OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2011
Strony: 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24

Wywiad ze Starostą w DDO

23 sierpnia 2011 roku

O długach Powiatu Ostrowskiego, programie naprawczym dla zadłużonego ostrowskiego szpitala, ale jednocześnie o pomysłach na uzdrowienie podlegającej służby zdrowia, czy wreszcie o kierunku zagospodarowania powiatowych terenów inwestycyjnych. O...

Już tylko przez dwa tygodnie uczniowie, studenci, i słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych mieszkający na stałe na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego mogą ubiegać się o...

Dodatkowa godzina z matematyki

23 sierpnia 2011 roku

Dla wszystkich przyszłych maturzystów mamy dobrą wiadomość. Już od września w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski realizowana będzie dodatkowa godzina z matematyki. Na ten cel z budżetu powiatu przeznaczono ponad...

Koncert z dedykacją

22 sierpnia 2011 roku

To wspólna inicjatywa samorządu miejskiego i powiatowego. Koncert organowy, który odbędzie się 28 sierpnia 2011 r. w Kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego dedykowany jest odchodzącemu na emeryturę proboszczowi parafii Ks. Infułatowi...

Więcej mianowanych

19 sierpnia 2011 roku

Grupa 15 nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ostrowski, zdała egzaminy i uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego.

Rondo na zakończenie inwestycji

18 sierpnia 2011 roku

Nowa nawierzchnia, skrzyżowania i sygnalizacje w newralgicznych miejscach. Ku końcowi zmierzają prace budowalne na 19. kilometrowym odcinku drogi Ostrów-Koryta. To jedna z najbardziej obciążonych dróg powiatowych, którą dziennie...

W ruinach zabytkowej kaplicy w Skrzebowej, położonej wśród pól w pobliżu źródeł Ołoboku w poniedziałek, 15 sierpnia 2011 roku odprawiona została msza św. Kaplica pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Słynęła z cudownego obrazu...

Przed nami festiwalowa niedziela

17 sierpnia 2011 roku

W najbliższą niedzielę VI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski przeniesie się z kaliskiej baszty „Dorotka” na ostrowski Rynek. Tutaj zaprezentuje się sulmierzycka orkiestra i powiatowy Big Band.

Galeria w odnowionym Klubie

17 sierpnia 2011 roku

O ponad 900 tys. zł taniej Klub Nauczyciela w Ostrowie kupi Starostwo Powiatowe w Ostrowie. – To efekt zakończonych z sukcesem negocjacji, które prowadziliśmy z Wojewodą Wielkopolskim - mówi Starosta Ostrowski, który już...

Jak wybrać dobry zawód?

17 sierpnia 2011 roku

To nie będzie typowa giełda pracy z gotowymi ofertami, ale pomoc młodym ludziom w wyborze obszaru kształcenia, wskazaniu zawodów, w których najłatwiej można znaleźć pracę i jakie umiejętności przydają się najbardziej. Wszystko to...

W trosce o piękny uśmiech

11 sierpnia 2011 roku

Ponad 700 dzieci z terenu Powiatu Ostrowskiego będzie mogło skorzystać z darmowych badań stomatologicznych. To efekt nowego programu profilaktycznego adresowanego do najmłodszych i finansowanego z budżetu powiatu.

Jeszcze do końca sierpnia można ubiegać się o usunięcie ze swojej posesji wyrobów zawierających azbest z 80% dofinansowaniem. Szkodliwy dla zdrowia materiał usunie i zutylizuje specjalistyczna firma.

Jesienią zakończą pracę

9 sierpnia 2011 roku

Najpóźniej w listopadzie br. powinna się zakończyć przebudowa drogi Czekanów-Szczury. To największa inwestycja drogowa Powiatu Ostrowskiego w tym roku, której cały koszt wynosi 8,6 mln złotych. Po zakończeniu budowy droga połączy...

Czterdziestoosobowa grupa brytyjskich skautów skorzystała zaproszenia harcerzy i odwiedziła Ostrów Wielkopolski. Swoją 5-dniową wizytę młodzież rozpoczęła 8 sierpnia od spotkania z ostrowskim starostą, Pawłem Rajskim.

Nie marnować szansy dla szpitala

9 sierpnia 2011 roku

Zielone światło dla zmian w ostrowskim szpitalu od Społecznej Rady Szpitala. Zmiany mają przynieść niebezpiecznie zadłużonemu ostrowskiemu szpitalowi oszczędności i dodatkowe wpływy.

Bezrobocie w dół

4 sierpnia 2011 roku

Poniżej 10 proc. spadła stopa bezrobocia w Powiecie Ostrowskim. – Mamy największa dynamikę spadku poziomu bezrobocia z okolicznych powiatów, widać także wpływ na rynek pracy galerii handlowej Ostrovia, która już za kilka tygodni...

Między innymi szkoły, uczelnie oraz organizatorzy olimpiad i konkursów mogą zgłaszać swoich kandydatów do stypendium przyznawanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wnioski przyjmowane będą do 23 września 2011 roku.

Zajęcia z hipoterapii

3 sierpnia 2011 roku

Przez 5 dni osoby niepełnosprawne z terenu gminy Sieroszewice mogły bezpłatnie korzystać z zajęć hipoterapii. Inicjatorem akcji było Stowarzyszenie „Nasze Psary”, które pozyskało na ten cel dotację z Powiatu Ostrowskiego.

Drużyna żeńska OSP Wysocko Małe i drużyna męska OSP Topola Mała okazały się najlepsze spośród 12 jednostek OSP uczestniczących w VIII Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych. Mimo deszczu zawody rozegrane zostały w niedzielę, 31 lipca 2011 r. w...

Policyjna akademia

31 lipca 2011 roku

W piątek, 29 lipca 2011 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Policji. W tym roku awansowano w sumie 80 funkcjonariuszy, a zasłużonym policjantom wręczono honorowe odznaczenia.

Strony: 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24