OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2012

Nieruchomości na sprzedaż

6 lutego 2012 roku

Działki pod budownictwo jednorodzinne, ale także pod inwestycje wystawia na sprzedaż Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwsze przetargi na te nieruchomości zaplanowano już na początek marca.

Narada roczna strażaków

3 lutego 2012 roku

Ostrowska Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej została liderem wśród jednostek z Wielkopolski. Gratuluję wam tego sukcesu – stwierdził nadbrygadier Wojciech Mendelak podczas narady rocznej podsumowującej 2011 rok....

Oferta dla pracodawców

3 lutego 2012 roku

Po raz pierwszy Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza ostrowskich pracodawców do zgłaszania się na bezpłatne jednodniowe szkolenie. Więcej informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie...

Dzień porad w ZSS

2 lutego 2012 roku

Już po raz 10. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka przy ulicy Kościuszki 5 w Ostrowie Wielkopolskim organizowany jest Dzień Porad. Indywidualną poradę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną będzie można uzyskać w...

Niemieckie zmagania

1 lutego 2012 roku

VIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Deutsch ist in” odbył się Liceum Ogólnokształcącym Spółdzielni Oświatowej. 30 stycznia 2012 roku rywalizowało ze sobą 45 uczniów...

Niezaplanowana wizyta

1 lutego 2012 roku

Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii powiatowych urzędów pracy, ich pracownicy mogli obchodzić swoje zawodowe święto. Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia polski parlament wprowadził rok temu wyznaczając jego datę na...

Bogufałów z nową salą

31 stycznia 2012 roku

Nowoczesną salę wiejską oddano do użytku w miejscowości Bogufałów w gminie Przygodzice. Obiekt powstał dzięki dofinasowaniu ze środków unijnych, budżetu gminy, ale co podkreślali niemal wszyscy oficjele dzięki ogromnemu...

Arkady punktowały dla powiatu

27 stycznia 2012 roku

Wspierany przez Powiat Ostrowski Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków w klasyfikacji Ministerstwa Sportu za 2011 rok zajął 2 miejsce spośród wszystkich klubów działających na terenie Powiatu Ostrowskiego, a wśród...

Targuj się o pracę lub pracownika

26 stycznia 2012 roku

W dniu 15 marca w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się kolejne Targi Pracy. - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do zgłaszania się do nas – mówi Hanna Pawlak-Kornacka Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Ostrowie...

Powiatowy konkurs rozstrzygnięty

26 stycznia 2012 roku

W środę 25 stycznia w Publicznej Bibliotece im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, jego twórczości i II wojnie światowej....

Sołtysi w starostwie

25 stycznia 2012 roku

Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Osiedli zakończyło cykl spotkań Starosty Ostrowskiego z szefami jednostek pomocniczych funkcjonujących w gminach na terenie Powiatu. Podobne zaproszenie wystosowano także do wszystkich Sołtysów Sołectw...

Sukces młodej skrzypaczki z ZSM

25 stycznia 2012 roku

II miejsce zdobyła Weronika Hoffmann z Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy - Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim podczas XIII Sopockiego Konkursu Skrzypcowego. Zmagania odbyły się 19 stycznia 2012 roku w Państwowej Szkole...

Kontrolerzy kosztów w szpitalu

25 stycznia 2012 roku

Analityk kosztów w szpitalnych oddziałach i pracowniach to novum i największa zmiana we wchodzącej w życie nowej strukturze organizacyjnej ostrowskiego szpitala, którą zaakceptowała Rada Powiatu Ostrowskiego. – Nowa struktura...

W piątek, 20 stycznia 2012 roku w restauracji „Mleczna Perła” w Ostrowie Wielkopolskim spotkali się, już po raz czwarty, na swej Biesiadzie Karnawałowej Słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestniczyło w niej 130...

Złożeniem kwiatów w kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego przez władze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego rozpoczęły się obchody Święta Wyzwolenia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Opłatek Sybiraków

20 stycznia 2012 roku

Jak co roku Zarząd Terenowego Koła Związku Sybiraków w Ostrowie Wielkopolskim zorganizował spotkanie opłatkowe. Uroczystość odbyła się 20 stycznia 2012 roku w Bursie Szkolnej przy ulicy Tomczeka.

Tereny strategicznych możliwości

19 stycznia 2012 roku

Ponad 100 ha powiatowych terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie Gminy Przygodzice, to strategiczny obszar rozwoju nie tylko dla tych dwóch samorządów, ale także wyjątkowy potencjał w skali całego powiatu i...

Dodatkowa szansa na dotację

19 stycznia 2012 roku

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w...

Wizyta przez Internet

19 stycznia 2012 roku

W ciągu sześciu miesięcy 2011 r. niespełna 1500 osób zainteresowanych rejestracją pojazdu skorzystało z możliwości internetowego umówienia się z pracownikiem ostrowskiego starostwa omijając tym samym oczekiwanie w kolejce.

Starosta Ostrowski Paweł Rajski informuje, że w wyniku zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego...