OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2016
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 26

Ludowe Zespoły Sportowe w Powiecie Ostrowskim spełniają niebagatelną rolę. Organizowane przez LZS imprezy sportowo- rekreacyjne nie tylko zachęcają mieszkańców powiatu do rywalizacji sportowej, ale są również źródłem integracji...

29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak wręczył 21 uczniom i 24 studentom stypendia naukowe, których wysokość mieści się w przedziale 1000 – 4000...

Realizacja inwestycji bez zaciągania nowych zobowiązań, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz przygotowanie do nowej perspektywy unijnej to najważniejsze cele, na których skupiał się samorząd powiatowy w minionych dwóch...

Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Psarach wchodzi właśnie w finałowy etap. Stopień zaawansowania prac obserwował Starosta Ostrowski, który w dniu 25 listopada 2016 roku odwiedził placówkę.

24 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Usługowych odbył się „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej w przekładzie na języki obce”.

Czytali dzieciom

28 listopada 2016 roku

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina rozpoczęli projekt „Licealiści czytają przedszkolakom” na wzór dobrze znanej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Porozmawiajmy o sztuce...

28 listopada 2016 roku

Maria Podskarbi-Hebisz była bohaterką kolejnego spotkania w MDK „Wokół Sztuki. Rozmowa z...”. Goście mogli nie tylko porozmawiać o realizacjach tej rzeźbiarki z Ostrowa,  której w tym roku przypada 40-lecie pracy...

W dniu 25 listopada 2016 roku w auli I liceum odbył się kolejny wernisaż prac uczniów klas drugich i trzecich. Ekspozycja stanowi pokłosie zajęć z rysunku i jest swoistym zwieńczeniem zmagań artystycznych uczniów.

Program nauczania z edukacji pożarniczej z pełnym powodzeniem realizowany jest w III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Realizowane od ubiegłego roku szkolnego zamierzenia wielokrotnie wykraczały poza przyjęty do realizacji...

Kliniki weterynaryjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu były celem wycieczki uczennic z IV LO.

Warsztaty kulinarne dla dzieci

25 listopada 2016 roku

Niezwykle mili goście odwiedzili Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Byli to uczniowie klasy 2e Szkoły Podstawowej nr 7, którzy uczestniczyli 21 listopada 2016 roku w warsztatach kulinarnych.

Dzień pracownika socjalnego

24 listopada 2016 roku

Dzień Pracownika Socjalnego świętowano w poniedziałek 21 listopada 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim. Z tej okazji dyrektor placówki Katarzyna Modrzyńska i Wicestarosta Roman Pacholczyk...

Warsztaty matematyczne z origami

24 listopada 2016 roku

W ramach projektu BEZPIECZNA + nauczyciele III liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim realizują z uczniami ciekawe zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, konkursy i gry edukacyjne. Projekt ten obejmuje również ofertę dla...

107 uczniów z trzech zespołów szkół Powiatu Ostrowskiego jest uczestnikami projektu pt.: „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”. To efekt współpracy powiatowego...

Konkurs dla „pozarządówek”

23 listopada 2016 roku

Powiat Ostrowski ogłosił coroczny konkurs ofert na realizację zadań publicznych, kierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Oferty można składać do 16 grudnia 2016 r w następujących...

Rzeźbiarka Maria Podskarbi-Hebisz będzie gościem MDK-owskiego cyklu „Wokół Sztuki. Rozmowa z...”. Spotkanie z nią jest zaplanowane na najbliższą środę, 23 listopada, w Młodzieżowym Domu Kultury.  

Portret „Błyska” w auli I LO

22 listopada 2016 roku

Obraz z wizerunkiem kapitana Jana Kempińskiego „Błyska” przekazany został uroczyście do Galerii Portretów I Liceum Ogólnokształcącego im ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Krasomówca z II LO czwarty w kraju

22 listopada 2016 roku

Jan Sobieraj, uczeń II LO z Ostrowa Wielkopolskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta, został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbył się w dniach...

Uroczystym koncertem jubileuszowym podsumowano 10-lecie uczestnictwa w  Ogólnopolskim Programie „Śpiewająca Polska”. Na scenie w auli I LO w Ostrowie Wielkopolskim wystąpiło 6 chórów z naszego regionu,...

W 27. rocznicę nadania imienia Stefana Rowińskiego Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim wychowankowie placówki uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 26