OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2013
Strony: 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28

Nabór na zajęcia w MDK trwa

4 września 2013 roku

Jeszcze do połowy września można się zapisywać na bezpłatne zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury. Wolne miejsca czekają m.in. na amatorów: szachów, rękodzieła artystycznego, hip-hopu, teatru czy dziennikarstwa.

Prawie 30 drużyn mężczyzn i kobiet reprezentujących formacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu ostrowskiego wzięło udział VIII Powiatowych Zawodach Pożarniczych „Odolanów 2013’’.

Pamięci bohaterów września

2 września 2013 roku

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 60 Pułku Piechoty było głównym punktem tegorocznych ostrowskich obchodów rozpoczęcia II wojny światowej i Dnia Weterana. W tych podniosłych uroczystościach uczestniczyli m.in....

III Spotkanie Rodzin

2 września 2013 roku

Po raz trzeci Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowało „Spotkanie Rodzin”. Uroczystość jest okazją do wspólnej integracji i podziękowania opiekunom.

Pendolino od ministra dla szkoły

2 września 2013 roku

- Polskiej kolei i firmom branży kolejarskiej potrzebna jest młoda wykwalifikowana kadra – mówił podczas inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych Andrzej Massel Wiceminister Transportu, Budownictwa...

Rok szkolny w statystyce

30 sierpnia 2013 roku

W nowym roku szkolnym naukę w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego rozpocznie 5697 uczniów w 186 oddziałach klasowych dla młodzieży. Bardzo dobrze wypadł nabór do klas pierwszych, w których uczyć będzie się 1847...

     W dniach 30 i 31 sierpnia 2013 roku na terenach leśnych w okolicach miejscowości Świeca, Huta, Granowiec, Garki, Bogdaj i Dębnic (gminy Odolanów, Sośnie i Przygodzice) zostaną przeprowadzone lotnicze zabiegi ratownicze...

Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Hipoterapii” realizuje program bezpłatnej terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się już 2 września 2013r.

Regionalny Konkurs Grantowy 2013

30 sierpnia 2013 roku

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zabezpieczony przed ogniem

29 sierpnia 2013 roku

Nawet godzinę naporu pożaru musi wytrzymać kurtyna przeciwpożarowa zamontowana na nowym oddziale kardiologicznym ostrowskiego szpitala. Zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, takich śluz bezpieczeństwa zamontowano kilka.

Ognisko Muzyczne zaprasza

29 sierpnia 2013 roku

Piąty rok działalności rozpoczyna Ognisko Muzyczne przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Na zajęcia uczęszczają zarówno dzieci, jak i dorośli, których łączy zamiłowanie do muzykowania pod okiem fachowców...

Zawodowa integracja

28 sierpnia 2013 roku

Po raz pierwszy w nowym roku szkolnym w ostrowskim Zespole Szkół Usługowych ruszy klasa integracyjna adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, tapicer, kucharz i cukiernik, takie zawody...

Powiat chce przyciągać inwestorów

28 sierpnia 2013 roku

O tym, jak przygotować tereny inwestycyjne i skutecznie przyciągać inwestorów rozmawiał Starosta Ostrowski z władzami Niedersachsenpark w Dolnej Saksonii (Niemcy). Wizyta przedstawicieli Powiatu Ostrowskiego odbyła się na zaproszenie Georga...

W niedzielę, 25 sierpnia 2013r. w Środzie Wielkopolskiej odbyły się XV Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. W uroczystościach obrzędowych uczestniczyła również delegacja z Powiatu Ostrowskiego.

Oferta MDK na koniec wakacji

22 sierpnia 2013 roku

W poniedziałek ruszyła druga tura ferii letnich w Młodzieżowym Domu Kultury. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji placówka przy ul. Gimnazjalnej ma ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży.

Kosmetyka w „usługówce”

20 sierpnia 2013 roku

Zakończył się kompleksowy remont elewacji budynków Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Jak się wydaje zmiany wizerunkowe już przyniosły pierwsze efekty, bo tylko w klasach pierwszych naukę w szkole rozpocznie 250 nowych...

Kolejarska reaktywacja… w edukacji

19 sierpnia 2013 roku

Po 12 latach przerwy, w nowym roku szkolnym rusza w Ostrowie reaktywowany kierunek kolejowy. Dyrekcja szkoły oraz władze Powiatu Ostrowskiego mają nadzieję, że jest początek powrotu do tradycji szkolnictwa kolejarskiego w mieście.  

Sprzęt do leczenia stawów

14 sierpnia 2013 roku

- To prawdziwy przeskok technologiczny - mówi o nowoczesnym artroskopie umożliwiającym wykonywanie operacji stawów ordynator Oddziału Ortopedii ostrowskiego szpitala. Warte ok. 300 tys. urządzenie ma już za sobą pierwsze zabiegi.

Zasłużyli na laury?

13 sierpnia 2013 roku

Do 31 sierpnia br. można zgłaszać kandydatów do tytułu „Laur Kultury’’. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Starostę Ostrowskiego.

Istotne zmiany wniósł Marszałek Województwa Wielkopolskiego do regulaminu przyznawania stypendium. Zmianie uległ jeden z trzech głównych kryteriów. Średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny...

Strony: 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28