OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2021
Strony: 123456789

W nadchodzących dniach prognozowane są upały- wtorek 15.06.2021 r. 260C, w kolejnych dniach sukcesywny wzrost temperatury, która w sobotę 19.06.2021 r.  osiągnąć może 340C. Temperatura minimalna w nocy 13-220C . Stopień zagrożenia...

Brązowy saksofon oraz KraCamera

14 czerwca 2021 roku

24 kwietnia bieżącego roku odbył się II Ogólnopolski Konkurs Online dla klas saksofonu. Uczennica Ewa Obsadna w swojej kategorii wiekowej zdobyła „brązowy saksofon”.

W dniach 2 - 6 czerwca 2021 r.  odbył się w Sochaczewie IX Festiwal muzyki akordeonowej „Harmonia Espressiva” w którym uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim odnieśli...

Do 30 czerwca 2021r. można zgłosić udział w XX edycji Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

I LO Orłem Edukacji Gold 2021

11 czerwca 2021 roku

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało kolejne wysokie wyróżnienie. Po wcześniejszym tytule Laureata Orłów Edukacji na poziomie lokalnym, szkoła została wyróżniona Złotym Orłem Edukacji w...

W dniach od 4 do 6 czerwca 2021 roku ostrowski Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza, pracujący pod kierunkiem Janusza Lipińskiego, przebywał w Cieplicach Zdroju na kilkudniowych warsztatach chóralnych.

Maturzysta Adam Bieganowski z klasy ET4 zwyciężył w premierowej edycji Ligi Kibiców ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Jej zmagania zostały podsumowane w środę, 9 czerwca 2021 r. wręczeniem nagród dla...

Licea wyposażone w nowe laptopy

10 czerwca 2021 roku

Nowe laptopy trafiły właśnie do szkół licealnych powiatu ostrowskiego. Dyrektorzy odebrali sprzęt, zakupiony w ramach projektu: „Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym – jako metoda zapobiegania...

To już czwarta teczka wydana przez Powiat Ostrowski zawierająca grafiki ostrowskich artystów. Tym razem autorkami są Krystyna Piotrowska, Halina Szczepańska, Barbara Zabłocka, Karolina Treska.

Nową drogą w Janisławicach

8 czerwca 2021 roku

Ponad siedmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej w Janisławicach oficjalnie oddany do użytku.

Dwudziesty uczestników dodatkowego kursu nabyło umiejętności spawalnicze potwierdzone certyfikatem, który gwarantuje bardzo dobrze płatna prace w Polsce i za granicą. Projekt realizowany w szkołach powiatu ostrowskiego został...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz Wielkopolska Izba Rolnicza sformalizowały wieloletnią współpracę w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Zdominowali Olimpiadę

25 maja 2021 roku

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zdominowali Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości na szczeblu okręgowym. Ich łupem padło większość nagród i pucharów.

Drogi z dofinansowaniem

24 maja 2021 roku

W dniu 24 maja 2021 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych Rososzyca – Wielowieś oraz drogi w Biskupicach Ołobocznych. Na obydwa zadania Powiat Ostrowski pozyskał ok. 8,7 mln złotych w funduszy...

W dniu 21 maja 2021 r wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego Domu Pomocy Społecznej, którego inwestorem jest Powiat Ostrowski. Jednym ze  świadków tej uroczystości była Aurelia Kwiatkowa 102-letnia mieszkanka...

Ostrowska ortopedia wyrosła na krajowego lidera w zakresie leczenia skomplikowanych złamań kości piętowych z użyciem gwoździa śródszpikowego. Do szpitala przyjeżdżają szkolić się medycy z wielu krajów, a ostatnio...

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało bardzo prestiżową nagrodę, którą przyznaje się najprężniej rozwijającym się placówkom oświatowym w Polsce – liderom w swojej branży, szkołom...

Agata Brzezicha, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim została laureatką 28 edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.

Geodeci z dronami

17 maja 2021 roku

Nietypowe zajęcia dla uczniów profilu technik geodeta w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim’’ poprowadzili w wiosenny majowy poranek na terenie...

Ćwiczenia sił zbrojnych

17 maja 2021 roku

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o prowadzonych na terenie kraju ćwiczeniach sił zbrojnych.

Strony: 123456789