OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2021
Strony: 1 4 5 6 7 8 9 10 11

Nową drogą w Janisławicach

8 czerwca 2021 roku

Ponad siedmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej w Janisławicach oficjalnie oddany do użytku.

Dwudziesty uczestników dodatkowego kursu nabyło umiejętności spawalnicze potwierdzone certyfikatem, który gwarantuje bardzo dobrze płatna prace w Polsce i za granicą. Projekt realizowany w szkołach powiatu ostrowskiego został...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz Wielkopolska Izba Rolnicza sformalizowały wieloletnią współpracę w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Zdominowali Olimpiadę

25 maja 2021 roku

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zdominowali Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości na szczeblu okręgowym. Ich łupem padło większość nagród i pucharów.

Drogi z dofinansowaniem

24 maja 2021 roku

W dniu 24 maja 2021 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych Rososzyca – Wielowieś oraz drogi w Biskupicach Ołobocznych. Na obydwa zadania Powiat Ostrowski pozyskał ok. 8,7 mln złotych w funduszy...

W dniu 21 maja 2021 r wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego Domu Pomocy Społecznej, którego inwestorem jest Powiat Ostrowski. Jednym ze  świadków tej uroczystości była Aurelia Kwiatkowa 102-letnia mieszkanka obecnego DPS.

Ostrowska ortopedia wyrosła na krajowego lidera w zakresie leczenia skomplikowanych złamań kości piętowych z użyciem gwoździa śródszpikowego. Do szpitala przyjeżdżają szkolić się medycy z wielu krajów, a ostatnio doświadczenia ostrowskich...

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało bardzo prestiżową nagrodę, którą przyznaje się najprężniej rozwijającym się placówkom oświatowym w Polsce – liderom w swojej branży, szkołom wyznaczającym kierunek...

Agata Brzezicha, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim została laureatką 28 edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.

Geodeci z dronami

17 maja 2021 roku

Nietypowe zajęcia dla uczniów profilu technik geodeta w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim’’ poprowadzili w wiosenny majowy poranek na terenie...

Ćwiczenia sił zbrojnych

17 maja 2021 roku

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o prowadzonych na terenie kraju ćwiczeniach sił zbrojnych.

Uczniowe muzycznej z sukcesami

14 maja 2021 roku

Laureatami głównych nagród zostali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie podczas XII WORLD OPEN Online Music Competition w Belgradzie

III LO w sieci szkół RESA

13 maja 2021 roku

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z najdłuższymi w naszym mieście tradycjami w nauczaniu języka francuskiego. Teraz placówka stała się członkiem sieci RESA, która zrzesza szkoły działające w Polsce i...

Kandydaci do szkół na start!

13 maja 2021 roku

Od 17 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Od tego dnia do 21 czerwca br. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać podania do szkół ponadpodstawowych zgodnie z...

Konkurs dla KGW podsumowany

12 maja 2021 roku

W dniu 12 maja br. w ostrowskim Starostwie Powiatowym odbyło się wręczenie nagród laureatkom Konkursu na Stroik Wielkanocny pochodzącym z Powiatu Ostrowskiego.

Liczna grupa polonistów szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego kończy drugi rok spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”. Zespół...

Odmrażanie szpitala

11 maja 2021 roku

Od 10 maja 2021 r. rozpoczęło się „odmrażanie’’ oddziałów ostrowskiego szpitala, które w szczycie zachorowań przemianowane były na covidove. Obecnie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dla pacjentów...

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił konkurs na opracowanie prezentacji multimedialnej pn. „Podróż marzeń” dla klas ósmych szkół podstawowych powiatu ostrowskiego. Konkurs...

Zapas środków dezynfekcyjnych pokrywający zapotrzebowanie do końca bieżącego roku kalendarzowego oraz specjalistyczne terminale do pomiaru temperatury i mobile stacje do dezynfekcji rąk otrzymało sześć szkół technicznych z terenu powiatu...

Chcą pomagać psim seniorom

7 maja 2021 roku

Nową akcję wsparcia, tym razem psich seniorów rozpoczyna Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt.

Strony: 1 4 5 6 7 8 9 10 11