OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2015

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych...

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim ostrzega przed możliwością wystąpienia na obszarze...

Ostrowski pośredniak może mieć trudności z wykorzystaniem 1,8 mln zł pozyskanych na aktywizację bezrobotnych.  – Mamy coraz większy problem z obsadzaniem takich form aktywizacji jak staże, czy też doposażeń stanowisk pracy –...

Dziewczyny w mundurze

7 sierpnia 2015 roku

Coraz więcej kobiet wkłada policyjny mundur. Strażniczki powiatu, niczym strażnik Teksasu, bronią naszego bezpieczeństwa. Pomagają  walczyć z przemocą,  z piratami drogowymi a także z uzależnieniami.  W szeregach Komendy...

Harcerskie półkolonie

7 sierpnia 2015 roku

Biegają po lesie, śpiewają przy ognisku, w czasie upałów szukają schronienia w zacienionych wiatach, biwakują w namiotach, by po chwili znów skakać na trampolinach i biegać. Stanica harcerska tętni życiem. Tak właśnie...

Chodnik nad wykopami

6 sierpnia 2015 roku

Zrealizowany na odcinku prawie 1300 metrów chodnik w Strzyżewie (Gmina Sieroszewice) to najdłuższa tego typu inwestycja w 2015r. przy drogach powiatowych. Samorząd powiatowy planuje przeznaczyć na inwestycje chodnikowe w tym roku ponad 3...

Nowa nakładka w Droszewie

4 sierpnia 2015 roku

Prawie kilometrowej długości odcinek drogi powiatowej w Droszewie (Gmina Nowe Skalmierzyce) został właśnie wyremontowany. To kolejna inwestycja drogowa zrealizowana w tym roku.   

Technikum nr 3 Zespołu Szkół Budowlano- Energetycznych w Ostrowie otrzymało wyróżnienie Wiarygodnej Szkoły. To tytuł przyznawany po spełnieniu kilku różnych kryteriów w tym przede wszystkim osiąganych wysokich...

Komunikat ostrzegawczy- upał

3 sierpnia 2015 roku

  Ostrzeżenie Biura Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu  

Nowa wystawa w Galerii

3 sierpnia 2015 roku

Kilkadziesiąt plakatów autorstwa Huberta Hilschera można oglądać w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Te powstałe kilkadziesiąt lat temu dzieła, powstałe ręcznie, bez nowoczesnych narzędzi...

Ostatnie szlify na boisku

3 sierpnia 2015 roku

Na niespełna cztery tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego kończy się budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie.

Grawimetria w szkole na Kantaka

1 sierpnia 2015 roku

Na terenie zielonym Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU przy ulicy Kazimierza Kantaka powstaje punkt osnowy grawimetrycznej służący do pomiaru przyspieszenia siły ciężkości (tzw. przyciągania ziemskiego). Takie punkty...

Ekstra symulator pożarów

1 sierpnia 2015 roku

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie powstaje nowoczesna komora dymowa. To zespół pomieszczeń i urządzeń pozwalających w warunkach szkoleniowych przygotować warunki maksymalnie zbliżone do tych, które strażacy...

Syreny w rocznicę powstania

31 lipca 2015 roku

W związku z przypadającą w dniu 1 sierpnia br. 71 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Wojewoda Wielkopolski, w imieniu Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej zwrócił się do wójtów, burmistrzów oraz...

Ludzie wielkiej pasji

31 lipca 2015 roku

W czwartek 30 lipca 2015 r. Starosta Ostrowski spotkał się z dwoma mieszkańcami Powiatu Ostrowskiego, którzy w ostatnich dniach dzięki swoim pasjom odnieśli znaczące sukcesy. To Bartosz Nowicki motoparalotniarski mistrz świata oraz...

Wakacyjne Boszkowo

29 lipca 2015 roku

Około 300 osób w tegoroczne wakacje wypoczywać będzie w ośrodku w Boszkowie należącym do ostrowskiego Zespołu Szkół Technicznych. Istniejący od kilkudziesięciu lat ośrodek to wyjątkowe miejsce dla wielu pokoleń ostrowian

Trwa zbiórka azbestu

29 lipca 2015 roku

Trwa szósta edycja programu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2015. Program współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z...

Wstępne wyniki matur

27 lipca 2015 roku

Najpierw opanowali kanon literatury polskiej, zagranicznej, synonimy, antonimy, wyjątki w  ortografii, następnie całki i pochodne, kąty wierzchołkowe i przyległe, czasy w języku angielskim, niemieckim a nawet hiszpańskim. To tylko...

Bezpieczeństwo w rolnictwie

26 lipca 2015 roku

W skali kraju liczba wypadków w rolnictwie w ostatnim roku zmalała o 6 %, jednakże na terenie Wielkopolski tendencja jest odwrotna (o 4 % wzrosła), przy czym największe nasilenie ma miejsce w okresie letnim. Tematyką bezpieczeństwa w...

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje i ostrzega, aby nie kupować i nie zażywać dopalaczy! W tym zakresie kilka miesięcy temu MEN uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie,...