OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2021
Strony: 12345679

Remont Bursy na start

26 lipca 2021 roku

To ostatnia placówka oświatowa powiatu, w której przeprowadzona zostanie termomodernizacja, jest drugim domem dla uczniów spoza powiatu.

Ostrzeżenie meteorologiczne

26 lipca 2021 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o możliwości pojawienia się silnych burz oraz opadów deszczu i gradu. Niebezpieczne zjawiska możliwe są 26 lipca 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 9.00 27 lipca. 2021 r....

Interna B do remontu

23 lipca 2021 roku

Powiat ostrowski otrzymał z ogólnej rezerwy budżetowej 2 mln 400 tys. zł na remont oddziału internistycznego części B szpitala powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dokonali wyboru szkoły

22 lipca 2021 roku

Zakończył się nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Zakwalifikowanych do przyjęcia zostało 1710 uczniów, którzy mają teraz kilka dni na ostateczne potwierdzenie podjęcia nauki w danej...

W poniedziałek 19 lipca 2021 roku, odbyła się kolejna wycieczka Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim pt. „Zwiedzamy Ostrów Wielkopolski”. Pod opieką opiekunów oraz terapeutów wzięli w niej...

Piknik wędkarski ŚDS

16 lipca 2021 roku

W dniach 13 – 14 lipca 2021 roku podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim udali się na wycieczkę rekreacyjno–integracyjną nad akwen wodny do Karsek. Poznali tam niełatwą sztukę wędkowania.

Ostrzeżenie o burzach z gradem

16 lipca 2021 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o burzach z gradem 1 stopnia. Szczegóły w załączniku.

Ostrzeżenie przed burzami

15 lipca 2021 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o burzach z gradem 1 stopnia. Szczegóły w załączniku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o burzach z gradem 2 stopnia. Szczegóły w załączniku.

Ostrzeżenie przed upałami

12 lipca 2021 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o upałach. Szczegóły w załączniku.

Na ludową nutę

6 lipca 2021 roku

W niedzielę 27 czerwca odbyły się w Skrzebowej i Moszczance (Gmina Raszków) XI Swojskie Spotkania z Folklorem.

Mieszkańcy Gorzyc Małych w gminie Odolanów mogą się czuć bezpieczniej. W miejscowości powstał nowy chodnik, a wcześniej zmodernizowana została nawierzchnia drogi.

Rekordowa liczba osiemnastu reprezentacji wzięła udział w osiemnastych już Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych jednostek OSP. W tym roku te cieszące się dużym zainteresowaniem zawody odbyły się na boisku w Sieroszewicach.  

Jednogłośne absolutorium

2 lipca 2021 roku

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Powiatu Ostrowskiego udzieliła jednogłośnie absolutorium Staroście Ostrowskiemu i Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2020 roku.

Budowa nowego bloku operacyjnego to największa planowana w tym roku inwestycja w powiatowym szpitalu. Umowę z wykonawcą podpisano w obecności m.in. wizytującego szpital Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewody...

Powiat Ostrowski realizuje m.in. w Zespole Szkół Transporotowo-Elektrycznych CKU projekt pn. „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’. W jego ramach ZSTE CKU został doposażony w...

Znów wysoko w rankingu

24 czerwca 2021 roku

5 miejsce w Wielkopolsce i 36 miejsce w Polsce zdobyło II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Reymonta w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Liceum znalazło się wśród niemal 300 szkół w...

Przewidywane burze z gradem

24 czerwca 2021 roku

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ostrowskim szpitalu wkrótce zacznie funkcjonować w nowych pomieszczeniach. Właśnie zakończono generalny remont, który pochłonął blisko 2 miliony złotych wyasygnowane z budżetu...

Powitali lato

23 czerwca 2021 roku

W Środowiskowym Domu Samopomocy odbył się festyn dla uczestników z okazji powitania lata. W związku z tym, że trwają rozgrywki w piłce nożnej Euro 2020, impreza miała charakter sportowy.

Strony: 12345679