OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2020
Strony: 1 3 4 5 6 7 8 9

Pierwszy przypadek wirusa

25 marca 2020 roku

Mieszkający w Ostrowie 17-letni chłopak jest pierwszą potwierdzoną osobą zakażoną koronawirusem w Powiecie Ostrowskim. O sytuacji epidemiologicznej poinformowano w poniedziałek 23 marca 2020 r. podczas wideokonferencji zorganizowanej w Starostwie...

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologicznąwspólnie Starosta Ostrowski Paweł Rajski wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego Piotrem Walkowskim wystosowali apel w sprawie pomocy ostrowskiemu szpitalowi.

Najbardziej skuteczna metoda leczenia chorych zakażonych koronawirusem to respiratoterpia. Dlatego to właśnie respiratory są najbardziej pożądanym sprzętem medycznym. W obliczu rozmiaru epidemii wsparcie na zakup najnowszych urządzeń dla ostrowskiego...

Co oznacza kwarantanna i jak się zachować w takiej sytuacji? Szczegóły w ulotce przygotowanej przez Wielkopolską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i udostępnione przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Namioty jak śluzy

15 marca 2020 roku

Kilkunastu strażaków i pracowników technicznych rozkładało w sobotę po południu pięć specjalnych namiotów przed wejściami do budynku głównego ostrowskiego szpitala,  poradni specjalistycznej, Szpitalnego Oddziału...

Powiat nie naliczy kar

13 marca 2020 roku

Ze względu na epidemię koronwirusa Starostwo Powiatowe w Ostrowie nie będzie naliczać kar interesantom, którzy w ciągu miesiąca od sprowadzenia nie zarejestrują pojazdu lub nie powiadomią o wyrejestrowaniu. Decyzja władz powiatu ma przyczynić...

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych. Jak co roku podatnicy, przy rozliczeniu podatkowym za rok poprzedni, mogą przeznaczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które...

Na terenie Powiatu Ostrowskiego nie wykryto osób zarażonych korona wirusem (na dzień 12 marca). Testy wykonane dla kilku podejrzanych osób przyniosły wynik negatywny. –‘’Sytuacja jest stabilna, ale nie możemy...

Zapisy na warsztaty w IV LO

10 marca 2020 roku

Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego zajęła II miejsce w XXII Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Tadeusz Tomaszewskiego impreza dobyła się...

W czwartek 5 marca 2020 roku, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego, miał miejsce wernisaż prac uczniów klas o profilu architektoniczno-matematycznym. Rysunki i szkice zaprezentowane na wystawie stanowią...

Tuż za podium

9 marca 2020 roku

Ewelina Stempin i Adam Połczyński, uczniowie czwartej klasy o profilu technik budownictwa ostrowskiego Zespołu Szkól Budowlano-Energetycznych zdobyli wysokie czwarte miejsce na IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Budowlanej „Buduj z...

V Przegląd Słowa

9 marca 2020 roku

„Młodość sądzi, starość rozgrzesza“. Oto hasło V Przeglądu Słowa, który został zorganizowany 6 marca 2020 r. w ZSP CKU w Przygodzicach przez pomysłodawcę konkursu Panią Justynę Ligocką. Przegląd odbył się pod patronatem Starosty...

W piątek, 28 lutego 2020 w IV Liceum Ogólnokształcącym odbył się XVI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadpodstawowych „Deutsch ist in”. W tym roku rywalizowało 42 uczniów z  10 szkół Ostrowa...

Starosta Ostrowski w czwartek 5 marca 2020 roku wspólnie ze służbami mundurowymi, szefami samorządów gmin powiatu ostrowskiego, dyrektorami sanepidu i szpitala oraz przedstawicielami sztabów zarządzania kryzysowego spotkał się na...

Rada Powiatu Ostrowskiego przyjęła apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego przebiegu nowej trasy Kolei Dużych Prędkości. -‘’Zwracamy się (…) o ich niezwłoczną modyfikację, w sposób, który...

Jak postęować i gdzie dzwonić w przypadku zachorowania i podejrzenia zachorowania na koronawirusa? Szczegóły i numery telefonów na plakacie.

Czasowe ograniczenie przyjęć na oddziałach zachowawczych, wzmożony rygor sanitarny, zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych to kilka działań profilaktycznych w związku z ewentualnością pojawienia się korona wirusem. Jednak bez paniki, bo...

Co kilka godzin na pomoc

28 lutego 2020 roku

Średnio co cztery godziny wyjeżdżali w ub. roku do akcji strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa. W dniu 27 marca 2020 dokonano tradycyjnego podsumowania minionych 12 miesięcy.

Złoty polski ma sto lat

28 lutego 2020 roku

Od grudnia 2019 roku mgr Iwona Wendt-nauczycielka matematyki wraz z uczniami, we współpracy z NBP, realizuje w III Liceum Ogólnokształcącym projekt edukacyjny „Złoty polski ma sto lat” . Na realizację tego projektu udało się...

Strony: 1 3 4 5 6 7 8 9