OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2022
Strony: 12345615

Świętujący w tym roku jubileusz działalności strażacy-ochotnicy z Tarchał Wielkich podczas spotkania wigilijnego odebrali aparat do ochrony górnych dróg oddechowych, który przyda się podczas akcji ratunkowych.

Uczniowie Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim zwiedzili Gniezno i Poznań w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Nowy blok operacyjny już gotowy

7 grudnia 2022 roku

Jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w regionie oddano do użytku w ostrowskim szpitalu. To była największa inwestycja w ostrowską służbę zdrowia od lat, warta ponad 20 mln złotych.

Gotowaliśmy, gotowaliśmy i… ugotowaliśmy. Ukazała się właśnie Księga Smaków Powiatu Ostrowskiego cz. II.  Zawiera ponad czterysta przepisów kulinarnych przygotowanych przez mieszkańców i koła gospodyń...

„Papiery wartościowe” z MDK

6 grudnia 2022 roku

Tomik poezji „Papiery wartościowe”, sygnowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, właśnie się ukazał. Zbiór wypełniają teksty uczestników zajęć poetycko-literackich, prowadzonych w MDK przez...

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odebrali dyplomy potwierdzające otrzymanie ministerialnych stypendiów za najwyższe wyniki w nauce oraz nagrody za udział w projekcie Ligi...

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odebrali certyfikaty potwierdzające nabycie nowych pozaprogramowych kompetencji po zakończonych kursach spawania światłowodów i programowania w biznesie.

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z opiekunami wzięli udział w Gali Fundacji Świętego Mikołaja w warszawskim Wilanowie. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut...

W miniony czwartek w auli ostrowskiego Zespołu Szkół Usługowych odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Co w głowie masz?”. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół...

Rada Powiatu Ostrowskiego poparła Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do rządu w sprawie funduszy unijnych z KPO.

Grupa uczniów klas maturalnych ILO wzięła udział w interdyscyplinarnym projekcie matematyczno-językowym ze szkołą Sundsgymnasiet, Vellinge w Szwecji. Pierwsze wspólne zajęcia trwały dwa dni i odbywały się na...

Kontynuując przedsięwzięcie z lat poprzednich, przypominamy o nadsyłaniu prac na konkurs „Poznaj swój Powiat Ostrowski”.

W Gdańsku, w dniach 23-25 listopada 2022 r. odbyły się mistrzostwa młodych rzemieślników i branżystów, czyli konkurs Skills Poland 2022. W rywalizacji uczestniczyło ponad 200 uczniów szkół branżowych i młodych...

Będą szkolić w zawodach medycznych

28 listopada 2022 roku

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie wielkopolskim będzie współpracować z Akademią Kaliską oraz ostrowskim szpitalem w zakresie szkolenia przyszłych kadr medycznych. Stosowne trójstronne porozumienie w tej sprawie...

Na krytej pływalni „Wodny Raj” odbyły się I Mistrzostwa Szkoły w pływaniu o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego. Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom zawodów, była popularyzacja pływania...

W październiku i listopadzie 2022 roku dwie klasy z III Liceum Ogólnokształcącego wzięły udział w ministerialnym projekcie „Poznaj Polskę” i otrzymały dofinansowanie MEiN, które umożliwiło licealistom poznanie...

W miniony czwartek w sali audytoryjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z Anną Musiałowicz - autorką opowiadań i powieści grozy, absolwentką tej szkoły.

Przedstawiamy informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Województwie Wielkopolskim.

Strony: 12345615