OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2011

Trwa nabór do MDK

9 września 2011 roku

W ostrowskim Młodzieżowym Domu Kultury trwa nabór do stałych sekcji. Placówka oferuje zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, komputerowe i wokalne. Od nowego roku szkolnego nowością są zajęcia dziennikarsko-multimedialne.

IV LO Szkołą z pasją

9 września 2011 roku

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją. Na mapie szkół realizujących działania z pasją jest aktualnie 1530 szkół z wielkopolski, w tym IV Liceum Ogólnokształcące...

W I LO sala będzie jak nowa

9 września 2011 roku

Gruntowną modernizację przechodzi sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym. Inwestycja połączona jest z prowadzoną termomodernizacją szkoły.

Powiat też zagra w żużel

8 września 2011 roku

Gra o żużlu, zawody żużlowe na żywo, a dodatkowo promocja Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, jako miejsca, o dużym potencjalne informatycznym, to cele przyświecające organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Gier Żużlowych....

Pogrzeb po latach

7 września 2011 roku

Z wojskowymi honorami na poznańskiej Cytadeli pochowano prochy strzelca z Wielowsi, którego szczątki ekshumowano w ubiegłym roku. Powiat Ostrowski na tych uroczystościach reprezentował Tomasz Ławniczak Wicestarosta Ostrowski.

Powiat Ostrowski po burzy

7 września 2011 roku

Nadal trwa szacownie strat po burzy, która 5 września 2011 r. przeszła przez Powiat Ostrowski. Podczas poniedziałkowej wieczornej burzy najmniej ucierpiał Ostrów Wielkopolski i Odolanów, a najbardziej Nowe Skalmierzyce....

W miniony weekend do Częstochowy z tradycyjnymi wieńcami żniwnymi przybyli rolnicy z całej Polski. Ogólnopolskim dożynkom towarzyszył szereg imprez związanych z tradycją i kulturą ludową. Pod Bazyliką Jasnogórską...

Uczą się pływać

6 września 2011 roku

Po wakacyjnej przerwie od 1 września br. kontynuowane są zajęcia nauki pływania. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Na tegoroczne ćwiczenia przeznaczono z budżetu...

Dziękujemy za 1% podatku

5 września 2011 roku

Zarząd Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za rok 2010. Na konto Stowarzyszenia wpłynęło ponad 19 tysięcy złotych. Przekazane pieniądze zostaną...

Ognisko pełne muzyki

5 września 2011 roku

Trzeci rok działalności rozpoczyna Ognisko Muzyczne przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Na zajęcia uczęszczają zarówno dzieci, jak i dorośli, których łączy zamiłowanie do muzykowania pod okiem...

Na pięcioletnią kadencję

2 września 2011 roku

Przez najbliższe pięć lat funkcje dyrektorów w Zespołach Szkół Ekonomicznych i Muzycznych pełnić będą nowi - starzy dyrektorzy Beata Matuszczak i Robert Matuszewski. Oboje wygrali konkursy na to stanowiska i odebrali akty...

Najpierw wykazali się wiedzą o Powiecie Ostrowskim, a później w nagrodę  mogli zobaczyć dinozaury w Krasiejowie. Dzięki wsparciu m.in. Starostwa Powiatowego i władz gminy Sośnie grupa dzieci i młodzieży z Bogdaju ciekawie...

Rok Szkolny 2011/2012 pora zacząć

1 września 2011 roku

Po wakacyjnej przerwie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski nowy rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 1 września 6469 uczniów, w tym 2000 absolwentów gimnazjów i 1647 przyszłorocznych...

Młodzi zagłosują ponownie

1 września 2011 roku

Cztery szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Ostrowski wezmą udział w projekcie edukacyjnym „Młodzi Głosują – Miniaturka Powiatowa – Wybory do Sejmu i Senatu RP”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął...

Uroczystą mszą świętą i złożeniem kwiatów w miejscach pamięci rozpoczęły się 1 września 2011 r. obchody Dnia Weterana i wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i miasta, służb...

System Sensor w Sejmie

31 sierpnia 2011 roku

Ostrowianin Roman Biadała prezentował 30 sierpnia 2011 r. w Sejmie RP „System Sensor”. Wynalazek pozwala sterować komputerem bez użycia głosu czy rąk. Wynalazca, konstruktor Roman Biadała opowiadał, że jego konstrukcja to jedyne...

XIII Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbyły się w minioną niedzielę, 28 sierpnia 2011 roku we Wrześni. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Arcybiskup Metropolita...

Koncert organowy Andrzeja Białko dedykowany odchodzącemu na emeryturę proboszczowi parafii ks. Infułatowi Tadeuszowi Szmytowi odbył się w niedzielę, 28 sierpnia 2011r. w Kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim....

Obchody 1 września

29 sierpnia 2011 roku

Tradycyjnie 1 września odbędą się obchody wybuchu II wojny światowej. W Ostrowie Wielkopolskim władze samorządowe powiatu i miasta, przedstawiciele związków kombatanckich oddadzą cześć poległym składając wiązanki kwiatów w...

Przetarg na projekt przychodni

26 sierpnia 2011 roku

Ruszył przetarg na opracowanie projektu budowlanego przychodni specjalistycznych przy ostrowskim szpitalu. Przyjmowanie ofert od zainteresowanych podmiotów zakończy się 2 września 2011 r.