OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2009
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Rajd samochodowy po raz trzeci!

23 lipca 2009 roku

Już 29 sierpnia odbędzie się trzeci Rajd Samochodowy Powiatowej Rady Biznesu o Puchar Starosty Ostrowskiego. Organizatorami Rajdu jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Automobilklubem Ostrowskim.

Teraz Powiat Ostrowski

21 lipca 2009 roku

Powiat ostrowski przejął przewodnictwo w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Starosta kaliski Krzysztof Nosal przekazał Włodzimierzowi Jędrzejakowi wszystkie dokumenty związane z tym projektem. Prezydencja powiatu ostrowskiego potrwa pół roku.

rozmowa z Krzysztofem Rasiakiem, wicestarostą ostrowskim

Rozmowa z Włodzimierzem Jędrzejakiem, starostą ostrowskim

Zapraszam kibiców do Ostrowa

21 lipca 2009 roku

Przypominamy, że już 12 sierpnia na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się niecodzienny Mecz Gwiazd piłki ręcznej pomiędzy HSV Hamburg – Ostrovia Ostrów. Honorowy patronat nad tym oryginalnym przedsięwzięciem objął starosta ostrowski,...

Wspierają artystów

17 lipca 2009 roku

Powiat Ostrowski oraz SM Lazur zakupili część nakładu płytowego zespołu Rokosz - kultowej formacji reggae lat osiemdziesiątych. Jest to nasz wkład w promocję rodzimych artystów. Chcemy w ten sposób przypomnieć ich fantastyczne dokonania muzyczne -...

W piątek, 24 lipca br. na terenie Łowiska „Maślanka” w Psarach odbędą się IX Powiatowe Zawody Wędkarskie. Organizatorem imprezy jest Powiat Ostrowski.

Wakacje z PCK

13 lipca 2009 roku

Niemal 300 osobowa grupa dzieci i młodzieży będzie mogła skorzystać z organizowanego przez kaliski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża letniego wypoczynku. Dobiegł końca pierwszy turnus, za który organizatorzy otrzymali od uczestników najwyższe oceny....

W piątek, 3 lipca delegacja węgierskich strażaków z Szentendre, odwiedziła Włodzimierza Jędrzejaka, starostę ostrowskiego. Podczas wizyty rozmawiano przede wszystkim o możliwościach współpracy między jednostkami straży oraz samorządami.

Jak co roku wakacje to okres wytężonych prac remontowo-budowlanych w szkołach. Korzystając z nieobecności młodzieży powiat ostrowski realizuje w swoich placówkach oświatowych ogrom prac i inwestycji, których wartość przekroczy 2 mln złotych.

Szansa na lepsze jutro!

8 lipca 2009 roku

7 lipca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się wręczenie dyplomów beneficjentom projektu „Twoja Szansa” za udział w warsztatach z poradnictwa specjalistycznego. W warsztatach udział wzięły osoby niepełnosprawne,...

Bariera pokonana

7 lipca 2009 roku

Od 2 lipca przy IV LO funkcjonuje podjazd oraz specjalna platforma dla osób niepełnosprawnych. Z udogodnienia będą mogli skorzystać zarówno uczniowie IV LO, jak i osoby uczęszczające na ćwiczenia do sali korekcyjno-rehabilitacyjnej. Przedsięwzięcie o...

W ubiegłym tygodniu powiat ostrowski pozyskał kolejne pieniądze z Unii Europejskiej. Tym razem niebagatelna kwota 3,2 miliona złotych trafi do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oprócz przebudowy obszaru stacjonowania karetek i doposażenia SOR’u w...

W poniedziałek, 29 czerwca podczas XXIX sesji Rady Powiatu Ostrowskiego radni podjęli uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Piotra Walkowskiego, który na skutek ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego zajął miejsce posła Andrzeja Grzyba w fotelu...

W walce z rakiem piersi

30 czerwca 2009 roku

Powiat Ostrowski już po raz kolejny włącza się w organizację badań mammograficznych, realizowanych w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Raka Piersi. Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ostrowie...

Elektroniczny nabór

26 czerwca 2009 roku

24 czerwca absolwenci gimnazjum poznali wyniki rekrutacji. Po raz pierwszy rekrutacja w Powiecie Ostrowskim do szkół ponadgimnazjalnych odbywała się według zasad elektronicznego systemu. W ramach naboru miejsca w wybranych szkołach uzyskało 2104...

Piotr Walkowski już na Wiejskiej

26 czerwca 2009 roku

24 czerwca na Wiejskiej został zaprzysiężony na posła Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, były przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego. Zstąpi w sejmie kolegę Andrzeja Grzyba z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zdobył mandat...

Bądźcie z nami 12 sierpnia!

24 czerwca 2009 roku

Coraz bliżej do wielkiego wydarzenia jakim bez wątpienia będzie Mecz Gwiazd HSV Hamburg – Ostrovia Ostrów. Niecodzienny mecz piłki ręcznej zostanie rozegrany 12 sierpnia i to nie na hali, lecz na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim....

Młodzi kucharze u starosty

22 czerwca 2009 roku

Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski spotkał się laureatami Turnieju Kulinarnego Młodych Talentów rozgrywanego podczas II Powiatowego Święta Sera w Parku Miejskim. Spotkanie odbyło się 16 czerwca w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Młodzi wynalazcy

22 czerwca 2009 roku

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów szczebla centralnego złożyli wizytę Włodzimierzowi Jędrzejakowi, staroście ostrowskiemu. Spotkanie z młodzieżą odbyło się 18 czerwca w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12