OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2021
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ostrzeżenie przed upałami

12 lipca 2021 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o upałach. Szczegóły w załączniku.

Na ludową nutę

6 lipca 2021 roku

W niedzielę 27 czerwca odbyły się w Skrzebowej i Moszczance (Gmina Raszków) XI Swojskie Spotkania z Folklorem.

Mieszkańcy Gorzyc Małych w gminie Odolanów mogą się czuć bezpieczniej. W miejscowości powstał nowy chodnik, a wcześniej zmodernizowana została nawierzchnia drogi.

Rekordowa liczba osiemnastu reprezentacji wzięła udział w osiemnastych już Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych jednostek OSP. W tym roku te cieszące się dużym zainteresowaniem zawody odbyły się na boisku w Sieroszewicach.  

Jednogłośne absolutorium

2 lipca 2021 roku

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Powiatu Ostrowskiego udzieliła jednogłośnie absolutorium Staroście Ostrowskiemu i Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2020 roku.

Budowa nowego bloku operacyjnego to największa planowana w tym roku inwestycja w powiatowym szpitalu. Umowę z wykonawcą podpisano w obecności m.in. wizytującego szpital Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewody...

Powiat Ostrowski realizuje m.in. w Zespole Szkół Transporotowo-Elektrycznych CKU projekt pn. „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’. W jego ramach ZSTE CKU został doposażony w nowoczesny...

Znów wysoko w rankingu

24 czerwca 2021 roku

5 miejsce w Wielkopolsce i 36 miejsce w Polsce zdobyło II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Reymonta w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Liceum znalazło się wśród niemal 300 szkół w Polsce...

Przewidywane burze z gradem

24 czerwca 2021 roku

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ostrowskim szpitalu wkrótce zacznie funkcjonować w nowych pomieszczeniach. Właśnie zakończono generalny remont, który pochłonął blisko 2 miliony złotych wyasygnowane z budżetu Powiatu...

Powitali lato

23 czerwca 2021 roku

W Środowiskowym Domu Samopomocy odbył się festyn dla uczestników z okazji powitania lata. W związku z tym, że trwają rozgrywki w piłce nożnej Euro 2020, impreza miała charakter sportowy.

Piąta edycja Wojciechów

23 czerwca 2021 roku

Jeszcze tylko do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do Nagrody Starosty Ostrowskiego „Wojciechy”. Prestiżową statuetką uhonorowane zostaną osoby, które swoją aktywnością zawodową i społeczną przyczyniają się do rozwoju i promocji...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem, które mogą wystąpić na terenie Powiatu Ostrowskiego od godz. 12:00 dnia 22.06.2021. Ostrzeżenie meteorologiczne w załączniku.

Poradnia jak budowla z klocków

22 czerwca 2021 roku

Ma być przyjazna, kolorowa, nowoczesna i przede wszystkim własna. W dniu 18 czerwca 2021 r. władze Powiatu Ostrowskiego przedstawiły koncepcję oraz lokalizację nowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Wawrzyny dla najlepszych

22 czerwca 2021 roku

W dniu 21 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie z ludźmi sportu Powiatu Ostrowskiego podczas, którego wręczone zostały Sportowe Wawrzyny Starosty Ostrowskiego.

Uwaga: burze z gradem

21 czerwca 2021 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić na terenie Powiatu Ostrowskiego od godz. 15:00 dnia 21.06.2021 do godz. 02:00 dnia 22.06.2021. Ostrzeżenie IMGW znajduje się w załączniku.

Uczą się budować pasywny dom

21 czerwca 2021 roku

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczą we wspólnych zajęciach łączących zagadnienia z dwóch różnych kierunków kształcenia:...

Zmiany we władzach powiatu

18 czerwca 2021 roku

Nowy Wiceprzewodniczący Rady i Członek Zarządu Powiatu wybrani zostali na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Ostrowskiego.

20 lat temu zostali Rodziną zastępczą- instytucją, która daje azyl dzieciom zabranym w różnych okolicznościach z ich rodzinnych domów, która zaspakaja potrzebę wsparcia i opieki. Państwo Katarzyna i Wiesław Misiakowie z...

„Przystań w sieci” to ogólnopolski projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, poszukujących odpowiedzi na pytania, dotyczące...

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11