OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sukces Powiatowego Big Bandu
28 czerwca 2007 roku

Sukces Powiatowego Big Bandu

Big Band Powiatu Ostrowskiego zdobył pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Big Bandów i Orkiestr CESKA KAMENICE USTI nad LABEM – BAD SCHANDAU. Z laureatami festiwalu spotkali się starosta i wicestarosta ostrowski.

Do muzycznej rywalizacji stanęło 10 zespołów i orkiestr z Czech, Słowacji i Niemiec. Polskę reprezentował Big band Powiatu Ostrowskiego.

Mimo trudów podróży i zmęczenia – bo musieliśmy wystąpić zaledwie po kilku godzinach snu – udało nam się pokonać wszystkie zespoły i zająć pierwsze miejsce. Serca jurorów podbiliśmy jak sądzę naszą interpretacją, stylem, artykulacją i prezentacją partii solowych. Sądzę, że zagraliśmy tak jak brzmiały big bandy z lat 20-stych i 30-stych, to znaczy bez wspomagania elektroniki, akustycznie. To zaważyło, ze nasze brzmienie było oryginalne, świeże i czyste. – mówi Robert Matuszewski, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych, szef powiatowego big bandu.

Zespół zaprezentował różne style muzyczne, począwszy od klasyki z lat trzydziestych, po formy współczesne takie jak jazz rock czy fusion. Jak podkreślają muzycy, poziom był bardzo wyrównany, a o zdobyciu poszczególnych miejsc decydowały ułamki punktów. Powiatowy Big Band w nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca z rąk przewodniczącego jury, legendarnego muzyka czeskiego Feliksa Slovacka otrzymał profesjonalna trąbkę firmy „Amati”.

Muzycy zdecydowali, że nagrodę przekażą na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie

Zajęcie pierwszego miejsca na tym ważnym festiwalu umożliwia nam nawiązanie kontaktów z organizatorami imprez o podobnej randze. Właśnie dzięki takim kontaktom mogliśmy wystąpić na prestiżowym ogólnopolskim festiwalu w Nowym Tomyślu, a po ostatnim zwycięstwie w Czechach już zostaliśmy zaproszenie do udziału w festiwalach w Pradze czy Litwinowie. To umożliwia nam rozwój kariery muzycznej, poszerza nasze muzyczne horyzonty, no i dodaje skrzydeł do dalszej pracy. Nie ma co ukrywać - każdy tego rodzaju sukces motywuje nas do działania, do poszukiwania coraz to nowych środków wyrazu. Ogromnie się cieszymy, że możemy reprezentować nasz powiat na tych prestiżowych festiwalach. Sprawia nam to radość i ogromną satysfakcję. Przy okazji chce bardzo podziękować staroście i zarządowi powiatu za umożliwienie tych wyjazdów. Bez wsparcia finansowego ze strony starostwa nie byłoby to możliwe. – podkreśla Robert Matuszewski.

Z reprezentacją big bandu spotkali się starostwie, Włodzimierz Jędrzejak i Krzysztof Rasiak.

Z wielką radością i satysfakcją przyjąłem wiadomość o kolejnym, wspaniałym sukcesie Big Bandu Powiatu Ostrowskiego. Zajęcie I miejsca w tak prestiżowym konkursie jest niewątpliwie powodem do dumy i ogromnej satysfakcji. Jestem zdania, że na to osiągnięcie złożyło się wiele czynników. O sukcesie zadecydował talent i pracowitość muzyków, ale także zaangażowanie i mistrzowskie poprowadzenie zespołu przez pana Roberta Matuszewskiego, a także znakomity artystyczny klimat, który panuje w Zespole Szkól Muzycznych w Ostrowie. Swój niezaprzeczalny udział w budowaniu tego klimatu ma cała kadra pedagogiczna. Serdecznie wszystkim Państwu gratulujemy. To kolejny, wielki sukces tej znakomitej placówki, która jest muzyczną wizytówką Powiatu Ostrowskiego, a jej uczniowie i absolwenci najlepszymi ambasadorami naszego regionu w kraju i poza jego granicami. – mówił podczas spotkania starosta Włodzimierz Jędrzejak.

W uznaniu za wspaniałe osiągnięcia muzycy Big Bandu przez władze samorządowe powiatu ostrowskiego zostali uhonorowani nagrodami finansowymi.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 682