OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2009
Strony: 1 5 6 7 8 9 10 11 12

Harcerze docenili

27 kwietnia 2009 roku

23 kwietnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie instruktorskie prezentujące „Kalendarium Ostrowskiego Harcerstwa 1998-2008”. W spotkaniu uczestniczył starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, który został...

Nowy węzeł na obwodnicy?

27 kwietnia 2009 roku

2 węzły, 9 przecięć, przejazd rowerowo-pieszy, most na Baryczy, trzy przejścia dla zwierząt – takie obiekty inżynierskie zawiera projekt drugiego etapu obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego. Samorządowcy czynią starania, aby powstał jeszcze jeden węzeł...

Czas pożegnań ze szkołą

27 kwietnia 2009 roku

1841 absolwentów powiatowych szkół średnich zakończyło w piątek, 24 kwietnia naukę. W uroczystościach absolutoryjnych wzięli udział szefowie powiatowego samorządu - starosta Włodzimierz Jędrzejak i wicestarosta Krzysztof Rasiak - którzy osobiście...

22 kwietnia 2009 r. w ostrowskim Kubie Nauczyciela odbyła się już dziewiąta edycja projektu edukacyjnego „Civis Europus”. Wystąpienia inauguracyjne wygłosili: Włodzimierz Jędrzejak- Starosta Ostrowski oraz Stanisław Krakowski- Zastępca Prezydenta...

W trosce o jakość kształcenia

24 kwietnia 2009 roku

Za ponad 90 tysięcy złotych zakupiono najnowszy sprzęt dydaktyczny oraz wykonano remont pomieszczeń w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu powiatu ostrowskiego. Szkoły tego typu...

Elektronik 2009

23 kwietnia 2009 roku

Już po raz dziesiąty odbył się konkurs pod patronatem Starosty Ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka o tytuł Elektronika Roku 2009. Finał został zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. W tym roku do konkursu zgłoszono 26...

W trosce o bezpieczeństwo rolników

22 kwietnia 2009 roku

Podczas Targów Rolno-Ogrodniczych, które odbyły się 19 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach odbyła się specjalna konferencja poświecona działalności Regionalnej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie...

Miliony dla powiatowego szpitala

20 kwietnia 2009 roku

Sprzęt medyczny o wartości ponad 5,5 miliona złotych trafi wkrótce do powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Fundusze na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu powiatu ostrowskiego. Wnioski unijne zostały przygotowane przez Wydział...

16 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na szczeblu powiatowym, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż...

Użyteczne surowce wtórne

20 kwietnia 2009 roku

17 kwietnia w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał konkursu plastycznego pod hasłem „Użyteczne surowce wtórne”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 51 uczniów z czterech szkół powiatu ostrowskiego.

I LO świętowało

20 kwietnia 2009 roku

17 kwietnia I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim obchodziło Święto Szkoły w związku z 164 rocznicą oddania placówki do użytku. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawianą w Konkatedrze w intencji...

W niedzielę, 19 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach odbyły się X Jubileuszowe Targi Rolno-Ogrodnicze. Ich organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Społeczności Lokalnej „Prometeusz”, Wielkopolska Izba Rolnicza,...

Prymusi 2009

17 kwietnia 2009 roku

W czwartek, 16 kwietnia w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim statuetki PRYMUSÓW odebrało 48 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Już po raz ósmy starosta ostrowski uhonorował młodych ludzi, którzy mogą pochwalić się wybitnymi...

Cenny dar od Owsiaka

16 kwietnia 2009 roku

Najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny trafił na Oddział |Laryngologii powiatowego szpitala w |Ostrowie Wielkopolskim. Dar przekazała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Jego wartość wynosi ponad milion złotych.

Inwestycja za półtora miliona

15 kwietnia 2009 roku

Prawie półtora miliona złotych kosztowała modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. W efekcie powstała nowoczesna hala sportowa do zajęć wychowania fizycznego.

Z wizytą w bar de Luc

9 kwietnia 2009 roku

Na przełomie marca i kwietnia z monitorującą wizytą przebywali we Francji przedstawiciele Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkól Usługowych, którzy na miejscu sprawdzali postępy w realizacji europejskiego...

Matliga 2009

9 kwietnia 2009 roku

7 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się II Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matliga”. W finale konkursu wzięło udział 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Uczniowie w ciągu godziny musieli...

Wielkanocne spotkania

9 kwietnia 2009 roku

Tradycyjnie w Wielkim Tygodniu starosta ostrowski spotyka się z uczestnikami i pracownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy na wspólnym śniadaniu Wielkanocnym. Jest to dla mnie bardzo ważne spotkanie, gdyż mogę spotkać...

Powiat Ostrowski ponownie znalazł się w gronie najlepiej ocenionych samorządów powiatowych w Polsce. Został uznany za najlepszy w Wielkopolsce, a w klasyfikacji generalnej zajął 10 miejsce w kraju. Kapituła oceniała między innymi zakres...

31 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach odbył się IV Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej pod hasłem „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi Wielkiemu”. W tegorocznym konkursie wzięło udział blisko 300 uczniów szkół gimnazjalnych i...

Strony: 1 5 6 7 8 9 10 11 12