OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2020
Strony: 1234567

W dniu 27 lipca 2020 r. w Środzie Wielkopolskiej odbył się finał Wojewódzkiej XXII Wielkopolskiej Letniej Spartakiady LZS w grach zespołowych.  

„Walczymy z koronawirusem na sportowo!”. Takie motto przyświecało organizatorom i uczestnikom „Święta Sportu – Łąkociny 2020”. W ramach tej imprezy odbył się dwunasty piłkarski Memoriał Aleksandra Szuberta,...

W rocznicę Powstania

28 lipca 2020 roku

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski informuje, że Apel Poległych z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie się 1 sierpnia 2020 o godz. „W’’ 17.00 przy kościele pw. św. Antoniego.  

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z związku z COVID-19 na wsparcia z tarczy antykryzysowej mogą otrzymać także organizacje pozarządowe.

Starosta z tytułem

28 lipca 2020 roku

Corocznie wraz z festynem z okazji Dni Miasta w Nowych Skalmierzycach odbywa się uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W roku 30-lecia odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce, sesji nadano podniosłego charakteru – a...

Nowy oddział ginekologiczny został oddany do użytku w ostrowskim szpitalu. Kierownictwo medyczne jak i Dyrekcja placówki zgodnie przyznają, że to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Wielkopolsce. Modernizacja została...

Informujemy, że w dniach od 06 do 31.lipca 2020r. MDK ogłasza dodatkową rekrutację na wymienione niżej zajęcia:

Promesy dla samorządów

8 lipca 2020 roku

Samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego otrzymali rządowe promesy z przeznaczeniem na inwestycje. Spotkanie odbyło się 6 lipca 2020 r. w ostrowskim Centrum Aktywności Lokalnej.

Budowa nowego DPS na start!

8 lipca 2020 roku

Rusza budowa nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. W dniu 7 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym Podpisano umowę z wykonawcą tej największej pod względem wartości inwestycji w historii powiatu. Umowę na budowę DPS podpisują: Od lewej...

Kaczory-Wierzbno oficjalnie

7 lipca 2020 roku

Droga Odolanów-Kaczory-Baby-Wierzbno jedna z największych inwestycji drogowych w powiecie ostatnich lat została oficjalnie oddana do użytku. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się 6 lipca 2020 r. w Wierzbnie.

Stypendia kolejowe

6 lipca 2020 roku

Pod koniec czerwca w ostrowskim Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych uczniom kierunków kolejowych przyznano 15 stypendiów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rok szkolny 2020/2021. Pięć z nich otrzymały osoby kształcące...

W duchu kolejowej tradycji

2 lipca 2020 roku

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych bardzo dobrze zaprezentowali się na ogólnopolskim konkursie wiedzy kolejowej pt. „Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”.

Wiosna z Bicyklem

2 lipca 2020 roku

Po dłuższej przerwie spowodowanej zakazami epidemiologicznymi spragnieni wyjazdów rowerzyści ruszyli trasami Powiatu Ostrowskiego i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. W ten sposób XXVIII Rajd Rowerowy „Wiosna z...

Norbert Kustusz, uczeń ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych został finalistą XIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Olimpijski sukces skutkuje zwolnieniem z egzaminu...

Karetka w Raszkowie

2 lipca 2020 roku

Od 1 lipca 2020r. w Raszkowie oficjalnie otwarto nową bazę ratownictwa medycznego, która będzie służyć mieszkańcom północnej części Powiatu Ostrowskiego. Dzięki dodatkowej karetce zlokalizowanej na tym terenie diametralnie...

Z końcem czerwca zakończył się kolejny projekt Powiatu Ostrowskiego z zakresu międzynarodowego doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół średnich. Tym razem wzięło w nim udział 57 nauczycieli języków obcych.

Muzyka serc

1 lipca 2020 roku

To był wyjątkowy koncert „Muzyka serc dla Wielkich Serc’’ w podziękowaniu dla wszystkich zaangażowanych w walkę z koronawirusem zaprosił na niego Starosta Ostrowski.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymali z rąk Wicestarosty Ostrowskiego Romana Pacholczyka podziękowania i nagrody za pracę podjętą w placówkach, gdzie najbardziej potrzebowano...

Zgodne absolutorium

29 czerwca 2020 roku

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Jednogłośną uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

Dla wielkich serc

26 czerwca 2020 roku

W sobotę 27 czerwca 2020 o godz. 20.00 odbędzie się koncert pt. „Koncert serc dla wielkich serc’’, na który zaprasza Starosta Ostrowski. Wydarzenie jest dedykowane wszystkim, którzy zaangażowani są w walkę z...

Strony: 1234567