OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2021
Strony: 1234567

Znów wysoko w rankingu

24 czerwca 2021 roku

5 miejsce w Wielkopolsce i 36 miejsce w Polsce zdobyło II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Reymonta w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Liceum znalazło się wśród niemal 300 szkół w...

Przewidywane burze z gradem

24 czerwca 2021 roku

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ostrowskim szpitalu wkrótce zacznie funkcjonować w nowych pomieszczeniach. Właśnie zakończono generalny remont, który pochłonął blisko 2 miliony złotych wyasygnowane z budżetu...

Powitali lato

23 czerwca 2021 roku

W Środowiskowym Domu Samopomocy odbył się festyn dla uczestników z okazji powitania lata. W związku z tym, że trwają rozgrywki w piłce nożnej Euro 2020, impreza miała charakter sportowy.

Piąta edycja Wojciechów

23 czerwca 2021 roku

Jeszcze tylko do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do Nagrody Starosty Ostrowskiego „Wojciechy”. Prestiżową statuetką uhonorowane zostaną osoby, które swoją aktywnością zawodową i społeczną przyczyniają się do...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem, które mogą wystąpić na terenie Powiatu Ostrowskiego od godz. 12:00 dnia 22.06.2021. Ostrzeżenie meteorologiczne w załączniku.

Poradnia jak budowla z klocków

22 czerwca 2021 roku

Ma być przyjazna, kolorowa, nowoczesna i przede wszystkim własna. W dniu 18 czerwca 2021 r. władze Powiatu Ostrowskiego przedstawiły koncepcję oraz lokalizację nowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Wawrzyny dla najlepszych

22 czerwca 2021 roku

W dniu 21 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie z ludźmi sportu Powiatu Ostrowskiego podczas, którego wręczone zostały Sportowe Wawrzyny Starosty Ostrowskiego.

Uwaga: burze z gradem

21 czerwca 2021 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić na terenie Powiatu Ostrowskiego od godz. 15:00 dnia 21.06.2021 do godz. 02:00 dnia 22.06.2021. Ostrzeżenie IMGW znajduje się w załączniku.

Uczą się budować pasywny dom

21 czerwca 2021 roku

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczą we wspólnych zajęciach łączących zagadnienia z dwóch różnych kierunków...

Zmiany we władzach powiatu

18 czerwca 2021 roku

Nowy Wiceprzewodniczący Rady i Członek Zarządu Powiatu wybrani zostali na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Ostrowskiego.

20 lat temu zostali Rodziną zastępczą- instytucją, która daje azyl dzieciom zabranym w różnych okolicznościach z ich rodzinnych domów, która zaspakaja potrzebę wsparcia i opieki. Państwo Katarzyna i Wiesław...

„Przystań w sieci” to ogólnopolski projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, poszukujących odpowiedzi na pytania,...

Zwolnieni z teorii to praktyczna, ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich, w ramach której uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się...

Nagroda literacka FanFila

17 czerwca 2021 roku

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego – Aleksandra Kupczyk – otrzymaławłasnie II nagrodę w XV już edycji Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu o skali międzynarodowej dla uczniów szkół średnich w...

W sobotę 12 czerwca 2021 r. w Łeknie, odbył się finał wojewódzki Mistrzostw Wielkopolski LZS w szachach i warcabach 64-polowych. Drużyny złożone z uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim zdobyły dwa...

Józef Kozan były Radny Powiatowy, samorządowiec, oświatowiec, złożył ostatnio rezygnację z funkcji prezesa Ostrowskiego Uniwersytetem Trzeciego Wieku, któremu przewodził przez ostatnie 14 lat. Z tej okazji Starosta Ostrowski...

Przed nami upały

17 czerwca 2021 roku

Powiat Ostrowski bierze udział w „Programie profilaktyki nowotworów skóry” skierowanym do mieszkańców Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej w wieku 50- 64 lat. Jego celem jest zwiększenie wiedzy o chorobach skóry,...

14 czerwca 2021r. uczniowie klasy językowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim w  podczas lekcji języka polskiego połączyli się  za pomocą  platformy zoom z dwojgiem nauczycieli z Aten...

Strony: 1234567