2009 roku

23 marca w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak. Głównym tematem spotkania było przedstawienie planu reagowania kryzysowego...

Interesująca propozycja

23 marca 2009 roku

19 marca w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie Władz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Powiatu Ostrowskiego, które poświęcone zostało funkcjonowaniu Zamiejscowego Ośrodka...

To warto wiedzieć

23 marca 2009 roku

W 2009 r. rolnicy mogą ubiegać się o takie same rodzaje płatności bezpośrednich, jakie były przyznawane za 2008 r. Istotne zmiany zasad przyznawania płatności będą dotyczyły jedynie krajowych płatności uzupełniających do powierzchni upraw roślin...

I Regionalne Spotkanie Neonatologiczne zorganizował Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjatorem konferencji, w której wzięli udział wybitni specjaliści z tej dziedziny, była ordynator Grażyna Buszewska oraz jej...

Świat widziany oczami dziecka

20 marca 2009 roku

„Zabawa w chowanego” - to tytuł wystawy plastycznej przygotowanej przez uczniów zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Ich prace można oglądać w Starostwie Powiatowym.

MASKA na deskach Komedy

20 marca 2009 roku

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wlkp. zainicjował i od 8lat jest organizatorem Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA. W „spotkaniach teatralnych” uczestniczą zespoły teatralne z południowej...

W związku z ukazaniem się w lokalnych i regionalnych mediach relacji z konferencji prasowej w EKK, poświęconej sytuacji w zakładzie oraz planowanymi zwolnieniami pracowników, podczas której poseł Andrzej Dera i poseł Jarosław Urbaniak obciążyli...

PUP oficjalnie otwarty

18 marca 2009 roku

17 marca w obecności wielu znamienitych gości odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja pochłonęła ponad 1.300 tyś. zł i została sfinansowana z budżetu powiatu ostrowskiego. Pamiętamy...

Dostojny Jubilat

17 marca 2009 roku

14 marca w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się uroczyste obchody 90-lecia istnienia Związku Inwalidów Wojennych. W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta i gmin.

Wykazali się wiedzą z OC

16 marca 2009 roku

11 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach odbyła się X edycja konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej. W konkursie wzięło udział 9 trzyosobowych zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego.

Uczymy się ortografii

13 marca 2009 roku

11 marca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim odbył się konkurs ortograficzny o Pióro Starosty Ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka. W konkursie wzięło udział 35 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych z terenu...

Srebrna Ostrovia

11 marca 2009 roku

8 marca w sali Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim piłkarze ręczni Ostrovii wywalczyli srebrny medal w Finale Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Turniej odbywał się pod patronatem Starosty Ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka. Drużyna Jacka...

Adrianna Błaszczuk, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim, znalazła się w gronie 15 finalistów etapu krajowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

„Nauka i Praca” – takie hasło towarzyszyło X Jubileuszowym Targom Edukacyjnym oraz V Targom Pracy. Impreza odbyła się w miniony weekend w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Swoje oferty zaprezentowało prawie 60 szkół, placówek...

Strony: 1 6 7 8 9 10 11 12