OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2012

Z Chopinem w tle

17 września 2012 roku

Ponad 900 osób wzięło udział w Rajdzie Chopinowskim, który już po raz 51 odbył się w sobotę 15 września 2012 roku w Antoninie. Uczestnicy dotarli tam pieszo, rowerami lub autobusami.

Podsumowano akcję sprzątania

17 września 2012 roku

„Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę” pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2012”. Po raz kolejny do udziału w kampanii włączył się Powiat Ostrowski. Uczniowie ze szkół...

Strażacy - ochotnicy z niemieckiego miasteczka Welver odwiedzają Powiat Ostrowski od 15 lat. Tradycyjnym punktem każdej wizyty jest spotkanie w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. W piątek, 14 września 2012r. widzieli się...

Sprzątanie Świata 2012

13 września 2012 roku

Już jutro na terenie Powiatu Ostrowskiego odbędzie się kolejna edycja „Sprzątania Świata – Polska 2012”. Tegorocznej kampanii towarzyszy hasło „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę”. W akcji udział wezmą...

Ognisko Muzyczne zaprasza

12 września 2012 roku

Czwarty rok działalności rozpoczyna Ognisko Muzyczne przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. W zajęciach uczestniczą zarówno dzieci, jak i dorośli, których łączy zamiłowanie do muzykowania, pod fachowym...

Uroczysty koncert w OCK

11 września 2012 roku

- Cieszę, się, że wspólnymi siłami udało nam się zorganizować imprezę, która odbiła się dużym echem nie tylko w Ostrowie Wielkopolski i powiecie, ale i w całej Wielkopolsce – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski...

Do Francji po naukę

11 września 2012 roku

Po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim wyjechali na staż zawodowy do Francji. Mimo, że warunki uczestnictwa w programie są wyjątkowo ostre i wymagają wyrzeczeń warto je ponieść, bo po skończeniu...

Inicjatywy Reymontowskie

11 września 2012 roku

O planach rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim rozmawiał Starosta Ostrowski Paweł Rajski podczas spotkania z członkami Komitetu...

Błogosławiona z Możdżanowa

11 września 2012 roku

W dniu 8 września 2012 obchodzono 10. rocznicę wyniesienia na ołtarze pochodzącej z Powiatu Ostrowskiego Błogosławionej Sancji Szymkowiak. W miejscu jej urodzin, przed leśniczówką w Możdżanowie poświęcono pamiątkową figurę.

Łączą się z całym światem

11 września 2012 roku

Z okazji Jubileuszu 50 - lecia Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, krótkofalowcy z Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW działającego w szkole uruchomili radiostację okolicznościową, pracującą...

Uroczyste obchody w Łęczycy

11 września 2012 roku

W niedzielę, 9 września 2012 roku w Łęczycy odbyły się obchody 73. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Powiat Ostrowski reprezentował Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, wraz z towarzyszącymi mu osobami ze środowisk kombatanckich, harcerskich...

Nowe boisko już otwarte

10 września 2012 roku

Nowoczesne, kolorowe i wielofunkcyjne boisko sportowe oddane zostało do użytku w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Tuż przed symbolicznym przecięciem wstęgi na obiekcie odbyły się pierwsze zawody, Olimpiada Korczakowska.

W ciągu 50. lat mury Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim opuściło 15. tysięcy absolwentów. W tym czasie pracowało 430. nauczycieli etatowych i niepełnozatrudnionych. Główne uroczystości odbyły się 31...

Akcja oddawania krwi

5 września 2012 roku

Po raz kolejny Klub Honorowych Dawców Krwi RP wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje zbiórkę krwi w ramach ogólnopolskiej akcji „Twoja Krew Moje Życie”. Akcja odbędzie się w...

Zmniejszenie barier i łatwiejszy dostęp do urządzeń rehabilitacyjnych to m.in. korzyści płynące z nowego programu adresowanego do osób niepełnosprawnych. Realizatorem projektu na naszym terenie jest Powiat Ostrowski, a wykonawca...

Medale od Harcerzy

5 września 2012 roku

Medale 100-lecia Harcerstwa Ziemi Ostrowskiej otrzymali podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu samorządowcy z rąk Harcmistrza Zbysława Jeżewskiego.

Turniej Warcabowy

4 września 2012 roku

W Domu Pomocy Społecznej w Psarach 30 sierpnia 2012 roku odbył się II Turniej Warcabowy dla Osób Niepełnosprawnych o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasze Psary”.

Szkoła z klasą

4 września 2012 roku

W roku szkolnym 2011/2012 IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina jako jedna z 489 szkół brało udział w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i...

Wspólne boisko dla SP1 i II LO

4 września 2012 roku

- To kolejny wspólne przedsięwzięcie miasta i powiatu, z czego niezwykle się cieszę – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski podczas uroczystego otwarcia kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 i II Liceum...

Miejsko-Powiatowa inauguracja roku

4 września 2012 roku

W Auli II Liceum Ogólnokształcącego odbyła się Miejsko-Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013. Podczas uroczystości wręczono m.in. akty powierzenia dyrektorom oraz mianowani nauczycieli.