OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2015

Absolwenci gimnazjów niecierpliwie czekali na ten dzień. 3 lipca 2015 roku ogłoszony został nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych. 1694 uczniów przyjętych zostało do szkół z terenu Powiatu...

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa ostrowskiego szpitala o nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie Centralna Sterylizatornia, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii, a...

Zdobyli wiedzę z zakresu winoznawstwa i obsługi konsumenta. W sumie 10 nauczycieli i 10 lokalnych przedsiębiorców branży gastronomicznej skorzystało z europejskich staży zawodowych we Włoszech.  Z tej okazji, 30 czerwca 2015 roku, w...

Trwają dyskusje nad koncepcjami zagospodarowania Zespołu Pałacowego w Lewkowie. Zespół, który przygotowuje fiszkę do wniosku o środki unijne na remont Lewkowa, 30.06.2015 r. obejrzał wszystkie pomieszczenia.

W dniu 24 czerwca 2015 r. w Gimnazjum w Wierzbnie podsumowano tegoroczna edycją parafiady . Spotkanie było także okazją do prezentacji osiągnięć szkoły nie tylko na niwie sportowej.

Dofinansowanie do zabytków

30 czerwca 2015 roku

Renowację trzech zabytków z terenu Powiatu Ostrowskiego dofinansuje Powiat Ostrowski w ramach specjalnego funduszu, który uchwalony został w ubiegłym roku. O dotację w ramach tych środków starać się mogą różne...

Zawodnik Odolanowskiego Center-Team’u Miłosz Fluder z Wierzbna, uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, otrzymał powołanie na Mistrzostwa Europy. Turniej odbędzie się w dniach 22–30 sierpnia 2015 roku w...

Ostrowianie na PAT-cie w stolicy

30 czerwca 2015 roku

Około 11.000 osób wzięło udział w Gali Finałowej z okazji X-lecia Przystanku PaT. Muzyka, śpiew, taniec, spektakle jednym słowem pasja opanowała Stadion Narodowy w Warszawie. Wśród tak dużej publiczności niemal 200 osobową...

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego do udziału w szkoleniu „Po co mieszkańcom organizacje obywatelskie? Wyzwania, rozterki, droga do sukcesu III sektora”. Spotkanie odbędzie się...

Nowa pracownia w ZSU

29 czerwca 2015 roku

W ostatnim czasie w Zespole Szkół Usługowych przygotowana została nowa pracownia technologii odzieży. Jest to efekt bardzo dobrej współpracy z  firmami i pracodawcami.

Geodeci na rajd

29 czerwca 2015 roku

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano- Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego wybrali się na II Rajd Geodetów zorganizowany dla klas geodezyjnych G2 i BG3. Zdobyli nowe umiejętności wykorzystując profesjonalny sprzęt w...

Technogranty dla wynalazców

29 czerwca 2015 roku

Grupa 14 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie uzyskała tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy i Innowacji Technicznych. – To wielki sukces, bez tak zdolnych uczniów żaden z naszych projektów...

Profilaktyka onkologiczna

29 czerwca 2015 roku

Po raz drugi realizowane są bezpłatne badania laryngologiczne w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów głowy i szyi finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Program skierowany jest do osób w wieku...

Zapisz się do MDK

29 czerwca 2015 roku

Jeszcze tylko do końca czerwca można się zapisywać na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

Do końca sierpnia można składać prace w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Centrum Kształcenia Praktycznego. – Chcemy, żeby to miejsce przyciągało nie tylko ofertą edukacyjną, ale także nowoczesną architekturą i...

Budujemy bez pozwoleń

29 czerwca 2015 roku

Zgłoszenie zamiast pozwolenia, nowa ustawa o prawie budowlanym funkcjonuje od 28.06.2015 r. Zniesiony został właśnie wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego.

Do rąk uczniów trafiły dzisiaj świadectwa ukończenia roku szkolnego. Trud pracy i wiele godzin spędzonych przy książkach w wielu przypadkach zaowocowały świadectwami z wyróżnieniem. W Zespole Szkół Ekonomicznych, w...

Rada Powiatu Ostrowskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2014 roku. Sesja absolutoryjna odbyła się 25 czerwca w „n Klubie – sztuka i edukacja’’

16 czerwca bieżącego roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa siódmej edycji kampanii społecznej „Drugie życie”, promującej wiedzę o transplantacji. Zespół Szkół Technicznych w...

Festyn słowiański

23 czerwca 2015 roku

„Tańce, hulanki, swawole, czyli sobótka z MDK” – impreza pod tym hasłem odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury. Dla odwiedzających przygotowano mnóstwo atrakcji, nie zabrakło też występów młodych...