OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2019
Strony: 1 10 11 12 13 14

Zapraszamy na koncert w Wierzbnie

15 stycznia 2019 roku

Wesele do reklamacji

10 stycznia 2019 roku

Do sukni ślubnej, telefonu, umowy zawartej przez telefon, zorganizowanego przyjęcia weselnego, ale też przygotowania i montażu nagrobków, w sumie do wszystkiego można składać reklamacje. W 2018 r. takich spraw, którymi zajmował się...

Samorządowcy noworocznie razem

8 stycznia 2019 roku

Już po raz dwudziesty samorządowcy Powiatu Ostrowskiego spotkali się na tradycyjnym noworocznym spotkaniu. Tym razem współorganizatorami imprezy byli Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce oraz Powiat Ostrowski.

Spotkanie z liderami

8 stycznia 2019 roku

Już po raz siódmy odbyło się noworoczne spotkanie z „Liderami życia Społecznego’’ ludźmi, którzy swoją działalnością i aktywnością wnoszą przyczyniają się do ubogacenia i rozwoju powiatowej wspólnoty.

Neurologia do remontu

8 stycznia 2019 roku

Oddział neurologiczny ostrowskiego szpitala zostanie kompleksowo wyremontowany. Radni powiatowi przeznaczyli na ten cel 3 mln zł w budżecie. To kolejna duża inwestycja w największej placówce zdrowia w powiecie.

Liczne staże zagraniczne odbyte w ramach zorganizowanych, europejskich ścieżek kształcenia zawodowego, to owoc ścisłej współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Starostwa Powiatowego.

Budżet na nowy rok przyjęty

7 stycznia 2019 roku

Rada Powiatu Ostrowskiego przyjęła jednogłośnie budżet na 2019 rok. -,,To budżet realnych możliwości’’ -  powiedział starosta Ostrowski rekomendując przejecie stosownej uchwały.

Ultrasonograf dla szpitala

4 stycznia 2019 roku

Nowoczesny aparat ultrasonograficzny trafił na oddział ginekologii ostrowskiego szpitala. - „Nie ma bardziej nowoczesnych aparatów jeśli chodzi o urządzenia do ginekologii i położnictwa.’’ – powiedział Tomasz Gostomczyk...

Strony: 1 10 11 12 13 14