OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Archiwum - rok 2022
Strony: 1 2 3 4 5 6 15

Świętujący w tym roku jubileusz działalności strażacy-ochotnicy z Tarchał Wielkich podczas spotkania wigilijnego odebrali aparat do ochrony górnych dróg oddechowych, który przyda się podczas akcji ratunkowych.

Uczniowie Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim zwiedzili Gniezno i Poznań w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Gotowaliśmy, gotowaliśmy i… ugotowaliśmy. Ukazała się właśnie Księga Smaków Powiatu Ostrowskiego cz. II.  Zawiera ponad czterysta przepisów kulinarnych przygotowanych przez mieszkańców i koła gospodyń wiejskich Powiatu...

Nowy blok operacyjny już gotowy

7 grudnia 2022 roku

Jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w regionie oddano do użytku w ostrowskim szpitalu. To była największa inwestycja w ostrowską służbę zdrowia od lat, warta ponad 20 mln złotych.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odebrali dyplomy potwierdzające otrzymanie ministerialnych stypendiów za najwyższe wyniki w nauce oraz nagrody za udział w projekcie Ligi...

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z opiekunami wzięli udział w Gali Fundacji Świętego Mikołaja w warszawskim Wilanowie. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Dziedzictwa...

„Papiery wartościowe” z MDK

6 grudnia 2022 roku

Tomik poezji „Papiery wartościowe”, sygnowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, właśnie się ukazał. Zbiór wypełniają teksty uczestników zajęć poetycko-literackich, prowadzonych w MDK przez Iwonę Łęcką....

W miniony czwartek w auli ostrowskiego Zespołu Szkół Usługowych odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Co w głowie masz?”. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół...

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odebrali certyfikaty potwierdzające nabycie nowych pozaprogramowych kompetencji po zakończonych kursach spawania światłowodów i programowania w biznesie.

Rada Powiatu Ostrowskiego poparła Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do rządu w sprawie funduszy unijnych z KPO.

Grupa uczniów klas maturalnych ILO wzięła udział w interdyscyplinarnym projekcie matematyczno-językowym ze szkołą Sundsgymnasiet, Vellinge w Szwecji. Pierwsze wspólne zajęcia trwały dwa dni i odbywały się na platformie...

Kontynuując przedsięwzięcie z lat poprzednich, przypominamy o nadsyłaniu prac na konkurs „Poznaj swój Powiat Ostrowski”.

W Gdańsku, w dniach 23-25 listopada 2022 r. odbyły się mistrzostwa młodych rzemieślników i branżystów, czyli konkurs Skills Poland 2022. W rywalizacji uczestniczyło ponad 200 uczniów szkół branżowych i młodych...

Będą szkolić w zawodach medycznych

28 listopada 2022 roku

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie wielkopolskim będzie współpracować z Akademią Kaliską oraz ostrowskim szpitalem w zakresie szkolenia przyszłych kadr medycznych. Stosowne trójstronne porozumienie w tej sprawie podpisano 25...

W październiku i listopadzie 2022 roku dwie klasy z III Liceum Ogólnokształcącego wzięły udział w ministerialnym projekcie „Poznaj Polskę” i otrzymały dofinansowanie MEiN, które umożliwiło licealistom poznanie dziedzictwa...

Na krytej pływalni „Wodny Raj” odbyły się I Mistrzostwa Szkoły w pływaniu o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego. Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom zawodów, była popularyzacja pływania jako czynnej...

Przedstawiamy informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Województwie Wielkopolskim.

W miniony czwartek w sali audytoryjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z Anną Musiałowicz - autorką opowiadań i powieści grozy, absolwentką tej szkoły.

Strony: 1 2 3 4 5 6 15