OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2015
Strony: 12324252627

Darowizna dla DPS Psary

22 stycznia 2015 roku

W styczniu 2015r. gabinet rehabilitacyjny w Domu Pomocy Społecznej w Psarach został wyposażony w nowy sprzęt. Darowiznę na ten cel przekazała współpracująca z Domem Fundacja Sue Ryder.

W Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się oficjalne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów. W zimowej sesji egzaminacyjnej wzięli udział elektrycy i technicy pojazdów...

Jak co roku w styczniu miesięcznik Perspektywy ogłosił wyniki XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Największy sukces spośród powiatowych szkół odniósł Zespól Szkół Technicznych zajmując 4-te...

Wydatki na bezpieczeństwo

19 stycznia 2015 roku

Specjalistyczny sprzęt dla strażaków i policji, wparcie dla programów edukacyjnych z zakresu uzależnień, ale także montaż nowych oznaczeń w pobliżu przejść dla pieszych. To zadania, które dofinansowane zostaną ze...

Dofinansowanie do zabytków

19 stycznia 2015 roku

Do końca 30 stycznia br. przyjmowane są wnioski na udzielanie dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowskiego. Na ten rodzaj wsparcia zabytków...

Falis doceniony przez ortopedów

16 stycznia 2015 roku

Dr n. medycznych Mirosław Falis ortopeda, Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ostrowskim szpitalu został prezesem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Poznaniu. Wybór to dowód uznania...

Celne oko licealistów

16 stycznia 2015 roku

Uczniowie IV LO z Ostrowa Wielkopolskiego w czołówce Południowej Wielkopolski w zawodach w  strzelaniu z broni pneumatycznej.

Inwestycje na pół wieku

16 stycznia 2015 roku

Pół wieku istnienia obchodzić będzie w roku przyszłym szpital w Ostrowie Wielkopolskim. Władze Powiatu Ostrowskie chcą, aby jubileusz był dodatkowym bodźcem do rozpoczęcia inwestycji, które są niezbędne do funkcjonowania i...

Logistyk z „Ekonomika'' w finale

14 stycznia 2015 roku

Michał Kosnowicz uczeń z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim dostał się do finału VII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W drodze do finału pokonał pond pół tysiąca rywali.

Diagnoza potrzeb drogowych

13 stycznia 2015 roku

Powiat Ostrowski dysponując ponad 500 km dróg zajmuje jedno z pierwszych miejsc w Polsce pod względem długości sieci drogowej. Na progu nowego roku budżetowego i nowej perspektywy unijnej przedstawiono radnym szczegółową diagnozę...

Spotkanie z liderami

12 stycznia 2015 roku

Już po raz trzeci Starosta Ostrowski spotkał się w formule uroczystej kolacji z ludźmi, którzy w swoich obszarach aktywności są niekwestionowanymi liderami, a ich działalność przyczynia się do rozwoju i promocji Powiatu Ostrowskiego.

Nieruchomości na sprzedaż

9 stycznia 2015 roku

Działki w Przygodzicach oraz budynek po Młodzieżowym Domu Kultury wystawia na sprzedaż Powiat Ostrowski. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium.

Tradycja samorządowych spotkań

7 stycznia 2015 roku

Minutą ciszy, wspomnieniem zmarłego niedawno Krzysztofa Bochena Wójta Gminy Sośnie rozpoczęło się XVI Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego, które w tym roku zorganizowane zostało w Lewkowie w Gminie...

Na szczyty gór!

7 stycznia 2015 roku

Powiat Ostrowski przekaże na licytację w ramach tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pamiątki związane z wspinaczkami wysokogórskimi, opatrzone autografiami Krzysztofa Wielickiego jednego z najlepszych polskich...

Dobre praktyki ponad podziałami

2 stycznia 2015 roku

O priorytetach na najbliższe cztery lata. O tym czy kryzys demograficzny zagraża szkołom ponadgimnazjalnym, ale także o współpracy ponad podziałami – z Karoliną Krawczyk, Redaktorem Naczelnym Kuriera rozmawia Starosta Ostrowski...

Rada Galerii

2 stycznia 2015 roku

W ramach Galerii Sztuki Współczesnej powołana zostanie Rada Galerii. Organ będzie mieć funkcje doradcze i opiniodawcze .

Strony: 12324252627