OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2019
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14

Nowy ambulans dla szpitala

12 września 2019 roku

Ostrowski szpital otrzymał dofinansowanie na zakup nowej specjalistycznej karetki. Umowę w tej sprawie oraz symboliczny czek przekazał Dyrektorowi Szpitala Wiceminister Zdrowia.

Śladami września 1939

10 września 2019 roku

W dniu 8. września w Łęczycy odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą Bitwy nad Bzurą. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych z powiatu, kombatanci oraz delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice.

Uwalniamy dźwięki!

4 września 2019 roku

13 września Gitarownia wychodzi z muzyką poza mury MDK. Zapraszamy na koncert zespołu To All Units, który odbędzie na dziedzińcu Młodzieżowego Domu Kultury o godzinie 19:00

Od 30 sierpnia 2019 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i starać się o dotacje w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza. Do dyspozycji sektora pozarządowego...

Ruszają konsultacje społeczne dla podmiotów, które chcą wziąć udział we współtworzeniu corocznego programu współpracy powiatu ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb...

W niedzielę, 1 września 2019 obchodzono 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Władze Powiatu Ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz przedstawicielami Parlamentu RP, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i młodzieżą oddali hołd...

Nauczyciele z awansem

2 września 2019 roku

Ślubowali rzetelnie pełnić swoją powinność i dążyć do rozwoju osobowości swojej i ucznia. W dniu 30 sierpnia 2019 roku nauczyciele, którzy awansowani na stopień nauczyciela mianowanego odebrali potwierdzające to dokumenty.

Nowoczesna sterylizatora powstanie w ostrowskim szpitalu. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a środki na ten cel szpital i powiat pozyskały w części z rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

Nowy rok szkolny będzie bardzo dużym wyzwaniem ze względu na dużą ilość uczniów przyjętych do pierwszych klas szkół średnich. Podwójne roczniki, które ukończyły gimnazja i szkoły podstawowe, przyjdą w poniedziałek do...

Ostrzeżenie przed upałami!

29 sierpnia 2019 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydal ostrzeżenie przed upałami jakie mają występować na terenie Województwa Wielkopolskiego w dniach od 29.08.2019 do 01.09.2019r.

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r. cała rolnicza społeczność Wielkopolski spotkała się w Siedlcu w Powiecie Wolsztyńskim, by uczestniczyć w XXI Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich.

Fenomenalny występ na Mistrzostwach Świata Taekwon-do w Brazylii odnotowali mieszkańcy naszego powiatu, członkowie kadry narodowej w tej dyscyplinie: Piotr Wardak, Bartosz Przegienda, Karol Adamczewski i Julian Dudkowiak. Przed wyjazdem nieśmiało...

Władze powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego serdecznie zapraszają na uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbędą się one m.in. przy ostrowskiej konkatedrze, przy ul. Bema i w parku obok Starego...

Nowy radny

23 sierpnia 2019 roku

Rafał Walkow z Odolanowa objął mandat radnego powiatowego. Zmiana w Radzie Powiatu to efekt rezygnacji z mandatu radnego Dariusza Berka, który powołany został na funkcję wicewójta Sośni.

Ginekologia do remontu

23 sierpnia 2019 roku

Jeszcze w tym roku powinien się rozpocząć remont oddziału ginekologiczno-położniczego w ostrowskim szpitalu. Pierwszy krok w tej sprawie uczyni już radni przeznaczając na ten cel kwotę 700 tys. zł.

Zaczyna się od instrumentalnych eksperymentów dwóch uczniów ZST. Potem grupa „To All Units” zyskuje nowych członków i zaczyna na poważnie próby w Młodzieżowym Domu Kultury. Teraz ruszają na szerokie wody z...

100 latka w ostrowskim DPS

20 sierpnia 2019 roku

Pani Aurelia swoje stuletnie życie wypełnione miała pracą i czytaniem książek. Obecnie lubi wstać rano i nie narzekać. Pogodną starszą Panią z okazji 100 urodzin odwiedzili przedstawiciele: władz powiatu i miasta oraz ZUS’u.

Wyjątkowe zabytki do renowacji

13 sierpnia 2019 roku

Do 30 września 2019 roku można składać wnioski kierowane do Zarządu Powiatu Ostrowskiego na renowację kolejnych obiektów zabytkowych. Pieniądze rozdysponowane będą podczas przydzielania środków finansowych na rok 2020.

Inwestycyjny ruch w szkołach

2 sierpnia 2019 roku

Za uczniami połowa wakacji. Zwłaszcza ci z nich, którzy niedawno zakończyli nabór i wiedzą już w której szkole i na jakim kierunku podejmą niebawem naukę mogą cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem. Tymczasem z prawdziwym boomem...

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14